ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:

ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:
Āgyā = Parancs, Tudás, Bölcsesség
Az Āgyā csakra bölcsességünk és emberiségünk fejlesztése befejeződött, és eljutunk az isteni tudatosság hídjához. A gerincoszlop felső végén, a gerinc és az agy közötti átmenet pontján található. Sugárzása elsősorban a homlok közepén, a szemöldök között érzékelhető. Ezért „Szemöldökközpont” vagy „Harmadik szem” néven is ismert. Az Āgyā csakra másik kifejezése: „Guru csakra – a Mester ülése”.
Ki adhat parancsokat? Kinek az utasításokat kell követnünk? Csak egy beavatott tudja megmutatni a helyes utat, mert csak az a személyes tapasztalat és ismeretek révén szerzett ismeretekkel rendelkezik, amelyeket másoknak átadhat.
Ezzel összefüggésben fontos megérteni, mi a beavatott, a Mester (egy Guru). A Guru Tattva a tudat fejlődésének isteni alapelve. Ezért a Guru képviseli az egyetemes, isteni alapelvet, amely a sötétségből a fénybe vezet minket, ami a tudatlanságtól a tudásig, a haláltól a halhatatlanságig vezet.
Amikor a tanítvány és a Mester egyesül, amikor a „Guru elv” felébredt a tanítvány tudatában.
A Guru-elv az emberben felismerhető, mint világosság, bölcsesség (Gyānā) és képesség megkülönböztetni az igazságot az igazságtól, a valóságtól és a valóságtól (Viveka).
Nem kell igazságot keresnünk; mindig előttünk van. De annak felismerése érdekében az embernek nyitott, tiszta tudatra és tiszta gondolatokra van szüksége. Miközben elménk zavaros marad, mint egy piszkos tükör, mindent veszélyesen és homályosan látunk. Csak tisztított elme és érett tudat révén lehet kibővíteni Gyānā – a bölcsesség és a lelki tudás – elemeit.
Amíg képesek vagyunk lehorgonyozni a tudatunkat az Āgyā csakrában, tudatunk állandóan oszcillál az emberi csakrák – a Mūlādhāra, Svādhishthāna, Manipūra, Anāhata és Vishuddhi – között. Miközben még mindig nincs megkülönböztetés, a hibák elkerülése érdekében hallgatnunk kell a Mester tanácsát. Mindenki megtapasztalta, milyen fájdalmas lehet, ha figyelmen kívül hagyjuk egy tapasztalt ember tanácsát. Minél inkább tudatunk fejlődik az Āgyā csakra felé, annál szabadabbá és függetlenebbé válunk a helyes választás és a helyes döntések meghozatala során.
Általában döntéseinket önző motívumok határozzák meg, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb előnyt szerezzük magunknak, és bárki másnak, akit magunknak tartunk. A Viveka (diszkrimináció) az ázsiai csakra erkölcsi tekintélye, amely mérlegeli és áttekinti szándékainkat az etikai és szellemi normákkal összhangban. A Viveka minden felelősségérzettel és bölcsességgel kiszűr és ellenőrzi az összes érzést és gondolatunkat. Ennek az ellensúly nélkül annyira ragaszkodunk az érzelmeink változó áramaihoz, amelyek hullámai egyszer elhozhatnak minket a boldogság partjához, máskor a szomorúság partjához.
Amíg az Āgyā csakra fel nem ébred, gyakran képtelenek vagyunk megérteni saját magunkat. Nem tudjuk ellenőrizni az alsóbb központokból származó tulajdonságokat és érzelmeket, vagy nem tudunk magyarázatot találni az érzelmek, gondolatok és álmok keverékeire, amelyek hirtelen felmerülnek a fejünkben. Miért gyakran bizonytalanok és megfélemlítettünk? Mivel nincs befolyása a belső funkcióink felett, és tévesen azonosulunk az állandóan változó érzelmekkel és gondolatokkal. Kevesebb jelenjen meg

Démonok és Angyalok harca.

Démonok és Angyalok harca.
A jóga szentírások próféciái szerint is egy zavarodott korszakba élünk már jó pár ezer. Az emberiség látszólagos technikai fejlődése egy óriási tudati degradációja alkotta gyötrelmes világban élünk. Az össze ősi mitológiában a gonosz és a jó, a félistenek és démonok harca az örök élet elixírjéért egy alaptéma.Ez egy mély szimbolika.
A tudatosság, a fény és a mechanikusság, a sötét erők harca az emberi tudatért. Az életadó elixír a spiritualitás tudat felnyitó folyamata. Amit a démonok állandóan próbálnak eltakarni az emberiség elől, az “angyalok” pedig folyamatosan kinyilatkoztatják az emberi felemelkedésért. A démonok nagyon jó tudják a tudat erejét, azért van az, hogy pont a tudatosságot akarják elvenni, elfedni. A tudat emelkedésével az élőlény kikerülni a mátrix hatalmából és így a démonoknak nem lesz uralma rajtuk Természetesen ez az Isteni Színjáték része, de ez egy másik misztérium.
Az élet adó elixír a spirituális folyamatok árama.
A negatív erők pedig a mechanikus, tudattalan cselekvések terepe.
Ez a korszak nehezített terep! Minden másnak tűnik mint ami valójában. Ami igaznak tűnik, gazság, és fordítva.
A Ősi Puránákban a jóslat elmondja, hogy a Kali.yugában a vallást gondolják vallástalanságnak, a vallástalanságot pedig vallásnak. A királyok többé nem akarják az emberek jólétét, a jog nem az igazságot szolgálja.
De ha megérjük az rendszerét annak hogy működik a Mátrix, az illúzió, akkor ki tudunk igazodni az önmegvalósítással kapcsolatban s akkor van remény.
Az a személy aki a spirituális útra lép, vigyáznia kell, és használnia az intelligenciáját. Ebben a korban is rendkívül erős lesz a vallások, és hamis spirituális folyamatok ereje.
Mit jelent, hogy hamis. teljesen mindegy, egy vallás vagy spirituális társaság milyen szép dolgokat szajkóz, és milyen szentírást lebegtet, milyen szépen öltözött, karizmatikus prófétájuk van, azt nézd, hogy az általuk ajánlott folyamat a tudat fejlődése, nyílása történik e. vagy inkább csak abba az irányba visznek, hogy ne gondolkozz. Előregyártott elméleteket programoznak a fejedbe, hogy ne is gondolkozz.
Amikor vak követésre kényszerítenek ideológiákkal és dogmákkal. Amikor nem kérdezhetsz, mert ha kérdezel az eretnekség, mert meg mered kérdőjelezni a próféta vagy az írás hitelességét Ahol az egyén integritása el van taposva a “önátadás” jegyében. Ahol a képességeidet inkább elveszíted mint fejleszted. Ahol az anyagi eredmény és a külsőségeket központi fontosságúnak tekintik, a spiritualizmus köntösében. Ahol nincsenek mély metafizikai témák a tudat feltárásának folyamatáról, annál több szentimentális vallásos elképzelés a ígért “mennyországról. Ahol mindenki csak a szentírásokat és a prófétát idézi, de maga semmilyen megvalósítás birtokában nincs. Ezek az utak zsákutcák. Azért veszélyesek mert az őszinte spirituális keresőt becsalják egy zsákutcába és elhitetik vele, hogy halad valahova, pedig a tudatát inkább rabul ejtették.
A valódi tudás ragyogó, megvalósításokkal és szabadsággal teli ami a lelket ragyogással tölti meg. Nincs benne erőszak, meggyőzés, küzdelem, manipuláció és presszió. Kevesebb jelenjen meg

A gyerekek képzése spirituális látásmóddal.

A gyerekek képzése spirituális látásmóddal.
A gyereke képzése lehet egy lehetséges pozitív változás a világban.
A mai társadalmi rendszerek beolvasztják a gyerekeket egy gépezet alkatrészévé.Be vannak olvasztva egy rendszerbe egy nagyobb “cél” elérése érdekében. Nem sok jelentősége vagy az egyénnek, és sok gondolkozási lehetősége erről.
Csak csodás egyénekből áll össze egy csodás társadalom vagy közösség, nem pedig fordítva.
Lehet egy “csodás rendszerünk” arra, hogy bizonyos célokat elérjünk, de sosem lesz ebből egy kiváló társadalom.
Az emberi természet és intellektus végtelen lehetőségeket tartalmaz a fejlődés területén. Az ember kiválóságát nem lehet gyártani, a különböző oktatási gyárakban. Az ember oktatása csak egy táplálásnak kell lenni, hogy elérje a benne rejlő teljes potenciát, nem pedig beleolvasztani ebbe vagy abba. Sosem szabad gyorsan jövő eredményekért embereket beáldozni, hogy bizonyos társadalmi szükségleteknek eleget tegyenek.Például a vallások. Olyan mértékben szabdalták szét az elmúlt évezredekben az emberiséget, hogy szinte lehetetlen összerakni. A vallások gyártották a történelem maximális mennyiségű radikalistáit és iszonyat mennyiségű erőszak történt ezek nevében. Az emberben gyermekkorától van egy fajta természetes keresés megérteni a saját természetét, forrását de a vallások ezt belső hangot nagy erővel akarják elhallgattatni. Ha ez pedig sikerül, akkor nagy mértékben elfojtják az emberben rejlő potencia intellektuális kifejlődését. Persze lesznek engedelmes embereid, de nem engedelmességre van szüksége az emberiségnek hanem zsenialitásra. A spirituális élet, pont arra való hogy értelmet találjunk a létünkre a dogmákon túl. Az oktatásnak ki kell fejleszteni a keresés természetes vágyát a gyerekekben, nem pedig teletömni előregyártott dogmatikus, kész elméletekkel, eltaposva a kreatív, kereső potenciájukat A spirituális iskolákban nem a fő elv az kellene, hogy legyen, hogy a gyereket ne befolyásolják mindenféle előregyártott elméletekkel, hanem ők jöjjenek rá a kérdéseiken keresztül a létezésük értelmére, hogy ők válasszanak amikor felnőnek. .Spiritualitás nem egy csokor dogma, hanem az ember természetes keresésének vágya tudni megérteni. Ami nem jelenti, hogy a vallásos utaknak nincs jelentőségük, de ők csak a természetes keresésre adjanak választ, és meg kell hagyják az egyén választási lehetőségé, majd amikor felnő, hogy melyik úton akar haladni természetesen. Természetesen a szülőknek szükséges egy nyitottabb, univerzális, polidimenzionális látásmód. Egy gyerekre nem szabad ráerőltetni bármit amit gondolunk, maximum példát mutatni és kérdésekre válaszolni ezen a téren
Minden társadalom, közösség, azért jött létre, hogy az egyén legyen a fókuszban, és nem fordítva. Ugyanígy az oktatási rendszer is így kell legyen felépítve.
Első szinten a gyerekek természetének megfelelően figyelembe venni. A tanulási folyamatba olyan elemeket kell építeni, amiben örömüket lelik, hogy ne éljék át a tanulás monotonitását.
Ne tanítsanak olyan tanárok, akik ezt “hivatalból”, “megélhetésből” tanítanak. Mert a gyerekek érzik a tanár lelkesedését, vagy monotonitását. Olyanok legyenek a tanárok akik teljes lelkesedésből tanítanak.
Ha a gyerekek örömmel érkeznek az iskolába és szomorúak, hogy ha haza kell menni , akkor valami jól történik ott.
Rengeteg inspirációt kell tapasztaljanak nem pedig egy halom információt gyűjteni.
Használható dolgokat kell tanuljanak, amik használhatóak a későbbi életükben, azon túl pedig sok egyénileg formára szabott mozgást, jógát, zenét, táncot, spirituális gondolatokat, meditációt.
De a kulcsa mindennek az egyéni fejlődés prioritása, nem pedig a társadalmi, közösségi szükség kielégítéseinek kiteljesítése. Kevesebb jelenjen meg