Lényünk rejtett oldala: Örökkévalóság

“Lényünk rejtett oldala:
Örökkévalóság – az, ami valóban isteni és létezik az időn túl. A valódi spirituális felemelkedés állapotai, amelyek az eksztatikus tudat csúcsaira ösztönöznek minket, érintik a Valóság felfogását.
Ez az örökkévalóság érzése az elégedettség állapotának is megjelenik, amikor teljesen a jelenbe vagyunk. A jelen pillanat az örökkévalóság mobil képe, és az egyidejű tapasztalat, a pillanat mélységével és hitelességével együtt, annak lényeges jelentőségének kibontásával, azt jelenti, hogy meghaladja azt a hiteles spirituális látás révén. Tapasztalat vagy visesa jnána Vijnána.
A szellemi birodalomban a Tudat és Örökkévalóság befordul mint egy tükörlép, és idővé és térré változik a mi világunkban.
Kivetül a tér idő hálójaként ami körkörösen gravitációt idéz elő minden dolognak ami kiterjedés és tömeggel rendelkezik. Ezért beszűkül és “én-központúvá, bekorlátolttá válik
Mint Platón mondta: „az idő az örökkévalóság mozgó képe”

Forrás Kapila Kumára

ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:

ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:
Āgyā = Parancs, Tudás, Bölcsesség
Az Āgyā csakra bölcsességünk és emberiségünk fejlesztése befejeződött, és eljutunk az isteni tudatosság hídjához. A gerincoszlop felső végén, a gerinc és az agy közötti átmenet pontján található. Sugárzása elsősorban a homlok közepén, a szemöldök között érzékelhető. Ezért „Szemöldökközpont” vagy „Harmadik szem” néven is ismert. Az Āgyā csakra másik kifejezése: „Guru csakra – a Mester ülése”.
Ki adhat parancsokat? Kinek az utasításokat kell követnünk? Csak egy beavatott tudja megmutatni a helyes utat, mert csak az a személyes tapasztalat és ismeretek révén szerzett ismeretekkel rendelkezik, amelyeket másoknak átadhat.
Ezzel összefüggésben fontos megérteni, mi a beavatott, a Mester (egy Guru). A Guru Tattva a tudat fejlődésének isteni alapelve. Ezért a Guru képviseli az egyetemes, isteni alapelvet, amely a sötétségből a fénybe vezet minket, ami a tudatlanságtól a tudásig, a haláltól a halhatatlanságig vezet.
Amikor a tanítvány és a Mester egyesül, amikor a „Guru elv” felébredt a tanítvány tudatában.
A Guru-elv az emberben felismerhető, mint világosság, bölcsesség (Gyānā) és képesség megkülönböztetni az igazságot az igazságtól, a valóságtól és a valóságtól (Viveka).
Nem kell igazságot keresnünk; mindig előttünk van. De annak felismerése érdekében az embernek nyitott, tiszta tudatra és tiszta gondolatokra van szüksége. Miközben elménk zavaros marad, mint egy piszkos tükör, mindent veszélyesen és homályosan látunk. Csak tisztított elme és érett tudat révén lehet kibővíteni Gyānā – a bölcsesség és a lelki tudás – elemeit.
Amíg képesek vagyunk lehorgonyozni a tudatunkat az Āgyā csakrában, tudatunk állandóan oszcillál az emberi csakrák – a Mūlādhāra, Svādhishthāna, Manipūra, Anāhata és Vishuddhi – között. Miközben még mindig nincs megkülönböztetés, a hibák elkerülése érdekében hallgatnunk kell a Mester tanácsát. Mindenki megtapasztalta, milyen fájdalmas lehet, ha figyelmen kívül hagyjuk egy tapasztalt ember tanácsát. Minél inkább tudatunk fejlődik az Āgyā csakra felé, annál szabadabbá és függetlenebbé válunk a helyes választás és a helyes döntések meghozatala során.
Általában döntéseinket önző motívumok határozzák meg, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb előnyt szerezzük magunknak, és bárki másnak, akit magunknak tartunk. A Viveka (diszkrimináció) az ázsiai csakra erkölcsi tekintélye, amely mérlegeli és áttekinti szándékainkat az etikai és szellemi normákkal összhangban. A Viveka minden felelősségérzettel és bölcsességgel kiszűr és ellenőrzi az összes érzést és gondolatunkat. Ennek az ellensúly nélkül annyira ragaszkodunk az érzelmeink változó áramaihoz, amelyek hullámai egyszer elhozhatnak minket a boldogság partjához, máskor a szomorúság partjához.
Amíg az Āgyā csakra fel nem ébred, gyakran képtelenek vagyunk megérteni saját magunkat. Nem tudjuk ellenőrizni az alsóbb központokból származó tulajdonságokat és érzelmeket, vagy nem tudunk magyarázatot találni az érzelmek, gondolatok és álmok keverékeire, amelyek hirtelen felmerülnek a fejünkben. Miért gyakran bizonytalanok és megfélemlítettünk? Mivel nincs befolyása a belső funkcióink felett, és tévesen azonosulunk az állandóan változó érzelmekkel és gondolatokkal. Kevesebb jelenjen meg

Démonok és Angyalok harca.

Démonok és Angyalok harca.
A jóga szentírások próféciái szerint is egy zavarodott korszakba élünk már jó pár ezer. Az emberiség látszólagos technikai fejlődése egy óriási tudati degradációja alkotta gyötrelmes világban élünk. Az össze ősi mitológiában a gonosz és a jó, a félistenek és démonok harca az örök élet elixírjéért egy alaptéma.Ez egy mély szimbolika.
A tudatosság, a fény és a mechanikusság, a sötét erők harca az emberi tudatért. Az életadó elixír a spiritualitás tudat felnyitó folyamata. Amit a démonok állandóan próbálnak eltakarni az emberiség elől, az “angyalok” pedig folyamatosan kinyilatkoztatják az emberi felemelkedésért. A démonok nagyon jó tudják a tudat erejét, azért van az, hogy pont a tudatosságot akarják elvenni, elfedni. A tudat emelkedésével az élőlény kikerülni a mátrix hatalmából és így a démonoknak nem lesz uralma rajtuk Természetesen ez az Isteni Színjáték része, de ez egy másik misztérium.
Az élet adó elixír a spirituális folyamatok árama.
A negatív erők pedig a mechanikus, tudattalan cselekvések terepe.
Ez a korszak nehezített terep! Minden másnak tűnik mint ami valójában. Ami igaznak tűnik, gazság, és fordítva.
A Ősi Puránákban a jóslat elmondja, hogy a Kali.yugában a vallást gondolják vallástalanságnak, a vallástalanságot pedig vallásnak. A királyok többé nem akarják az emberek jólétét, a jog nem az igazságot szolgálja.
De ha megérjük az rendszerét annak hogy működik a Mátrix, az illúzió, akkor ki tudunk igazodni az önmegvalósítással kapcsolatban s akkor van remény.
Az a személy aki a spirituális útra lép, vigyáznia kell, és használnia az intelligenciáját. Ebben a korban is rendkívül erős lesz a vallások, és hamis spirituális folyamatok ereje.
Mit jelent, hogy hamis. teljesen mindegy, egy vallás vagy spirituális társaság milyen szép dolgokat szajkóz, és milyen szentírást lebegtet, milyen szépen öltözött, karizmatikus prófétájuk van, azt nézd, hogy az általuk ajánlott folyamat a tudat fejlődése, nyílása történik e. vagy inkább csak abba az irányba visznek, hogy ne gondolkozz. Előregyártott elméleteket programoznak a fejedbe, hogy ne is gondolkozz.
Amikor vak követésre kényszerítenek ideológiákkal és dogmákkal. Amikor nem kérdezhetsz, mert ha kérdezel az eretnekség, mert meg mered kérdőjelezni a próféta vagy az írás hitelességét Ahol az egyén integritása el van taposva a “önátadás” jegyében. Ahol a képességeidet inkább elveszíted mint fejleszted. Ahol az anyagi eredmény és a külsőségeket központi fontosságúnak tekintik, a spiritualizmus köntösében. Ahol nincsenek mély metafizikai témák a tudat feltárásának folyamatáról, annál több szentimentális vallásos elképzelés a ígért “mennyországról. Ahol mindenki csak a szentírásokat és a prófétát idézi, de maga semmilyen megvalósítás birtokában nincs. Ezek az utak zsákutcák. Azért veszélyesek mert az őszinte spirituális keresőt becsalják egy zsákutcába és elhitetik vele, hogy halad valahova, pedig a tudatát inkább rabul ejtették.
A valódi tudás ragyogó, megvalósításokkal és szabadsággal teli ami a lelket ragyogással tölti meg. Nincs benne erőszak, meggyőzés, küzdelem, manipuláció és presszió. Kevesebb jelenjen meg

A gyerekek képzése spirituális látásmóddal.

A gyerekek képzése spirituális látásmóddal.
A gyereke képzése lehet egy lehetséges pozitív változás a világban.
A mai társadalmi rendszerek beolvasztják a gyerekeket egy gépezet alkatrészévé.Be vannak olvasztva egy rendszerbe egy nagyobb “cél” elérése érdekében. Nem sok jelentősége vagy az egyénnek, és sok gondolkozási lehetősége erről.
Csak csodás egyénekből áll össze egy csodás társadalom vagy közösség, nem pedig fordítva.
Lehet egy “csodás rendszerünk” arra, hogy bizonyos célokat elérjünk, de sosem lesz ebből egy kiváló társadalom.
Az emberi természet és intellektus végtelen lehetőségeket tartalmaz a fejlődés területén. Az ember kiválóságát nem lehet gyártani, a különböző oktatási gyárakban. Az ember oktatása csak egy táplálásnak kell lenni, hogy elérje a benne rejlő teljes potenciát, nem pedig beleolvasztani ebbe vagy abba. Sosem szabad gyorsan jövő eredményekért embereket beáldozni, hogy bizonyos társadalmi szükségleteknek eleget tegyenek.Például a vallások. Olyan mértékben szabdalták szét az elmúlt évezredekben az emberiséget, hogy szinte lehetetlen összerakni. A vallások gyártották a történelem maximális mennyiségű radikalistáit és iszonyat mennyiségű erőszak történt ezek nevében. Az emberben gyermekkorától van egy fajta természetes keresés megérteni a saját természetét, forrását de a vallások ezt belső hangot nagy erővel akarják elhallgattatni. Ha ez pedig sikerül, akkor nagy mértékben elfojtják az emberben rejlő potencia intellektuális kifejlődését. Persze lesznek engedelmes embereid, de nem engedelmességre van szüksége az emberiségnek hanem zsenialitásra. A spirituális élet, pont arra való hogy értelmet találjunk a létünkre a dogmákon túl. Az oktatásnak ki kell fejleszteni a keresés természetes vágyát a gyerekekben, nem pedig teletömni előregyártott dogmatikus, kész elméletekkel, eltaposva a kreatív, kereső potenciájukat A spirituális iskolákban nem a fő elv az kellene, hogy legyen, hogy a gyereket ne befolyásolják mindenféle előregyártott elméletekkel, hanem ők jöjjenek rá a kérdéseiken keresztül a létezésük értelmére, hogy ők válasszanak amikor felnőnek. .Spiritualitás nem egy csokor dogma, hanem az ember természetes keresésének vágya tudni megérteni. Ami nem jelenti, hogy a vallásos utaknak nincs jelentőségük, de ők csak a természetes keresésre adjanak választ, és meg kell hagyják az egyén választási lehetőségé, majd amikor felnő, hogy melyik úton akar haladni természetesen. Természetesen a szülőknek szükséges egy nyitottabb, univerzális, polidimenzionális látásmód. Egy gyerekre nem szabad ráerőltetni bármit amit gondolunk, maximum példát mutatni és kérdésekre válaszolni ezen a téren
Minden társadalom, közösség, azért jött létre, hogy az egyén legyen a fókuszban, és nem fordítva. Ugyanígy az oktatási rendszer is így kell legyen felépítve.
Első szinten a gyerekek természetének megfelelően figyelembe venni. A tanulási folyamatba olyan elemeket kell építeni, amiben örömüket lelik, hogy ne éljék át a tanulás monotonitását.
Ne tanítsanak olyan tanárok, akik ezt “hivatalból”, “megélhetésből” tanítanak. Mert a gyerekek érzik a tanár lelkesedését, vagy monotonitását. Olyanok legyenek a tanárok akik teljes lelkesedésből tanítanak.
Ha a gyerekek örömmel érkeznek az iskolába és szomorúak, hogy ha haza kell menni , akkor valami jól történik ott.
Rengeteg inspirációt kell tapasztaljanak nem pedig egy halom információt gyűjteni.
Használható dolgokat kell tanuljanak, amik használhatóak a későbbi életükben, azon túl pedig sok egyénileg formára szabott mozgást, jógát, zenét, táncot, spirituális gondolatokat, meditációt.
De a kulcsa mindennek az egyéni fejlődés prioritása, nem pedig a társadalmi, közösségi szükség kielégítéseinek kiteljesítése. Kevesebb jelenjen meg

Nyilvánvaló őrültség jele!

Nyilvánvaló őrültség jele!
Amikor valaminek gondolod magad ami nem vagy, az maga alapvetően az nyilvánvaló őrültség jele a társadalomban nem?
Ha azt mondom itt a poharam, rámutatva a mellettem lévő pohárra, az mindenkinek oké. De ha azt mondom pohár én vagyok, akkor azt hiszem sokan furán néznének, hogy megőrültem. Ezek a dolgok mindenki életében nap mint naposak! Amikor reggel ülsz a reggelid előtt és megeszed a banánodat, ami a “te banánod”, rövid fél óra alatt “te” lesz. A testeddé transzformálódik. Mivel mindenki a testéve azonosítja magát, akkor ez e teljes őrület jele egy szempontból. Mindenki ebben a kondícióban van ebben a világban. Ha valaki azzal azonosítja magát amit maga körül összegyűjt, akkor akkor ebből a félreértésből, nyilvánul meg minden más “őrület”. Semmi nem lehet “te” ami a “tiéd”!
Az önvaló és a körülötte összegyúlt 24 tattvából, vagy anyagsűrűségből kreált energiahalmaz, a tett-érzékek-elme-intellektus, mind nem “Te” vagy. De akkor jön kérdés!
KI VAGYOK ÉN VALÓJÁBAN?

Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.

Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.
oṃ saha nāvavatu saha nau bhunaktu saha vīryaṃ karavāvahai tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
Most, ebben a pillanatban, menedéket veszek a Végső Abszolút Tiszta Állapotában, Ami a Vidjá által ismerhető meg, melynek neve Rudra Hridaya Upanisad.
Miután Srí Mahádéva-Rudra dicsőített formája előtt leborult szívében, a szent Bhaszmát és Rudraksát imádván és a nagy Mahávakja-Mantrát recitálván, Táraszára, Srí Szuka ezt kérdezte atyjától, Srí Vjásza Mahárisitől:
Ki az istenek valódi Istene? Kiben megalapozott mindegyikük léte? Kit imádván szerezhetek örömet a dévák összességének?
E szavak hallatán Srí Véda Vjásza imígyen válaszolt:
Rudra az összes déva megtestesülése. Minden déva pusztán csak Magának Srí Rudrának a különféle manifesztációi(t) (testesíti meg). Rudra jobb oldalán a nap áll, aztán a négy-fejű Brahmá, majd a három Agni (tüzek). Balján Srí Umádéví, valamint Visnu és Szóma (a Hold). Ő, Umá, Visnu formája. Maga Visnu a holdnak formája. Így aztán azok, akik az Úr Visnut imádják, Magát Sivát imádják. És kik Sivát imádják, valójában Visnut imádják. Azok, kik irigylik és gyűlölik Srí Sivát, voltaképpen Visnut gyűlölik (ezzel). Akik becsmérlik az Úr Sivát, Magát Visnut becsmérlik. Rudra generálja a magot. Visnu a mag embriója. Siva Maga Brahmá és Brahmá Maga Agni. Rudra telve van Brahmával és Visnuval. Az egész világ telve van Agnival és Szómával. A hímnem az Úr Siva. A nőnem Srí Bhavaní Déví. Minden mozgó és mozdulatlan teremtmény ebben az univerzumban telve van Umával és Rudrával. A Vjakta Srí Umá, és az Avjakta pedig az Úr Siva. Umá és Sankara egyesülése Visnu. Ezért Srí Mahá Visnu előtt mindenkinek nagy odaadással kell leborulnia. Ő az Átman. Ő a Paramátman. Ő az Antarátman. Brahmá az Antarátman. Siva a Paramátman. Visnu ennek az egész univerzumnak az Örökkévaló Átmanja. A Szvarga, Martja és Patala lóka teljes teremtett világa egy nagy fa. Visnu a felső része (ágai) e fának. Brahmá a törzse. A gyökere az Úr Siva. Az okozat Visnu. A hatás Brahmá. Az ok Siva. A világok jótéteményéül szolgálva Rudra e három formát öltötte. Rudra a Dharma. Visnu a Világ. Brahma a Tudás. Így aztán dicsőítsd az Ő nevét (Kírtan); „Rudra”, „Rudra”! E Nagy Úrnak szent nevét ekképpen zengve az összes bűnöd megsemmisül. Rudra a férfi. Umá a nő. Arcra borulok Mindkettőjük előtt. Rudra (nem más, mint) Brahmá. Umá (nem más, mint) Szaraszvatí. Földig meghajlok Előttetek. Rudra (maga) Visnu. Umá (nem más, mint) Laksmí. Leborulok hát Előttük. Rudra a Nap. Umá az árnyék. Földre borulok Nékik. Rudra a hold. Umá a csillagok. Dicsőség, örök dicsőség Néktek! Rudra a nappal. Umá az éjjel. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Néktek. Rudra a Jagnya. Umá a Védí. Hódolatom Mindkettőnek! Rudra Agni, Umá Szvaha. Tiszteletem ajánlom fel Nékik. Rudra a Véda. Umá a Sásztra. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Nékik. Rudra egy fa. Umá egy kúszónövény. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Néktek. Rudra az illat. Umá a virág. Hódolatom ezen Isteni Párnak! Rudra a Jelentés. Umá a Szó. Dicsőség és ezerszer dicsőség Tinéktek! Rudra a Linga. Umá a Pitha. Tisztelettel hódolok Mindkettőjük előtt újra és újra. Az odaadó hívek e mantrák által kell, hogy imádják Srí Rudrát és Umát.
Ó fiam, Szuka! E himnuszok által meditálj az Örökkévaló Para-Brahman-on, melyet az érzékek fel nem érnek, mely maga a tiszta Lét, Tudás és Gyönyör, és ami sem a beszéd, sem az elme által fel nem fogható. Azt ismervén nincs más, mi megtudható (lenne), mert minden Annak a formája, és semmi sem különálló Attól.
Kétféle (elérhető) Tudás (Vidjá) létezik. E kettő a Pará és az Apará (síkok ébersége). Az Apará Vidjá a négy Védában és azok hat Angájában ölt testet. Ezek nem foglalkoznak az Átman Természetével. De a Pará Vidját Móksa-Sásztrának (a felszabadulás fegyvere, a felszabadulás útjaival foglalkozó Szentírás) hívják. Ez az Abszolút Igazság legfelső filozófiájával foglalkozik, mely felfoghatatlan, személytelen, Nirguna (tulajdonságok nélküli), Nirákára (formátlan, megnyilvánulatlan), fül nélküli, szem nélküli, kéz nélküli, láb nélküli, örökkévaló, mindenható, elpusztíthatatlan és az értelmes, merész bölcsek által megismerhető.
Ebből teremti meg az Úr Siva- ki egy rettenetes vezeklést hajt végre a Legfelsőbb Gjána-Márga formájában- az egész világot, mely a halandók étke. Ez a világ Májá. Olyannak tűnik, mint egy álom. Úgy helyeződik az Úr fölé, mint egy kötél egy kígyó fölé. Ez az örök Igazság. Valójában nincs teremtés. Minden abszolút. A végső Igazságban minden benne nyugszik. Azonnal felszabadul, ki tudja ezt. Csak a Tudás (Gjána) által szabadulhatsz meg ettől a Szamszárától (Létforgatag). Csak a Gjána által értheted meg ezt a létezést, és sosem a Karma (Cselekvés) által. Mindez egy Brahmanistha-Srótrija Guru útmutatásai révén válhat érthetővé számodra. A Guru megadja majd a tanítványnak a Brahmanról, az Abszolútról való összes szükséges tudást. Elvágván az Agjána vagy Avidjá (tudatlanság) kötelékét, az Úr Szadásivában vegyél menedéket. Ezt a valódi bölcsességet kell annak az aspiránsnak megértenie, aki az Igazság felől tudakozódik. A Pranava az íj. Az Átman a nyílvessző. A Para-Brahman a cél. Ahogyan a nyíl is egyszer célba ér, úgy az Átman is eggyé fog válni a Brahmannal. De ezek közül mindhárom, az íj, a nyíl és a cél, nem különbözik Szadásivától. Nem ragyog a napnak, holdnak vagy csillagoknak teste. Nem fúj a szél, nincs többféle isten. Ő, az Egy Úr létezik kizárólag. Csakis Ő, a tisztaságok Tisztasága, ragyog mindörökkön örökké.
Két madár lakozik e testben, a Jiva és a Paramátman. A Jiva megeszi Karmájának gyümölcsét, de a Paramátmant nem érinti semmi. A Paramátman csak tanú (Szaksi). Ő nem tesz semmit. Csupán az Ő Májá erején keresztül ölti magára Jiva formáját, miképp az Ákása (tér) egy edény belsejében különbözőnek tűnik az edényen kívüli Ákásától és felveszi az edény formáját. A valóságban minden Siva, Advaita (Nem-Kettős), az Egy Abszolút. Nincs különbség sehol.
Amikor megérted, hogy minden az Egy Azonosság, Omkara, az Abszolút, nincs többé bánat, nincs Májá. Ekkor az Advaita-Paramánanda elérése rendkívül könnyű. Te vagy ennek az egész univerzumnak az alapja, te vagy az Egy, Kévala, Szat-Csit-Ghana. Ezt az Igazságot nem értheti meg mindenki. (De) Azok, akik mentesek Májától, megtudhatják e titkot. Ezt megtudván az Átman nem megy sehová semmikor. Eggyé válik az Abszolúttal, mint a Ghatákása (Levegőég) a Paramákásával (Űrrel, térrel). Ahogy az Ákása sem megy sehová, úgy ez az Átman sem rendelkezik semmilyen mozgással. Eggyé válik az OM-mal.
A valódi bölcs az, ki e nagy Titok tudója. Ő Magával a Para-Brahmannal válik azonossá. Szat-Csit-Ánanda lesz az Ő természete; az örök békét ekképpen eléri.
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
A Rudra-Hridayopanishad, mely a Fekete Jazsurvéda része, itt véget ér.

A samádhi állapota

“A szamádhi az az állapot, amelyben az ego-érzéket teljesen legyőzik.
Ha az Ok minden funkciója leáll, az Ok önmagában marad. De az ész
tudatos, és tudata a Kozmikus Transzperszonalitás tükröződésének
köszönhető.
A visszaverődés, amelynek tárgya nem ismert, eredeti jellegében
marad. A racionális tudatosságnak ez a bennmaradása a Samādhi. Ez a
jóga célja. Amikor ez a racionális tudat nem marad meg önmagában, a
benne lévő tudó azonosítja magát az Ok funkcióival és felveszi annak
formáit.
A Samādhi állapotok – az első és a végső – nem valósíthatók meg
csupán fizikai és mentális gyakorlatokkal. A legfontosabb az ember
belső megtisztítása, ami a „vagyok”-ot illeti. Amíg az ‘én-vagyok’ -ot
gondolati és érzelmi funkciók aktiválják, addig nem lehet tiszta és
stabil. Stabilizálható gyakorlással és elszakadással. A gyakorlat
megismétlődő erőfeszítés. Az egyik az önkontroll gyakorlása, például
erőszakmentesség, lopásmentesség, igazmondás, cölibátus, ezek
főképp etikai cselekvésekre vonatkoznak. Ezek önmagukban még nem
vezetnek felszabaduláshoz csupán megtisztulást adnak.
Amikor a jelölt megtisztult,és készenáll a guru megjelenik. A yoga uton
a legfontosabb a guru kegyelmének befogadása. Ha a guru
kegyelméből az egója eltűnik, akkor felszabadul. Mert amint az
egóérzék vagy az önközpontúság szétzilálódik, a tudatos erőfeszítések
által feleslegessé válik a sādhana.”

forrás Kapila Kumára

Vishnu eredete

“A Tantra Szüzessége a nondualitást jelenti ezért az Emanátum Térként
van megjelölve ahol a Kumārák tartózkodnak. Ez a Vaikuntha. De Viṣṇu
nem különbözik a Tértől amiben van, mert a nondualitás ezt nem
engedi meg. Ezért elmondható, hogy Viṣṇu -Nārāyana tulajdonképpen
maga az Emanátum, vagy Múlaprakriti. Belőle áradnak ki az avatar
formák az Úr Śiva Arculatainak sajátosságait bemutatva.
Viṣṇu a „mindent átható” Szűz absztrakt Tér vagy Objektív
Tudatosság, amelynek 24 transzcendens formája van.
Lak ṣ mī az Úr Viṣṇu nőies sakti-formáját jelenti. Ebből látható hogy az
Emanátum Szűz Tudatosság-területe androgün.
A Tudatosság Térben sok sok dimenzió lehetséges. Minden
dimenzióban jelen van Viṣṇu és Lakṣmī.
De kicsoda Viṣṇu mélyebb ezoterikus szinten? Viṣṇu egy szanszkrit
szoláris név, amely Cahai nyolc megnyilvánulásának egyikére utal, aki
Bhairava egyik formája. A Rudrayāmala-tantra szerint Bhairavának
(Paramasivának) nyolc fő formája van, akik ezen univerzum nyolc
irányát irányítják. Mindegyik forma (pl. Caṇḍa) további nyolc almegnyilvánulással rendelkezik (pl. Viṣṇu), így összesen 64 bhairava
létezik.
Ezenkívül Viṣṇu az univerzum kohéziós vagy centripetális
tendenciájának neve – a Sattva Guṇa.
Áthat minden létezést, és ezért Viṣṇu néven ismert. A név származhat
a viṣ – viṣṇāti gyökerekből, hogy elterjedjenek.
belépni körülhatolni= ezek mindegyike a behatolás kifejezései.
A tudatosság szempontjából Viṣṇu azonosul az álomállapottal
(svapna), ahol a dolgokat archetípusoknak vagy prototípusoknak
tekintik azok megnyilvánulása előtt. Minden dolog elvont fogalma, míg
Brahmā a romlandó anyagokban való megvalósításuk.
A Viṣṇu a belső ok, a láthatatlan erő, az Ős-Idea amely által minden
létezik. Brahmā mindazon dolgok külső anyagi megnyilvánulásával
foglalkozik, de a Viṣṇu a belső lényegük. A Viṣṇu az az erő, amely
egyben tartja a kozmoszt. Ezért minden spirituális és vallási út célja
Viṣṇu megismerése, és imádása.”

Forrás Kapila Kumára

A Felébredés okozója az a fajta Kegyállapot ami kibillent az eddigi elképzelésedből….

A Felébredés okozója az a fajta Kegyállapot ami kibillent az eddigi elképzelésedből, akinek, aminek gondolod magad. Önmagad dicsőségének álmában, hamis gondolataid, elképzeléseid hullámain hajózol. Álmodban Te vagy a főszereplő. A rivaldafényben csodálod önmagad dicsőségét! Szemléled magad a Valóság szemével, mégsem a Valóságot látod, hanem egy torzszülöttet, aki az elméd félreértéseinek gyermeke. Imádod az elméd “bálványát”. Imádod a testet, amit magadénak tudsz de magabiztosságod illúziójaként az elemek nem tisztelik az integritásod. A testednek gondolt anyaghalmaz folyamatosan áramlik cserélődik a tudatosságod körül. Egyetlen atomját nem vagy képes megtartani, mégis a hamis birtoklás illúziójában ringatod magad. Imádod az gondolataid önmagad mint gondolatok, élmények, információ örvénylő halmazát, mint “én” Nem vagy ennek a testnek egy atomja sem. Az 24 elem örvényének központjában álmodod a behatárolt léted folyamatos transzformációját. Amikor azt gondold vannak szeretteid és ellenségeid, vannak elveid, dogmáid, filozófiád, követőid, tudásod, örömöd és fájdalmad, társaságod és magányod, érzelmeid, intellektusod, addig álmodsz . Ha egy pillanatra megkapod a valóság szikráját, még ha nem is maradsz abban az állapotban, utána már sosem hiszel a ego boszorkányának illúziójában. Játszod tovább a színdarabot, még lehet néha megérint is a jelenet, de már tudod mi mögötte a Valóság.

“Honnan tudod te, hogy én milyen spirituális szinten vagyok?”

“Honnan tudod te, hogy én milyen spirituális szinten vagyok?”
Nyugalom! Tudható!
Valaki tette már fel nektek ezt a kérdést?
Ha megismered a 7 csakra működésének szimptómáit, akkor számodra nincs több “bullshit”
Sokan akik akarnak eladni “spirituális árucikkeket”, vallásokat az őszinte keresőknek, azok általában magukat nagyon emelkedett spirituális szintűnek titulálják. De ezeket csak olyan embereknek lehet eladni, akinek semmilyen tudásuk nincs a valódi spirituális területen. (Nem nehéz eladni egy roncs kocsit olyannak aki még sosem látott jó autót.)
Ezek a tudatosan vagy nem tudatosan csalók általában mindig a külsőségekre alapoznak. karizmájuk biztosan van mert amúgy nem gyűlnének emberek köréjük ( ez a visuddha csakra részleges aktivitásának is a szimptómája amúgy). De álltában ügyelnek arra, hogy öltöznek, beszélnek, “spiri milliőt” varázsolnak maguk köré. A tanítványokat szinte vadásszák, mert a tömeghipnózis alapja a nagyszámú elismertség. Sokszor valamiben kiemelkedőek, mint lemondás vagy intellektuális tudás. Ami pedig a legfontosabb, hogy követőiket csodás ígéretekkel halmozzák el, amik persze legtöbbször évtizedek alatt sem teljesülnek.
EZEK VISZONT NEM FELTÉTLEN JELENTENEK LELI FEJLETTSÉGET!
A csakrák működésének és aktivitásuk szimptómáival tisztában lévő embereket viszont ilyen “bullshittel” már nem etetnek meg. Azonnal látszik, ha “meztelen a király”.
A tudatosság isteni energiája lent alszik a gyökér csakrában általában minden materializmusba ragadt embernek. A hét csakrán keresztül felemelkedő tudatosság, minden egyes csakra aktivizálásokat szimptómákat nyilvánít. Azt is lehet tudni, ha valaki a spirituális gyakorlatai ellenére még mindig be van ragadva a gyökér csakrába és semmit nem tapasztal, hiába gyakorol, és azt is hogy ha a tudatosság el kezd emelkedni, és a gyakorló milyen élményeket kap a különböző szintek elérésével. Ha ez a tudatosság-energia szépen lassan emelkedik és ezeket az energia központokat aktívvá teszi, akkor ennek testi, érzelmi, mentális , kauzális és spirituális szimptómái vannak. Teljes mértékben téveszthetetlen tulajdonságokat fognak kreálni a gyakorlók. Minél feljebb emelkedik valaki a tudatosság energiájának szintjein, annál jobba jártas lesz mások beavatkozásában. Így egyértelműen felismerhető az aki a szinteden vagy az alattad lévő szinteken van, de nagyjából bemérhető egy emelkedettebb személy is ezen tudás alapján.
Az elkövetkező napokban ki fogom elemezni ezeket csakránként, hogy el tudjatok igazodni másokon. Mielőtt bárkit elfogadnátok mint spirituális tanácsadó.