A spirituális utak szövevényében, hogyan ne tévedjünk el?

A spirituális utak szövevényében, hogyan ne tévedjünk el vagy hogy ne ragadjunk le.és hogyan érjünk el sikert?

Amikor az emberben felébred a vágy, hogy megcsömörlik a limitált materialista életben és elkezdi keresni az élete értelmét, szenvedésének okát, és halál után jövőjét, akkor általában vonzódást fejlesz ki egy folyamat iránt. Milyen folyamatot fog keresni? Hát ami a materiális karakterével, kötőerő kombinációjával kompatibilis. Amikor egy kezdő spiritualista “érzi a lelki szférát”, az csupán az elméjéből származó elképzelés rávetítése egy folyamatra, mert érzi a kompatibilitást. De ez a kompatibilitás materiális kompatibilitás. Mivel a kezdő lelki gyakorlónak nincs érzékelés a lelki energiákra, ezért általában az elméje által félre van vezetve. A külsőséges dolgok miatt, a mentális hasonlóság, a vonzó intellektuális gondolatok miatt azt érzi “ez az én utam”. ezért van az szinte minden lelki gyakorlónál, hogy egy idő után kirühesedik neki a folyamat és azt érzi megrekedt. Sok spirituális, vallási folyamat alkalmas arra, hogy az embert kivezesse a materiális tudatállapotból az Önvaló keresésének útjára, de tudnunk kell azt, hogy a spirituális életben való fejlődés, olyan mint amikor egy kisgyermek felnőtté cseperedik. Minden életszakasznak megvannak a sajátos jellemzői, gondolatai és különböző szinteken természetesen más oktatási folyamatra is van szükségünk. A spiritualizmusban is így van. Minden tudati fejlődési szintnek meg van a kompatibilitása a egyénnel az adott állapotában. Az egyetlen probléma az amikor egy spirituális folyamatokba kerülünk, minden folyamat a saját útját nevezi ki “egyetlen útnak” Természetesen amikor egy tudati szinten gyakorol valaki, akkor csak azt látja be, amit eddig ő bejárt, szóval az ő nézőpontjából igaz az, hogy nincs magasabb (Neki).
Ezzel még nincs is baj, ha az illető teljesen elégedett az úttal amin jár, de ha úgymond “kinőtte már a cipőt” , ha nem ad a folyamat neki válaszokat, nem ad megvalósításokat, akkor ne féljen tovább lépni, mert itt beragad és ez oda is elvezhet, hogy teljesen kiábrándul minden spirituális útból. Ne féljen szembenézni azokkal a szemrehányásokkal amik fogják érni őt abból a folyamatból amit nagy tisztelettel maga mögött hagy.
Nincs “egyetlen út”! Ahogy a Bhagavad gíta mondja “minden út hozzám vezet” Minden út egy bizonyos szintig vezet el. A végső Igazság felismerésének pillanatáig nincs megállás.Ami nem csak elméleti gondolatokat és reményeket fogalja magában, hanem a Teljes önmegvaósítottság örökké való tudással és gyönyörteljes állapotának állandó tapasztalásáig.
Minél magasabb szintre jut egy spirituális gyakorló, annál jobban kinyílnak az “érzékei” és képes lesz megállapítani egy folyamat tartalmát, erejét, lehetőségeit. Egy haladó, fejlettebb jógi azonnal felismeri a folyamatokat és a gyakorlóit az energetikájukról. Ez nem egy ezoterikus maszlag, hanem valóságos folyamat. Csak az tudja akinek ez a képessége kinyílt. Ezek a felismerések a filozófiai vitákon is túlmutatnak. De a kezdőnek fontos tudnia, hogy spiritualitás területén van egy nagy flexibilitás.Senki ne ragadjon be olyan helyekre, folyamatokba , ahol szenved, ahol mindennap túl él és engedi presszionálni magát dogmák által, vagy közösségi elismerés által egora ható nyomása által. A spirituális folyamatok vezetőinek is kellene érteni ezt, hogy a lelki élet, nem tud működni erőltetve, “megerőszakolva”. Az önmegvalósításnak egy gyönyörteljes folyamatnak kell lennie a lelki élet minden szintjén. Önmagát gyönyör által generáló expanzív folyamatnak kell lennie. Ha valaki így képes fejlődni lépcsőről lépcsőre, ha az egyetlen motivációja a lelki életben, hogy csak tisztán akarja tudni az Igazságot.

Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői

Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői:
-A legfontosabb tulajdonsága, hogy valamilyen Kegyállapot miatt feltárult előtte a Valóság. Az Abszolút Igazság, hogy az örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel teljes Önvalója túl van ezen az illuzórikus, ideiglenes világon. Ebben az állapotában STABILIZÁLT is. Ami azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem billen ki ebből és nem zavarodik meg a teszthelyzetekben.
-Mivel mindent az Isteni minőségben Egységben lát ezért nem diszkriminál.
-Nem lát ellenséget és barátot.
-Nem érdekli őket az átlag ember véleménye, nem érdekli őket, hogy néznek ki, van e elismertségük a világban.
-Nem keresik az anyagban elmerültek társaságát.
Nem vergődnek a vallási különbözőségek területén, bizonygatva a saját nézőpontjukat, mert ismerve az Abszolútat, a polidimenzionális látásuk miatt látják a szintézist minden út között.
Sosem árulják ki az Önvaló tudását és nem dobnak gyöngyöt sem disznók elé elismerésért.
-Általában a társadalom perifériáján élnek a saját maguk “világában” és “csodabogaraknak” vagy rosszabb esetben örülteknek tartják őket, az átlagtól eltérő gondolkozásuk miatt.
-Együttérző, mert a kozmikus teremtést tudja úgy látni mint Egy test. Azaz a sajátjaként lát mindent, kapcsolódásban önmagával.
-Semlegesen szemlél mindent maga körül minden történést, mert tudja, hogy az Önvalóhoz nincs semmi köze a mátrikus világ hullámainak.
-Nincs halálfélelme, nem retteg betegségektől, mert megtapasztalta a meditációs transz állapotaiban a test és Önvaló közötti különbséget. Minden valódi transzélmény egy fajta “kishalál” élmény, amikor teljesen megvalósított lesz a jógi arról, hogy a tudat létezése külön van a test működésétől, és hogy a test csak egy anyaghalmaz amibe a tudat be van zárva az azonosítás hamis illúziójában
-Mentes a hamis EGO képzeteitől, mint “én” és “enyém” Nem ragaszkodik titulusaihoz, vagyonához, kapcsolataihoz, érdemeihez, elismeréshez, imádathoz. követőket sem gyűjt.
-Egyenlő elismerésben és pocskondiázásban.
-Nem tartja fontosnak az anyagi eredményeket, mert tudatában, van annak, hogy az anyagi eredmény semmilyen körülményben nem mutatója a spirituális emelkedettségnek.
-Ezért nem is hajkurászik anyagi eredményeket! Nem a meditációjának és egyetlen tárgya az, hogy materiálisan nagyot alkosson. Akkor sem ha ez a vallási területen kreált “nagy eredmény”.
-Egyszerűen nem érdekli semmi, ami pénz, luxus, anyagi növekedés. mert annyira el van merülve a Valóság tapasztalásában, hogy nincs íze az anyagban gyarapodáshoz.
– Lemondása nem mesterkélt, hanem természetes, mert léte az Önvalóban gyökerezik és a gunák felett létezik.
-Minden élőlény kedves barátja, mert minden létezőben ugyanazt a transzcendentális létet látja.

A jóga tudásának misztériuma miért nem elérhető bárkinek?

A Bhagavad gíta eképpen szól a titkos tudásról.

manusyanam sahasresu kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam kascin mam vetti tattvatah Bg. 7.3

“Sok ezer ember közül talán egy törekszik tökéletességre, s a
tökéletességet elértek közül igazán alig ismer Engem egy is.”

A jóga misztériuma sosem azért volt titkos mert esetleg nem volt elérhető ha valaki meg akarta szerezni, hanem mert még ha valaki meg is szerezte ezen szentírásokat, nem értette, mert egy Önmegvalósított Gurunak kell feltárni a “mantra “, tanítás titkát. A tanításokba feltárása jelentette igazából a “beavatást”. A szentírások általában misztikus és szimbolikus nyelven voltak írva, hogy csak azok előtt táruljon fel a valódi tudás, akiknek megfelelő az attitűdje. Ahogy Jézus mondta: “Ne vess gyöngyöt disznók elé, mert megtapossák, és ellened fordulnak!”
A materiális világban az emberek a születés és halál körforgásában szenvedve életről életre keringenek megkötve a háromféle tudatlanság fátylával, ami az illúzióba köti őket. Az egó, a “hamis én” azonosság ami megköti őket. Az testi azonosítás, az érzelmi, mentális, és az ideiglenes intellektus által vannak félrevezetve, ami leköti őket ebbe a szenvedésekkel teli ideiglenes létbe. A jóga misztériuma felfedi a Valóságot, ami az Önvaló eredeti, transzcendentális természete. Mindannyian örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel rendelkezünk. De erről ebben a létben nem vagyunk tudatosak. A felfedés folyamata pedig az, hogy a hamis én-azonosítást be kell áldoznunk. Azaz az EGO-t.

Rāja-vidya rāja-guhyaṁ pavitram idam uttamam Bg. 9.2

“Ez minden tudás királya, a legnagyobb titok minden titok közül.”

A fenti vers azt mondja, hogy a “tökéletességet” elértek közül is csak kevesen ismerik az Igazságot úgy ahogy van.
Sokan érnek el részleges tökéletességet a vallások útjain. De ezek még mindig nem a valódi ismeret szintjei.
Csak az ego mentes, tiszta, motiválatlan közelítés fog eredményhez vezetni. Sok vallás visszaél az emberek Igazság iránti keresésével. Igaz a”tanításokra” hivatkoznak, de a motivációik nem tiszták, mert valójában csak a nagy számokban, “zsíros” követőkben látják a “célt”. Onnan lehet meglátni egy folyamat tisztaságát, mennyire játszik szerepet a pénz, a hatalom és a követők száma a tudás átadásának folyamatában. Egyetlen tiszta tanítást kinyilatkoztató Gurunak nem volt sok “valódi” tanítványa. Nézd Jézus, Buddha, stb. Erre vonatkozik a fenti vers utalása is. A tiszta megközelítés, ego-mentes hozzáállás és eltökéltség egy tanítványban olyan ritka mint a fehér holló. Sokan elindulnak az úton de kevesen érnek célba, vagy addig, hogy mély kinyilatkoztatást kapjanak a Gurutól.
A Sikert pedig csak azok érik el, akik kitartóan, őszintén keresik az Igazságot. Csak azok előtt tárul fel az Önvaló misztériuma, az Abszolút Igazság, és szabadulnak meg minden illúzióból fakadó szenvedéstől.
Om Tat Sat

A univerzum 8400000 létformáinak tudat szerinti keveredései

A ősi spirituális kinyilatkoztatások és jóga szentírások említenek az univerzumban 8400000 létformát vagy élőlény típust, természetesen nem fajok szerint, inkább a létformák gyűjtő csoportosulásaiban szereplő fajok és ezen csoportok tudatsűrűségeinek variációit. Ami a hétszer hét, azaz 49 dimenziós fraktál rendszerben megjelenő manifesztum szférákban jelennek meg. A különböző spirituális tradíciók egyértelműen beszámolnak az univerzumunk dimenzionális rétegződéseiről, amik igazából nem egymás felett alatt léteznek, hanem egy térben de más dimenzióban, amely világok érzékelésének a a benne élő entitások tudatsűrűségei szabják a határokat . Hétköznapi nyelven az univerzumunk minden “bolygóján”, van élet, max. nem érzékelhető. Azaz az univerzum mint egy nagy tojás ( Hiranyagarbha) önmagában hordozza a hétszer hét dimenziós egymásban elhelyezkedő, egyre kisebb és egy nagyobb anyagsűrűségű létsíkokat. Ezt majd egy másik jegyzetben kifejtem.

A téma most a létformák és a tudatdenzitások alapján variálódó élőlények verziói amik természetesen tudatszintjüknek megfelelő foglalnak helyet a különböző univerzális létsíkokban. A tudati denzitások tanulmánya megértéséhez természetesen ismernünk kell picit csakrák testben elhelyezkedő sorrendjét is, amiknek megfelelően be is azonosíthatjuk a tudatsűrűség verzióit. A spirituális tanítások az emberi testet, mikrokozmoszt, teljes mértékben a makrokozmosz pici replikájaként említik. Ezen helyek behelyettesítésével a tudatdenzitásnak megfelelően beazonosíthatjuk az élőlény fraktál univerzumban való lokációját is.

Leegyszerűsítve, létezik hét fő létforma csoport, amik rengeteg fajt rejtenek magukban, és ezek a fajok variálódnak hét tudatdenzitás verziói szerint.

Létformák 7 fő csoportja az univerzumon belül:

 • Ásványi , amikhez a föld elem kapcsolható
 • Növényi, amikhez a víz elem kapcsolható
 • Állati létformák, amikhez a tűz elem kapcsolható
 • Emberi , amikhez a levegő elem
 • Félisteni, mennyei, éteri lények, akikhez természetesen az éter elem kapcsolható
 • Spirituális, Arhkoni entitások, Istenek akik már nem az anyagi síkon ( se finom, se durva fizikai sík) léteznek.
 • Az Eredeti Léttudatosság síkja

Ezeknek a létforma csoportokban természetesen van rengeteg faj, alfaj. Ezek a fajok tudati denzitása pedig meghatározza a fajokban megjelenő létsíkokat Ezek veriói adják ki az univerzum dimenzióiban, lokációiban megjelenő entitások 8400 000 verzióját

Nézzünk egy szemléletes példát például az emberi fajok és tudatsíkok verziójának. Egy ember létformában létező élőlény birtokolhat hét tudati minőséget, azaz tudati sűrűséget.

 • 4/ 1 Azaz ásvány tudatú ember, akinek a tudata a gyökér csakrában létezik. Teljes mértékben az egó által megtévesztett materialista tudatú, fizikális létfenntartáson túl nem gondolkodó “emberkezdeményről” van szó.
 • 4/2 A növényi tudat sűrűségű ember , akinek tudata a víz elemet képviselő második csakrában van. Az érzelmi szinten funkcionáló tudatszintről beszélünk, szintén nem sok tudatossággal.
 • 4/3 Az állati “ösztön-ember” tudata a napfonat, tűz elemet képviselő csakrában helyezkedik el. A tudatossága az ösztöneinek megélésében kimerül.
 • 4/4 Az EMBER az emberben tudat szintje. Amikor a tudat a szív csakrájában, a levegő elemet képviselő helyben van. Ezen a tudat denzitáson jön elő az ember számára méltó tudati működés ami a létével kapcsolatos filozófiai kérdések és válaszok kutatása, az egyéni önmegvalósítás útjára való lépés ideje.
 • 4/5 Az emberben a félisteni tudat megnyilvánulása, amikor komoly intellektuális tudásra tesz szert a szent kinyilatkoztatások létről szóló kérdéseiről, és azokról megvalósításokkal is rendelkezik. Ezeken a szinteken már természetesen belép a finomabb szintek dimenziók érzékelése is.
 • 4/6 Az emberi formában a tudat itt eléri a spirituális szférák entitásainak megvilágosodott helyzetét még életében.
 • 4 /7 A az emberi eléri a teljes lelki felszabadulás állapotát, az Isteni entitás eredeti helyzetét.

Ezen a módszeren keverednek a különböző létformák denzitás szerinti keveredései univerzum területén.

A FÉLELEM negatív és a POZITÍV érzelmekkel megtámogatott HIT, meggyőződés Ereje!

1993 ban volt egy kísérlet amikor EKG és más gépekkel mérték az agy és szív elektromágneses erőterét. Meglepő eredményt tapasztaltak. Kiderült hogy az agy és a szív kapcsolatban van. Sőt az érzelmi hullámok által fejt ki az agy hatást a testre mint vezérlő hardver. De a központi irányító központ a szív ahol a tudat lakik (átman). Az szív erőtere mérhetően 50-szer nagyobb mint az Agyé. A test körül 2.5 méter átmérőjű elektromágneses mező mérhető. Amikor pedig az dolgokról való elképzelésünk érzelmekkel telített akkor ez sugároz. Legyen akár negatív vagy épp pozitív. A Mérés eredménye bizonyított egy másik tényt is. Amikor az érzelmek be vannak támogatva egy meggyőződésből származó nagy hittel, akkor ez az 50 szer nagyobb elektromágneses mező ezerszeresére nő körülöttünk. 5000-szer nagyobb mint az agy erőtere. ( ez tudományos mérési eredmény ) Tehát egy hittel, meggyőződéssel teli pozitív érzelem hihetetlen erővel sugároz ki, nyújt védelmet nekünk, mivel a test minden biológiai reakciója ezen érzelmi információk alapján agy által kiadott parancsok alapján működik. A test alapvetően nem az ásványi anyagok miatt lesz IMMÚNIS, hanem az érzelmi állapot által. AZAZ ahogy a POZITÍV érzelmek óriási védelmet nyújtanak, úgy a NEGATÍV érzelmek, mint FÉLELEM, STRESSZ, SZORONGÁS, az magában elpusztítja a testet elmét, szívet.Ezért óriási BŰN embereket félelemben, stresszben tartani. persze ha természetes módon akarjuk, ritkítani a népességet, akkor egész nyugodtan lehet félelemben tartani őket. Akinek az érzelmi , hitbéli burkát meg tudják törni félelemmel, az önmagát pusztítja el és nem kell senkit felelősségre vonni.Arról nem beszélve hogy a félelemmel teli, önálló gondolkodásra nem képes ember egyetlen menedéke a NAGY TESTÉR menedéke, aki természetesen majd kezelésbe veszi az ügyet. 🙂 Mindig is a félelem volt az irányító, hatalmi erők módszere évezredek óta. A félelemben tartás démoni erő. A jóga szentírások azt mondják, hogy az isteni energiák a pozitív érzelmekből, spirituális érzelmekből tettekből táplálkoznak, míg a démoni erők a félelemből, stresszből, rettegésből KAPNAK ERŐT az univerzumban. Mindenki elgondolkodhat, hogy milyen erőt szponzorál be a saját gondolati energiával. A félelem megszüntetése természetesen a lélekről szóló spirituális tudáson alapszik.

Srí Yantra Miszériuma

Ha vaisnava szemszögből nézzük, akkor Laksmi, szerencse istennőjének szimbóluma, de valójában sokkal ősibb prevédikus , Saiva tantrikus szimbólumok szerepelnek a yantrában. A belső körben a Saktik 5 arculatának kibomlását látjuk. A legkisebb lefelé forduló háromszögben a pici pont, ugyanaz mint az Om jelben a hajlított vesszőben fekvő pont, azaz Siva és Saki, azaz ami értelmezhető A turiya (transz) és Turiya thita (felfokozott transz) állapotoknak is. Mindennek a kiinduló pontja és kezdete. A kozmikus megnyilvánulás forrása, ami utána kibomlik, emanálódik 3 szinten, az egymásba forduló háromszögekként. A három Kumára férfi és női aspektusai. Belülről kifelé az első dupla háromszög az, Sana Kumára az Isteni Akarat mint Sadásiva tattva és Iccha Sakti, utána kifelé haladva Kapila Kumára területe azaz az Isteni Tudás mint Isvara tattva és Jnána Sakit területe, a harmadik pedig az isteni aktivitás, Sanat sujata területe, mint Sadvidyá Tattva és Kriya Sakti. Ez a körön belüli három Saktienergia egymásból való emanációja a Vaikuntha területe, Vishnu területe. A külsőbb körökben a Rudrák, Bhairavák , Vidysevarák, Lipikák köre ami Mahamáya területére esik mint határszféra az Emnaátum és a manifesztum között. A Négyszög pedig a tér időbe vetett manifesztum, ami már a 4 Kumára, vagy Elohimok csoportjának területe. Az alsó négy kumára és a felső három, együtt hét. Az életfa hét szintje, a hét csakra szintje stb. Ez a yantra a manifesztum nézőpontjából van, mert kintről megyünk befelé és a Bindhuba, középpontba, mint ahogy a tudatosság emelkedik, fel kundalini energiájaként , a susumna csatornán felfelé a tudat-denzitásokon keresztül, a Korona csakrában, elérve a megvilágosodás és felszabadulás állapotát.

Az ego elvesz, az Önvaló ad.

Minden ember, közösség, nemzet, ország ha egyetlen dolgot néz csak, hogy lehet kihasználni a környezete lehetőségeit, elbukott a siker útján, mielőtt elindult volna

!Ez teljesen a gyökér csakra negatív aspektusainak állapota.Ami a föld elem csakrája, a materiális alapok. A négy materialista funkció, evés, alvás, védekezés, szaporodás funkcióinak betöltése. Ha az emberi tudat ebben a csakrában stagnál, hogy tudom magam fenntartani, materiálisan fejleszteni, akár mások ki-használatával, az a pusztulásba vezető út. Mind egyéni, közösségi, vagy nemzeti szinten.Ez szín tiszta materializmus, akkor is ha néha spirituális köntösbe is csomagolják. Az állati lét működik a “túlélő” üzemmódban. Ezért a fókusz a “megszerzésen” van. Az emberi élet ott kezdődik ami az “adás” motiválatlan folyamatában teljesedik ki mint siker. Siker persze nem feltétlen anyagi siker. A Materialisták anyagi sikereket ideiglenes elérnek, de csak az érdek kapcsoltok, közösségek szintjén működnek. Ami pedig ideiglenes, mert feltételektől függ. Az emberi élet célja a tudatot kiemelni a gyökér-csakra fogságából, ami persze az ego lakhelye. Mert a hamis ego, a hamis azonosítás az anyagban nyugszik. Az ego elvesz, az Önvaló ad. Ha akarod emelni a tudatot, akkor az elvétel materiális síkjáról, fel kell emelkedni az adás síkjára.

Ganésha misztériuma

Ganésha misztériuma nagyon mély a spirituális úton. Ganesha nem egy pocakos, materialista áldásokat osztogató félisten a hinduizmusban.Ő a fő “mátrix-írnok”. Sakti szülötte aki maga írja a manifesztum törvényeit, karmát stb. Mint fő LIPIKA , azaz írnok Ő irányítja a manifesztum karmikus forgatagát. Emellett Gana (belük) Isa ( Ura) Azaz a kódok Ura, a Mantra Ura. Akin keresztül alászáll a kinyilatkoztatás. A Védákat és Tantrákat is ő jegyezte le. Azaz a Nigamákat és Ágamákat. Gam azt is jelenti “alászáll”. Rajta keresztül jön le az Emanátumból (Vaikuntha) az “ige” azaz a transzcendentális tudás. A gerinc mentén haladó fő energetikai csatornánkat a sushumná is valójában az ő residenciája. Mivel a tudatosság kundalinii energiája is ott ébred és halad fel a megvilágosodás folyamán. Azaz a tudás a korona cakrán belép a manifesztumba és ébreszti a gyökér-csakrában nyugvó, alvó tudatosságot.

Az univerzális időben az emberiség folyamatosan kipusztul, cserélődik.

A materialista ember nem lát egy dolgot, hogy van egy univerzális rend és attól eltérve, mindig a természetes kiválasztódás útján elhullik a tudati fejlődésre nem képes, kisiklott emberiség. Az ostoba ember azt gondolja az erős marad fenn, pedig az marad fenn aki kihasználja az adott intelligenciáját tudati emelkedésre.

Van egy univerzális krida, vagy játék amibe a tudatosság lekorlátozva szétszórja magát a játék kedvéért. A játék az, hogy az univerzum 49 dimenzióján belül, 8400000 létformán keresztül emelkedik és tapasztalja a kiterjesztett energiát univerzum formájában. A mai kvantumfizika már megállapította azt amit a jógik sok ezer éve tudnak, hogy az anyag nem létezik, csak koncentrálódott besűrűsödött energia minták. Azaz az univerzum egy olyan rezgéskavalkád, ami információt tartalmaz, és hangként nyilvánul meg. A Magas frekvenciák is egy ponton fénnyé válnak.A tudat emelkedése a játék. 1 kalpa 4320000000 év alatt van 7 korszak, és azon belül hét al-korszak. Mindegyik egy fő emberi fajt és 7 al-gyökérfajt teremt Most vagyunk az 5. főkorszak 5 . al-korszakában. Az Árya kor 5 ik gyökérfajának végén, ahol fog váltani a 6.-ba. Az előző korok voltak, a Atlantisz, Lemúria, Hyperborea, Polaris. Minden korszakban az emberiség tudata emelkedett, cél pedig az önfelismerés, az önmegvalósítás teljes állapota. Finoma azt szeretném közölni ezzel, hogy az emberi élet a tudati felemelkedés a lényeg, az ÖNFELISMERÉS. Nem az anyagi, technikai fejlődés, a túlélés materiális megoldásainak tökéletességre fejlesztése.

Azok az emberi fajok amik ebben kisiklanak azok kipusztulnak. Mert a teremtés nem a polírozott állati civilizáció kifejlesztése miatt van. A teremtés lényege az elfedés, és a felfedés. A lélek elfelejti eredeti transzcendentális állapotát, tapasztal és utána felismeri létét. Azt hisszük majd a nagy okos emberiség kitalálja hogy lehet megmenteni a földet és tovább kizsákmányolni, az állatias célokra. Van egy univerzális terv ami be fog teljesedni. Annyi lehetősége van azoknak az embereknek , akik felismerik tudatuk erejét, hogy ne kerüljenek a szemeteslapátra.

“Öntvény” leszel vagy vadon nőtt, természetes “virág”?

Mit jelent , hogy öntvény? Egy előre formába olvasztott objektum. Amit más határoz meg, képzel el, önt formába, azzal az elképzeléssel, hogy mindenkinek úgy kell kinézni, gondolkodni, ami az éppen adott formula. Ez nem spirituális, de még nem is emberi! Ez egy deviátori program , ami ellene meg az isteni sokszínűségnek, és előre programozott, tudat nélküli mechanikusságot kreál a világban. Ezt látjuk a politikában, az oktatási rendszerben, a vallásokban, és még a természetbe is bele akar nyúlni ez a öntudatosságot elnyomó erő, lásd génmanipuláció.Mit jelent vadon nőtt “virág”? Azt, hogy az isteni teremtés programjai, amit természet alapból futtat, és totális harmónia van benne, ostoba, korlátolt agyú emberek “jobbá” akarnak tenni.

Az ember intellektusa is úgy van teremtve, hogy önmaga eredetét keresi, és nem kell tele tölteni mindenféle fekáliával.Minden lény ebben az univerzumban a természetes emelkedés programjába van. Az ember is. persze az emberi létforma egy extra adag intelligenciát kapott, hogy az igaz harmonikus univerzumon túli eredetét is el tudja érni, de ezt félrevezetett egyén rosszul értelmezi. Úgy gondolja, hogy az ő feltételekhez kötött tudata által elképzelt, formára kell formálja a világot, és a benne lévő többi élőlényt is. Ahelyett, hogy a emelt intellektust, a természettel összhangban, a saját emelkedésére használná, és magával törődne, úgy gondolja, hogy az ő emelkedett, persze magának sem működő gondolatait, másokra erőltesse, hatókörének mértékében. Ez az ego kiterjesztése csupán, politikai, morális elvek, vallási elképzelések alapján. Az előre formába öntött tudat lezár, és soha nem lesz képes semmilyen emelkedésre, akkor is ha az ígéretek nagyon vonzóak. Persze itt a vallások is felsőbb isteni utasításokra hivatkozva faragják az öntőformáikat, mégis ellene mennek a természetes fejlődésnek.

A valódi spirituális folyamatok sosem mondják hogy ne gondolkodj, csak fogadd el amit mondunk és sose kérdőjelezd meg. Persze azon senki nem gondolkozik el, hogy rengeteg vallási irányzat van és totál más dolgokról beszélnek a felszínen. Mindenki a saját öntvényét próbálja másokra is ráerőltetni, szépen vagy erőszakosan. Onnan ismersz fel egy “isteni vagy természetközeli gondolkodás”, hogy nem akar előre gyártott formába beleolvasztani, hanem látja a teremtés sokszínűségét, hogy minden fejlődési folyamat, mind természeti, mint intellektuális vagy spirituális lehetőségét.