Áju, az élet négy alappillére

1. lélek (atma)
2. elme (manasz)
3. érzékszervek (indrija)
4. test (sarira)
1. Az egyéni lélek (dzsivatma): igazi önvalónk, a szívben helyezkedik el, anyagon túli,
transzcendentális. Fő célja, hogy újra kapcsolatba kerüljön a Legfelsőbb Lélekkel
(paramatma), és megvalósítsa önmagát. A test működését ez biztosítja, nélküle a test
csak anyag. Jelenlétének bizonyítéka a tudat (csitta). A lelket körülveszi a finomfizikai
test, amelynek 3 része van: hamis egó (ahankára), intelligencia (buddhi) és elme
(manasz).
„A lélek célja az, hogy újra kapcsolatba kerüljön a forrásával, a Paramátmával, azaz
Istennel, és Vele, illetve az Általa teremtett világgal összhangban cselekedjen.”
2. Az elme (manasz): a finom fizikai test része. Az elme nevezhető az érzékszervek
meghosszabbításának is, hiszen az érzékszervek által gyűjtött információk alapján fogja
ellátni fő feladatait. Ezek: a gondolkodás, érzést és akarat. Az elme adja a testnek az
utasítást a cselekvésre.
3. Az intelligencia (buddhi): fő feladata a dolgok valódi természetének megítélése, a
kétkedés, a döntéshozás. Ha helyesen működik, akkor a lélek irányítása alatt áll, ha az
elme irányítja, és a test és a lélek az érzékek kiszolgálójává válik.
4. Hamis ego (ahankára): ez határozza meg az énképünket. Eredetileg a lélek azt gondolja,
hogy Isten szolgája. Ezt nevezzük egónak. A szennyezett állapotban azonosítja a lélek
önmagát az anyagi testtel, ezt nevezzük hamis egónak. Ebben az állapotban a lélek
ragaszkodik mindenhez, ami az anyagi testtel van kapcsolatban. (ház, autó, vagyon,
család)
Az élőlények felépítése: lélek, finom fizikai test és durva fizikai test.
3. 5 őselem: pancha mahabhuta.
Az ősi elemből épül fel a durva fizikai test.
Az anyag bizonyos tulajdonságait, minőségeit képviselik.
A 3 gúna hatásából alakul ki az öt elem:
 Éter (ákása)
 Levegő (váju)
 Tűz (agni)
 Víz (dzsala)
 Föld (prithivi)
Éter (ákása): hiányzó ellenállást szimbolizálja, teret biztosít. Hallással van kapcsolatban.
Levegő (váju): kiterjedés és mozgás jelképe. Bőrérzékelés, tapintás.
Tűz (agni): meleget szimbolizálja, átalakítás a feladata. Szemek, látás, nemi szervek.
Víz (dszala): ízlelést és folyékonyságot szimbolizálja, feladata az elemek összeköttetésének
biztosítása. Nyelv, garat, lábak.
Föld (prithvi): szilárdságot, nyersességet szimbolizálja. Szaglás, orr, kezek tartoznak hozzá.
Az 5 elem keveredéséből alakul ki a 3 dósa: váta, pitta, kapha.

Forrás: Tamaskó Anett https://pureyoga.hu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *