A Kailash hegy misztériuma

A Kailash hegy misztériuma spirituális tradíció: a buddhizmus, a hinduizmus, a dzsainizmus és a tibeti bon-chos, sámánikus , több spirituális utat egybeolvasztó tradíció követői számára is imádandó.

A Kailash hegy „az örök hó drága ékszere”. A misztikus Himalája hegyei közül az egyik legszentebb csúcs . Sok ősi, spirituális tradíció által imádott isteni hegy formájában megnyilvánuló szenthely, amit az Abszolúttal való kapcsolódás, meditáció és a tökéletesség elérésének kedvező helyszíne,

A Kailash hegy „az örök hó drága ékszere”. A misztikus Himalája hegyei közül az egyik legszentebb csúcs . Sok ősi, spirituális tradíció által imádott isteni hegy formájában megnyilvánuló szenthely, amit az Abszolúttal való kapcsolódás, meditáció és a tökéletesség elérésének kedvező helyszíne, kapujaként imádnak. A négy folyó öleli körbe: az Indus, a Brahmaputra, a Szatledzs és a Karnali. Négy spirituális tradíció: a buddhizmus, a hinduizmus, a dzsainizmus és a tibeti bon-chos, sámánikus , több spirituális utat egybeolvasztó tradíció követői számára is imádandó A spiritualisták úgy tartják a tiszteletteljes körbejárása, zarándoklata a hegynek ( parikrama) , ami 52 kilométeres, áldást ad. Ezért sadhuk ezrei vágnak a szent hegy körbejárásának minden évben, hogy elérjék a különböző szintű áldásokat. Aki egyszer körbe járja a hegyet, az megszabadul a bűneitől, aki tizenháromszor teszi ezt az következő életében felszabadul, aki 108- szor az pedig ebben az életében eléri a mokshát. A szent hegyhez a más és más tradíciók, más és más legendákat társítanak. A buddhista legenda misztikus főhősei Milarepa és Naro bön-chung volt Ezen két misztikus bölcs megküzdött egymással de hatalmuk azonossága miatt nem tudták legyőzni egymást. Végül úgy akarták eldönteni a harcot, hogy versenyt futottak a hegy tetejére, ami több mint 6000 méter magas. Egyikük mágikus dobját, a másik a nap erejét próbálta latba vetni a győzelemért. A tibetiek azt mondják Milarepa végül lelökte a bön mágust akinek teste földet éréskor óriási hasadékot vágott a hegybe. A hindu tradíciót követő bölcsek úgy tartják Siva és Párvati laknak a hegyen, természetesen ebben a formájukban csak az önmegvalósult látnokok Risik láthatják őket. Ők sem teszik lábukat a szent hegyre, csak a hegyet körbejárva, parikramával tisztelik.

Hó fedte csúcsai misztikusan merednek az ég felé. A sadhuk áhítattal járják körbe az áldásokért. De annak megfelelőn milyen szinten van a tudat, annak megfelelően látják a hegyet. Ahogy hegy tengelye mint fő energia csatorna, megnyitja a dimenziókat a határok átlépésére akár a manifesztumon belül.

Ez a hegy a misztikus látnokok szerint a kozmikus teremtés központi tengelye, sushumnája. A hegy szimbolizálja a manifesztumot is. Ezt a manifesztum kozmikus testének , Visvarúpájának hegyként anyagi szemünk elé táruló formája . A makrokozmosz az univerzum, a mikrokozmosz, az emberi testként nyilvánul meg az Én valódi misztériumának árnyékaként.

Akár az emberi test amelynek energia tengelye a sushumna amely mentén helyet foglalnak a chakrák. A testben helyet foglal a hét templom, a tudat megnyilvánulásának színtereként ami az önvalónak különbözőszintű tapasztalásainak szolgáltat terepet a dualitásban. Ezen csakrák képviselik a hetes rendszerű kozmikus dimenzionalitást. A hegy csúcsán van Siva és Sakti, az Eredeti Én és az Én Ereje ami az önvaló eredete és nyughelye. A hegycsúcs mint a test koronacsakrája képez egy összekapcsolódási pontot az Eredettel. Az Ádi lét kapujaként magaslik az ég felé. Amikor a tudatot fény tölti el és a tudás megvilágítja az ezer szirmú lótuszt, eléri ezt a pontot ott kapcsolódik az Abszolúttal és hagyja el a manifesztumot eggyé válva dicsőséges Önmagával.A Fiú amikor hazatér , itt kapcsolódik le róla teljesen a hamis azonosítás minden megnyilvánulása.

Ez a hely nyilvánítja a szűzies érinthetetlen tisztaságot is. Ahogy senki nem teheti a lábát a hegyre, így szentsége érinthetetlenné teszi, megközelíthetetlenné minden tisztátlan közeledéssel szemben. A valódi Lét kapuját csak érintetlenül szűziesen tiszta állapotban közelíthetjük meg. A misztérium kapuja látatlan azok számára akik a “hamis én” szemüvegén keresztül látják és zsákmányolják ki a teremtést, elfeledve a Fiú tiszta állapotát. Amikor az őszinte törekvés és tiszta vágy növénye virágba szökken, akkor a szív nyíló lótuszán megjelenik a fény és mélyből a kígyó ereje felébred és süvítő szélként hasít az éterben. Az Fiú tudatára ébred és a tűz fénye megtisztítja az utat a hegy teteje felé. Az úton indulva találkozol hét sárkánnyal akik mutatják az utat a csúcs felé. Tükrözve feléd önmagad valóságát. A felismerések gyönyörteljes áramlata lassan fellebbenti a négy fátylat a Valóságról és felfedezed hogy a hegy is Te vagy, az Út is te vagy, és a hegy Kincse is. Amikor ezt megérted akkor a hegy csúcsán találod magad a tudás beragyogja a tájat. Mindent látsz ami alattad van, amit útközben láttál a hegyre tartva.

A hegy tetején látod hogy a hegyre 64 ösvény vezetett és az ösvény bejáratánál 64 személy áll. Mindegyik a tükröződése Egynek. Annak az Egynek aki felért a csúcsra és aki valójában végig a csúcson ült, önmaga álmát álmodva mély meditációban. Amikor az álomból felébreszteti önmagát , önmaga által, felismeri saját dicsőségét, akkor a hegy tetején a kapu megnyílik és átlép önmaga örökké való, változatlan és gyönyörteli valóságába.

A Mahánirvána tantra leírja a megvilágosodás csupán az Én EREJE által elérhető. Sakti megismerés nélkül ez lehetetlen. A “Fény” létezésének felismerése csak a “Szem” felnyitásával érzékelhető. A szemet a Guru nyitja fel, aki Sakti megnyilávnulása és kegye. A beavatáskor a Guru parancsot ad Saktinak, hogy nyissa meg a Szemet hogy az Én tapasztalhassa önmagát és beleolvadhasson Önmagának tapasztalásában A Kegy állapotában a “Szem” kinyílik és meglátja az Önvalót. Amikor a Kegy állapota állandósul, akkor az Én eggyé válik a Keggyel magával. A Kegy nyilvánítja Önmaga Igazságát, hogy az visszatérjen Önmagába. Amikor az Arkhoni én felébred az az újjászületés pillanata. Dvija lesz mint kétszer született. Egyszer lehet születni a testből, egyszer pedig a szentlélekből. Aki a szentlélekből, Saktiból születik újjá, az él, életre kel.

Az isteni kegy kinyilatkoztatása folyik alá lelki síkról az anyagi manifesztumba mint ahogy Gangesz anya folyik végig az Univerzumon keresztül Brahmá lótuszától a Pataláig. A Kegy áramlása megkülönböztetés nélkül adja kegyét mindenkinek. Ahogy az univerzumba betör Gangesz anya, hogy adja kegyét, úgy áramlik a Kegy ereje a Brahmarandhrán, koronacsakrán keresztül milliónyi nap sugarának erejével, hogy világosságot teremtsen az egyéni tudat univerzumában is. A Kegy Ereje megvilágítja a muladharát, ahol az hamis én démonja behunyja a szemét a vakító sugárzástól és nagy robajjal pánikkal elmenekül. Akkor a Valódi Én köteléke lehull és felemelkedik a sötétségből a fény felé. A korona-csakra irányába ahol az ezerszirmú lótusz kapuján átlépve önmaga tökéletes gyönyörébe olvad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *