ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:

ÁGYÁ CSAKRA AKTIVITÁS:
Āgyā = Parancs, Tudás, Bölcsesség
Az Āgyā csakra bölcsességünk és emberiségünk fejlesztése befejeződött, és eljutunk az isteni tudatosság hídjához. A gerincoszlop felső végén, a gerinc és az agy közötti átmenet pontján található. Sugárzása elsősorban a homlok közepén, a szemöldök között érzékelhető. Ezért „Szemöldökközpont” vagy „Harmadik szem” néven is ismert. Az Āgyā csakra másik kifejezése: „Guru csakra – a Mester ülése”.
Ki adhat parancsokat? Kinek az utasításokat kell követnünk? Csak egy beavatott tudja megmutatni a helyes utat, mert csak az a személyes tapasztalat és ismeretek révén szerzett ismeretekkel rendelkezik, amelyeket másoknak átadhat.
Ezzel összefüggésben fontos megérteni, mi a beavatott, a Mester (egy Guru). A Guru Tattva a tudat fejlődésének isteni alapelve. Ezért a Guru képviseli az egyetemes, isteni alapelvet, amely a sötétségből a fénybe vezet minket, ami a tudatlanságtól a tudásig, a haláltól a halhatatlanságig vezet.
Amikor a tanítvány és a Mester egyesül, amikor a „Guru elv” felébredt a tanítvány tudatában.
A Guru-elv az emberben felismerhető, mint világosság, bölcsesség (Gyānā) és képesség megkülönböztetni az igazságot az igazságtól, a valóságtól és a valóságtól (Viveka).
Nem kell igazságot keresnünk; mindig előttünk van. De annak felismerése érdekében az embernek nyitott, tiszta tudatra és tiszta gondolatokra van szüksége. Miközben elménk zavaros marad, mint egy piszkos tükör, mindent veszélyesen és homályosan látunk. Csak tisztított elme és érett tudat révén lehet kibővíteni Gyānā – a bölcsesség és a lelki tudás – elemeit.
Amíg képesek vagyunk lehorgonyozni a tudatunkat az Āgyā csakrában, tudatunk állandóan oszcillál az emberi csakrák – a Mūlādhāra, Svādhishthāna, Manipūra, Anāhata és Vishuddhi – között. Miközben még mindig nincs megkülönböztetés, a hibák elkerülése érdekében hallgatnunk kell a Mester tanácsát. Mindenki megtapasztalta, milyen fájdalmas lehet, ha figyelmen kívül hagyjuk egy tapasztalt ember tanácsát. Minél inkább tudatunk fejlődik az Āgyā csakra felé, annál szabadabbá és függetlenebbé válunk a helyes választás és a helyes döntések meghozatala során.
Általában döntéseinket önző motívumok határozzák meg, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb előnyt szerezzük magunknak, és bárki másnak, akit magunknak tartunk. A Viveka (diszkrimináció) az ázsiai csakra erkölcsi tekintélye, amely mérlegeli és áttekinti szándékainkat az etikai és szellemi normákkal összhangban. A Viveka minden felelősségérzettel és bölcsességgel kiszűr és ellenőrzi az összes érzést és gondolatunkat. Ennek az ellensúly nélkül annyira ragaszkodunk az érzelmeink változó áramaihoz, amelyek hullámai egyszer elhozhatnak minket a boldogság partjához, máskor a szomorúság partjához.
Amíg az Āgyā csakra fel nem ébred, gyakran képtelenek vagyunk megérteni saját magunkat. Nem tudjuk ellenőrizni az alsóbb központokból származó tulajdonságokat és érzelmeket, vagy nem tudunk magyarázatot találni az érzelmek, gondolatok és álmok keverékeire, amelyek hirtelen felmerülnek a fejünkben. Miért gyakran bizonytalanok és megfélemlítettünk? Mivel nincs befolyása a belső funkcióink felett, és tévesen azonosulunk az állandóan változó érzelmekkel és gondolatokkal. Kevesebb jelenjen meg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *