Vishnu eredete

“A Tantra Szüzessége a nondualitást jelenti ezért az Emanátum Térként
van megjelölve ahol a Kumārák tartózkodnak. Ez a Vaikuntha. De Viṣṇu
nem különbözik a Tértől amiben van, mert a nondualitás ezt nem
engedi meg. Ezért elmondható, hogy Viṣṇu -Nārāyana tulajdonképpen
maga az Emanátum, vagy Múlaprakriti. Belőle áradnak ki az avatar
formák az Úr Śiva Arculatainak sajátosságait bemutatva.
Viṣṇu a „mindent átható” Szűz absztrakt Tér vagy Objektív
Tudatosság, amelynek 24 transzcendens formája van.
Lak ṣ mī az Úr Viṣṇu nőies sakti-formáját jelenti. Ebből látható hogy az
Emanátum Szűz Tudatosság-területe androgün.
A Tudatosság Térben sok sok dimenzió lehetséges. Minden
dimenzióban jelen van Viṣṇu és Lakṣmī.
De kicsoda Viṣṇu mélyebb ezoterikus szinten? Viṣṇu egy szanszkrit
szoláris név, amely Cahai nyolc megnyilvánulásának egyikére utal, aki
Bhairava egyik formája. A Rudrayāmala-tantra szerint Bhairavának
(Paramasivának) nyolc fő formája van, akik ezen univerzum nyolc
irányát irányítják. Mindegyik forma (pl. Caṇḍa) további nyolc almegnyilvánulással rendelkezik (pl. Viṣṇu), így összesen 64 bhairava
létezik.
Ezenkívül Viṣṇu az univerzum kohéziós vagy centripetális
tendenciájának neve – a Sattva Guṇa.
Áthat minden létezést, és ezért Viṣṇu néven ismert. A név származhat
a viṣ – viṣṇāti gyökerekből, hogy elterjedjenek.
belépni körülhatolni= ezek mindegyike a behatolás kifejezései.
A tudatosság szempontjából Viṣṇu azonosul az álomállapottal
(svapna), ahol a dolgokat archetípusoknak vagy prototípusoknak
tekintik azok megnyilvánulása előtt. Minden dolog elvont fogalma, míg
Brahmā a romlandó anyagokban való megvalósításuk.
A Viṣṇu a belső ok, a láthatatlan erő, az Ős-Idea amely által minden
létezik. Brahmā mindazon dolgok külső anyagi megnyilvánulásával
foglalkozik, de a Viṣṇu a belső lényegük. A Viṣṇu az az erő, amely
egyben tartja a kozmoszt. Ezért minden spirituális és vallási út célja
Viṣṇu megismerése, és imádása.”

Forrás Kapila Kumára

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *