A FÉLELEM negatív és a POZITÍV érzelmekkel megtámogatott HIT, meggyőződés Ereje!

1993 ban volt egy kísérlet amikor EKG és más gépekkel mérték az agy és szív elektromágneses erőterét. Meglepő eredményt tapasztaltak. Kiderült hogy az agy és a szív kapcsolatban van. Sőt az érzelmi hullámok által fejt ki az agy hatást a testre mint vezérlő hardver. De a központi irányító központ a szív ahol a tudat lakik (átman). Az szív erőtere mérhetően 50-szer nagyobb mint az Agyé. A test körül 2.5 méter átmérőjű elektromágneses mező mérhető. Amikor pedig az dolgokról való elképzelésünk érzelmekkel telített akkor ez sugároz. Legyen akár negatív vagy épp pozitív. A Mérés eredménye bizonyított egy másik tényt is. Amikor az érzelmek be vannak támogatva egy meggyőződésből származó nagy hittel, akkor ez az 50 szer nagyobb elektromágneses mező ezerszeresére nő körülöttünk. 5000-szer nagyobb mint az agy erőtere. ( ez tudományos mérési eredmény ) Tehát egy hittel, meggyőződéssel teli pozitív érzelem hihetetlen erővel sugároz ki, nyújt védelmet nekünk, mivel a test minden biológiai reakciója ezen érzelmi információk alapján agy által kiadott parancsok alapján működik. A test alapvetően nem az ásványi anyagok miatt lesz IMMÚNIS, hanem az érzelmi állapot által. AZAZ ahogy a POZITÍV érzelmek óriási védelmet nyújtanak, úgy a NEGATÍV érzelmek, mint FÉLELEM, STRESSZ, SZORONGÁS, az magában elpusztítja a testet elmét, szívet.Ezért óriási BŰN embereket félelemben, stresszben tartani. persze ha természetes módon akarjuk, ritkítani a népességet, akkor egész nyugodtan lehet félelemben tartani őket. Akinek az érzelmi , hitbéli burkát meg tudják törni félelemmel, az önmagát pusztítja el és nem kell senkit felelősségre vonni.Arról nem beszélve hogy a félelemmel teli, önálló gondolkodásra nem képes ember egyetlen menedéke a NAGY TESTÉR menedéke, aki természetesen majd kezelésbe veszi az ügyet. 🙂 Mindig is a félelem volt az irányító, hatalmi erők módszere évezredek óta. A félelemben tartás démoni erő. A jóga szentírások azt mondják, hogy az isteni energiák a pozitív érzelmekből, spirituális érzelmekből tettekből táplálkoznak, míg a démoni erők a félelemből, stresszből, rettegésből KAPNAK ERŐT az univerzumban. Mindenki elgondolkodhat, hogy milyen erőt szponzorál be a saját gondolati energiával. A félelem megszüntetése természetesen a lélekről szóló spirituális tudáson alapszik.

Srí Yantra Miszériuma

Ha vaisnava szemszögből nézzük, akkor Laksmi, szerencse istennőjének szimbóluma, de valójában sokkal ősibb prevédikus , Saiva tantrikus szimbólumok szerepelnek a yantrában. A belső körben a Saktik 5 arculatának kibomlását látjuk. A legkisebb lefelé forduló háromszögben a pici pont, ugyanaz mint az Om jelben a hajlított vesszőben fekvő pont, azaz Siva és Saki, azaz ami értelmezhető A turiya (transz) és Turiya thita (felfokozott transz) állapotoknak is. Mindennek a kiinduló pontja és kezdete. A kozmikus megnyilvánulás forrása, ami utána kibomlik, emanálódik 3 szinten, az egymásba forduló háromszögekként. A három Kumára férfi és női aspektusai. Belülről kifelé az első dupla háromszög az, Sana Kumára az Isteni Akarat mint Sadásiva tattva és Iccha Sakti, utána kifelé haladva Kapila Kumára területe azaz az Isteni Tudás mint Isvara tattva és Jnána Sakit területe, a harmadik pedig az isteni aktivitás, Sanat sujata területe, mint Sadvidyá Tattva és Kriya Sakti. Ez a körön belüli három Saktienergia egymásból való emanációja a Vaikuntha területe, Vishnu területe. A külsőbb körökben a Rudrák, Bhairavák , Vidysevarák, Lipikák köre ami Mahamáya területére esik mint határszféra az Emnaátum és a manifesztum között. A Négyszög pedig a tér időbe vetett manifesztum, ami már a 4 Kumára, vagy Elohimok csoportjának területe. Az alsó négy kumára és a felső három, együtt hét. Az életfa hét szintje, a hét csakra szintje stb. Ez a yantra a manifesztum nézőpontjából van, mert kintről megyünk befelé és a Bindhuba, középpontba, mint ahogy a tudatosság emelkedik, fel kundalini energiájaként , a susumna csatornán felfelé a tudat-denzitásokon keresztül, a Korona csakrában, elérve a megvilágosodás és felszabadulás állapotát.

Az ego elvesz, az Önvaló ad.

Minden ember, közösség, nemzet, ország ha egyetlen dolgot néz csak, hogy lehet kihasználni a környezete lehetőségeit, elbukott a siker útján, mielőtt elindult volna

!Ez teljesen a gyökér csakra negatív aspektusainak állapota.Ami a föld elem csakrája, a materiális alapok. A négy materialista funkció, evés, alvás, védekezés, szaporodás funkcióinak betöltése. Ha az emberi tudat ebben a csakrában stagnál, hogy tudom magam fenntartani, materiálisan fejleszteni, akár mások ki-használatával, az a pusztulásba vezető út. Mind egyéni, közösségi, vagy nemzeti szinten.Ez szín tiszta materializmus, akkor is ha néha spirituális köntösbe is csomagolják. Az állati lét működik a “túlélő” üzemmódban. Ezért a fókusz a “megszerzésen” van. Az emberi élet ott kezdődik ami az “adás” motiválatlan folyamatában teljesedik ki mint siker. Siker persze nem feltétlen anyagi siker. A Materialisták anyagi sikereket ideiglenes elérnek, de csak az érdek kapcsoltok, közösségek szintjén működnek. Ami pedig ideiglenes, mert feltételektől függ. Az emberi élet célja a tudatot kiemelni a gyökér-csakra fogságából, ami persze az ego lakhelye. Mert a hamis ego, a hamis azonosítás az anyagban nyugszik. Az ego elvesz, az Önvaló ad. Ha akarod emelni a tudatot, akkor az elvétel materiális síkjáról, fel kell emelkedni az adás síkjára.

Ganésha misztériuma

Ganésha misztériuma nagyon mély a spirituális úton. Ganesha nem egy pocakos, materialista áldásokat osztogató félisten a hinduizmusban.Ő a fő “mátrix-írnok”. Sakti szülötte aki maga írja a manifesztum törvényeit, karmát stb. Mint fő LIPIKA , azaz írnok Ő irányítja a manifesztum karmikus forgatagát. Emellett Gana (belük) Isa ( Ura) Azaz a kódok Ura, a Mantra Ura. Akin keresztül alászáll a kinyilatkoztatás. A Védákat és Tantrákat is ő jegyezte le. Azaz a Nigamákat és Ágamákat. Gam azt is jelenti “alászáll”. Rajta keresztül jön le az Emanátumból (Vaikuntha) az “ige” azaz a transzcendentális tudás. A gerinc mentén haladó fő energetikai csatornánkat a sushumná is valójában az ő residenciája. Mivel a tudatosság kundalinii energiája is ott ébred és halad fel a megvilágosodás folyamán. Azaz a tudás a korona cakrán belép a manifesztumba és ébreszti a gyökér-csakrában nyugvó, alvó tudatosságot.

Az univerzális időben az emberiség folyamatosan kipusztul, cserélődik.

A materialista ember nem lát egy dolgot, hogy van egy univerzális rend és attól eltérve, mindig a természetes kiválasztódás útján elhullik a tudati fejlődésre nem képes, kisiklott emberiség. Az ostoba ember azt gondolja az erős marad fenn, pedig az marad fenn aki kihasználja az adott intelligenciáját tudati emelkedésre.

Van egy univerzális krida, vagy játék amibe a tudatosság lekorlátozva szétszórja magát a játék kedvéért. A játék az, hogy az univerzum 49 dimenzióján belül, 8400000 létformán keresztül emelkedik és tapasztalja a kiterjesztett energiát univerzum formájában. A mai kvantumfizika már megállapította azt amit a jógik sok ezer éve tudnak, hogy az anyag nem létezik, csak koncentrálódott besűrűsödött energia minták. Azaz az univerzum egy olyan rezgéskavalkád, ami információt tartalmaz, és hangként nyilvánul meg. A Magas frekvenciák is egy ponton fénnyé válnak.A tudat emelkedése a játék. 1 kalpa 4320000000 év alatt van 7 korszak, és azon belül hét al-korszak. Mindegyik egy fő emberi fajt és 7 al-gyökérfajt teremt Most vagyunk az 5. főkorszak 5 . al-korszakában. Az Árya kor 5 ik gyökérfajának végén, ahol fog váltani a 6.-ba. Az előző korok voltak, a Atlantisz, Lemúria, Hyperborea, Polaris. Minden korszakban az emberiség tudata emelkedett, cél pedig az önfelismerés, az önmegvalósítás teljes állapota. Finoma azt szeretném közölni ezzel, hogy az emberi élet a tudati felemelkedés a lényeg, az ÖNFELISMERÉS. Nem az anyagi, technikai fejlődés, a túlélés materiális megoldásainak tökéletességre fejlesztése.

Azok az emberi fajok amik ebben kisiklanak azok kipusztulnak. Mert a teremtés nem a polírozott állati civilizáció kifejlesztése miatt van. A teremtés lényege az elfedés, és a felfedés. A lélek elfelejti eredeti transzcendentális állapotát, tapasztal és utána felismeri létét. Azt hisszük majd a nagy okos emberiség kitalálja hogy lehet megmenteni a földet és tovább kizsákmányolni, az állatias célokra. Van egy univerzális terv ami be fog teljesedni. Annyi lehetősége van azoknak az embereknek , akik felismerik tudatuk erejét, hogy ne kerüljenek a szemeteslapátra.

“Öntvény” leszel vagy vadon nőtt, természetes “virág”?

Mit jelent , hogy öntvény? Egy előre formába olvasztott objektum. Amit más határoz meg, képzel el, önt formába, azzal az elképzeléssel, hogy mindenkinek úgy kell kinézni, gondolkodni, ami az éppen adott formula. Ez nem spirituális, de még nem is emberi! Ez egy deviátori program , ami ellene meg az isteni sokszínűségnek, és előre programozott, tudat nélküli mechanikusságot kreál a világban. Ezt látjuk a politikában, az oktatási rendszerben, a vallásokban, és még a természetbe is bele akar nyúlni ez a öntudatosságot elnyomó erő, lásd génmanipuláció.Mit jelent vadon nőtt “virág”? Azt, hogy az isteni teremtés programjai, amit természet alapból futtat, és totális harmónia van benne, ostoba, korlátolt agyú emberek “jobbá” akarnak tenni.

Az ember intellektusa is úgy van teremtve, hogy önmaga eredetét keresi, és nem kell tele tölteni mindenféle fekáliával.Minden lény ebben az univerzumban a természetes emelkedés programjába van. Az ember is. persze az emberi létforma egy extra adag intelligenciát kapott, hogy az igaz harmonikus univerzumon túli eredetét is el tudja érni, de ezt félrevezetett egyén rosszul értelmezi. Úgy gondolja, hogy az ő feltételekhez kötött tudata által elképzelt, formára kell formálja a világot, és a benne lévő többi élőlényt is. Ahelyett, hogy a emelt intellektust, a természettel összhangban, a saját emelkedésére használná, és magával törődne, úgy gondolja, hogy az ő emelkedett, persze magának sem működő gondolatait, másokra erőltesse, hatókörének mértékében. Ez az ego kiterjesztése csupán, politikai, morális elvek, vallási elképzelések alapján. Az előre formába öntött tudat lezár, és soha nem lesz képes semmilyen emelkedésre, akkor is ha az ígéretek nagyon vonzóak. Persze itt a vallások is felsőbb isteni utasításokra hivatkozva faragják az öntőformáikat, mégis ellene mennek a természetes fejlődésnek.

A valódi spirituális folyamatok sosem mondják hogy ne gondolkodj, csak fogadd el amit mondunk és sose kérdőjelezd meg. Persze azon senki nem gondolkozik el, hogy rengeteg vallási irányzat van és totál más dolgokról beszélnek a felszínen. Mindenki a saját öntvényét próbálja másokra is ráerőltetni, szépen vagy erőszakosan. Onnan ismersz fel egy “isteni vagy természetközeli gondolkodás”, hogy nem akar előre gyártott formába beleolvasztani, hanem látja a teremtés sokszínűségét, hogy minden fejlődési folyamat, mind természeti, mint intellektuális vagy spirituális lehetőségét.

Az energiák metafizikája:

Az energiák metafizikája:

A démoni energia mindig félelmet generál mert maga ezekből a negatív energiákból táplálkozik.Az Isteni energia nyugalmat félelemnélküliséget, lélekről szóló tudást, teljességet, extázist generál, azokban is akik csak érintik.A démon a gyökér-csakrában lakik, úgy hívják hamis ego, ami a démon zongorája. A démon kihasználja elfedi a lélek eredeti tiszta tudását, hogy örökkévaló, tudással és gyönyörrel teljes. Próbálj pengetni a tudatlanság húrjait, mint félelem, kényszer, elnyomás, függőség, pánik. Azt akarja hódolj be neki és ő menedéket ad a pont általa generált tudatállapot elől. A negatív energia mágusai, a megtévesztés művészei, a mátriká ügynökei, hogy maradj illúzióba örökké. Ezek megjelennek a tudományban, a vallásokban egyaránt.A tudat felemelése a fény tudás, gyönyör megjelenése.Ahogy a gyökér-csakrából kiemelkedik a tudat a jóga folyamatával, vagy minden más isteni folyamat által, ez a fajta pánik eltűnik. Kinyílik az intellektus, a tapasztalás más szférái biztosítják a korlátok eltűnését. Ahol a nap süt ott nem lehet sötétség. A negatív erőknek csak azok felett van hatalmuk, akik fejet hajtanak neki.

Mi az emberiség ellen elkövetett legnagyobb bűn?

Mi az emberiség ellen elkövetett legnagyobb bűn?

Mi az ami a legnagyobb szenvedés okozza és a legnagyobb problémaforrás a világon?Az, hogy az önmagát belül nem teljes érző ember, kívülről akarja a világot megszerezni, magának, azt gondolva magáról majd akkor belül TELJES lesz, BOLDOG lesz, ELÉGEDETT lesz. Ami még eddig a világtörténelemben egyetlen ilyen önző, harácsoló balfácánnal nem történt meg!A SZENVEDÉS forrás a világban az amikor az emberiség fő célja egyénileg az, hogy minél többet harácsoljon, mint a létfenntartásához szükséges. Minél többet harácsolsz, annál kevésbé érzed magad törékenynek, sebezhetőnek, és a parányi önbecsülésed belül annál kevésbé érzékelhető számodra, mert felhalmozott tulajdonod képesség tesz a másokon való uralkodásra, és mások kihasználására. Ennek az ára az állandó aggodalom, félelem, hogy elveszted amid van, hogy más feléd kerekedik és újra szenvedni fogsz, ha nem lesz a tiéd az amit összeharácsoltál.Az emberiség személyiségtorzulása és szenvedésének oka az “állati túlélőösztön” tudatállapot. Az állatok nem szenvednek mert nem tudatosak a múlt és jövő fogalmáról. Ezért ha a hasuk tele akkor alapvetően elégedettek. Az ember egy felsőbbrendű intelligenciát kapott, persze nem azért, hogy csupán az állati tudat által kreált fenntartási ösztönöket minél kifinomultabbul tudja végezni ( evés , alvás, párzás, védekezés), hanem hogy a szenvedéseken túl tudjon emelkedni az eredeti Önvalója felismerésével. Az ember azért szenved mert az intelligenciája fejlett ezért fel tudja fogni a múlt és jövő fogalmait. Ebből kifolyólag folyamatosan szenved múltja és jövője miatti aggodalom miatt. Ebből kifolyólag a félelmei miatt halmoz, önző, irigy, aggodalmas, versengő. Ez történik a materialista társadalomban és a vallásokban is. A vallások se kivétel a harácsolásban.Az egyetlen dolog ami az emberiséget a pusztulástól megmenti, a tudati emelkedés. Az emberiségnek fel kell ismerni a tudat erejét, hogy a belső teljesség, fogja megadni azt az elégedettséget, ami miatt minden körülményben elégedett valaki, mert a boldogság forrása az “ÉN” eredeti állapotából jön ami önmaga az örökkévalóság, tudás és gyönyör.Ha képes vagy másokat önmagad elé helyezni , akkor vagy képes szeretni!

Mi a valódi képzés az emberiségnek?

Nem azt, hogy keress pénzt!

Nem az, hogy legyen karriered!

Nem azt, hogy legyél te a legjobb!

Nem az, hogy legyél képes másokon uralkodni!

Nem azt, hogy legyél intellektuálisan okos szív nélkül!

Nem az, hogy zsákmányold ki a környezeted!

Nem azért, hogy megtanulj versengni!

Nem azért, hogy mértéktelenül légy motivált!

Nem azért, hogy te legyél mindenki előtt magadnak mindenáron.

Nem azért, hogy harcolj azokkal akik nem olyanok mint te!

Nem azért, hogy ügyesen menekülj a világ szenvedései elől!

Nem azért, hogy egyfolytában a “boldogságod” hajszold!

Nem azért, hogy hogyan legyél egy jó tégla a falban!

Amit meg kellene tanulni minden embernek, gyermeknek, ezen a földön, hogyan találja meg Önmagát! Önmagát? Mindenki tudja kicsoda, nem? Önmagunknak vannak rétegei! A legbelsőbb valódi énünk el van rejtve! Rá van rakódva minden rengeteg hamis identitás, aminek gondoljuk magunkat. Minden helyzet, impulzus, reakció kintről egy hamis azonosítást rak ránk. A gyémántra egy nagy kupac sár rakódott. Emiatt az élőlény végtelen csalódott, fél, aggódik, szenved, teljességre vágyva rohan a szenvedés elől és hajszolja a limitált boldogságot. A mai oktatás csak arra tanít meg, hogy rakja magadra még több sárt.A valódi képzés az, hogy tanulj meg lenni az a mélyen létező Önmagad, aki örökké létező, tudással és gyönyörrel teli túl a külső körülményeken. Megtanít, hogy legyél Önmagad aki önmagában Boldog!Megtanít arra, hogy legyél elégedett minden körülménnyel amibe kerülsz kívül, mert a belső egyensúlyod mindig elégedetté tesz. Megtanít arra, hogy hogyan legyél tökéletes összhangban másokkal és a környezeteddel mert a részének érzed magad a Teljesség részeként. Megtanít arra, hogy a hogyan győzd le a halál, ami az Önvalónak valójában ismeretlen, mert örökkévaló. A halál csak egy másik dimenziója az életnek.Megtanít az együttérzésre más élőlények iránt mert ők is a Teljesség része!Megtanít arra, hogy ne bánj úgy mindenkivel, mint ahogy veled veled szeretnéd, hogy bánjanak! Megtanít arra , hogy bánj a sors által neked adott csodákkal, értékekkel, hogy az mások jólétét is szolgálja!Az emberi intelligencia lehet az emberiség pusztulásának, és felemelkedésének oka is!

A döntés a miénk!

A BHAKTI /önátadás/szó félre értelmezése és kizsákmányolása a jóga kultúrájában.

A BHAKTI /önátadás/szó félre értelmezése és kizsákmányolása a jóga kultúrájában. A bhakti és a yoga szó jelentése egyértelműen a Legfelsőbb Egységbe való integrálódásról szól. Az Univerzális tudatosságról leszeparálódott hamis “énként” megjelenő individuális átmanjai ( lekorlátozott isteni tudatosság szikrái) vissza rendeződéséről szól.A jóga , az Univerzális inkluzivitás folyamata. A Tudatosság Önmagától tapasztalás kedvéért elkülönült lekorlátozott formájának kedvtelésééről /kridá/ van szó. A dualitás tapasztalása után, az Univerzális Én leveti korlátozó erejét /ánava mala/ leszeparált individualitás szennyeződését.Jóga mint Egységbe rendeződés, Bhakti , mint az hamis “én” feladása, az önátadás jegyében.Természetesen az emberi tudatállapotok szintjei szerint vannak duális és non duális filozófiai megközelítések, jóga vonalak is. Ezekben a szubjektív és objektív tapasztalás aránya eltolódik erre, arra. A duális szinten lévő gyakorló még természetesen nem tud Egységben gondolkozni, pont korlátozott tudati felfogása miatt, azért jelennek meg a “kooperáció” felfogásai a jógában. Az örökké lekorlátolt helyzetben lévő élőlény kooperaljon Istennel. A “kooperáció” azt jelenti sosincs Egység. Azaz nincs integrálódás ami maga a Jóga. Egy egyszerű materiális példát használnék. Egy férfi női kapcsolatban, az egység milyen szinten nyilvánul meg a legmagasabb szinten? Amikor a két én minden szinten egybeolvad.De nem is ezt akartam boncolgatni mivel ennek mély filozófiai és metafizikai alátámasztásai vannak, hanem a bhakti szó „kizsákmányolásáról” akartam írni.Ha megvizsgáljuk, a jóga ősi kultúráját, akkor a duális „bhakti” mozgalmak csak később, az elmúlt 1000, 1500 éveben, jelentek meg dominánsan. Ez is mutatja a jóga Egység-filozófiáinak degradálódási vonalát, hogy ereszkedett alá a felfogás sztenderdje , hogy a mély nonduális metafizikai Egység tanítások, hogy válnak duális vallási rendszerekké.Amint a magas szintű ezoterikus spirituális tanítások exoterikus, duális, átlag elmék számára befogadható vallási dogmákká transz-mutálódott, egyre nagyobb is lett a visszaélés ezekkel a fogalmakkal.A non duális Egység folyamatok, mindig szöges ellentétben álltak a duális, materiális világ elveivel, ezért nem lehet őket kiforgatni, kizsákmányolni, ezért transz-mutálták őket duális „filozófiákká”, mert akkor könnyen belesimul a materiális világ dualizmusába,, ami pedig természetes tudatállapot a materialista embernek. Könnyen vallásítható és használtató akár politikára, pénzgyarapításra a spiritualizmus nevében. Persze van is egy ilyen tudati konstrukcióban létező embercsoport akik ebből ki is profitálnak amit lehet. Magyarul a spirituálisnak kinéző materializmus csodás folyamatát megszülik.Amint a spiritualizmus lezüllik erre a szintre, azonnal ki is használják „próféták” és el is kezdik kiaknázni a „lehetőségeit”. Általában megjelennek „nagy megvilágosodottak” akikről csodás történetek szólnak és akire lehet hivatkozni. A személyi kultusz alap. Kitalálnak egy olyan konklúziót, (ami amúgy semmilyen filozófiai tradícióban sem alátámasztott a múltban) amivel próbálják megalapozni a „legmagasabb ideológia” elvét. A legmagasabb szintű ideológiájuk persze szinte minden más ősi tradíció filozófiájával ellentétben van és tagadja is a többit. Az Egység látás elmélete ismeretlen számukra. Ebből kifolyólag az ő szemükben mindenki tévúton jár aki nem az ő „prófétájuk” elméletét vallja. Innen már természetes a világot megváltó térítő misszió elv, hogy azt hiszik nekik kell megmenteni a világot. Ez „kiválasztott vagyok elv csodásan megerősíti bennünk a hamis-egót, ezért magukon kívül mindenkit tévelygőknek látnak. Ami természetesen a spirituális úton a NUMBER 1 csapda. El se indultak, már el is buktak. Persze az egoista materialista mire másra nem vágyik, mint hogy mindenben kiválasztott legyen.Ezekre az ideákra csodásan lehet építeni egy „spirituális diktatúrát”. A BHAKTI szó pedig mint fanatizáló elv kerül prostituálásra. Mert ezekben az esetekben a Bhakti úgy van értelmezve, mint feltétlen, gondolkodásmentes „odaadás” a követésre kijelölt „prófétának”, aki természetesen ha a legnagyobb gazemberségéket is követi el, szent és megkérdőjelezhetetlen. Persze ha ezeknek a társaságoknak megnézzük a történelmét, nagyon sötét sztorik ezreire akadunk. Legfelsőbb farizeusi réteg mindig az egón keresztül manipulálja a követőket. Az van dicsőítve aki a fanatikusabban követ, neki van a legnagyobb „bhaktija”. Természetes sok metafizikai filozófiáról nincs szó már ezeken a helyeken. Egyszerű alapelveket sulykolnak és erősítik a „hódolj be” elvet.Ezek a legveszélyesebb társaságok amik léteznek a földön. Persze ezek nagy része jelentéktelen, mert, nem kapnak felhatalmazást, maréknyi a követőik száma ha megfeszülnek is, de a történelem folyamán kinőttek, nagy vallásokká vált körök is. Ezek veszélyei nagyobbak, mert ezek az elvek amiket képviselnek, ezek keltik az ellentét és a harcot a világban. A világ legnagyobb pusztításai ilyen elveken történtek a múltbanA spirituális utak mindig inklúzivitásról, egységről, sok nézőpontú toleranciáról szóltak,, szóval aki a valódi spiritualizmus útján akar járni, messziről kerülje az ilyen szagú elveket követő társaságokat.