A samádhi állapota

“A szamádhi az az állapot, amelyben az ego-érzéket teljesen legyőzik.
Ha az Ok minden funkciója leáll, az Ok önmagában marad. De az ész
tudatos, és tudata a Kozmikus Transzperszonalitás tükröződésének
köszönhető.
A visszaverődés, amelynek tárgya nem ismert, eredeti jellegében
marad. A racionális tudatosságnak ez a bennmaradása a Samādhi. Ez a
jóga célja. Amikor ez a racionális tudat nem marad meg önmagában, a
benne lévő tudó azonosítja magát az Ok funkcióival és felveszi annak
formáit.
A Samādhi állapotok – az első és a végső – nem valósíthatók meg
csupán fizikai és mentális gyakorlatokkal. A legfontosabb az ember
belső megtisztítása, ami a „vagyok”-ot illeti. Amíg az ‘én-vagyok’ -ot
gondolati és érzelmi funkciók aktiválják, addig nem lehet tiszta és
stabil. Stabilizálható gyakorlással és elszakadással. A gyakorlat
megismétlődő erőfeszítés. Az egyik az önkontroll gyakorlása, például
erőszakmentesség, lopásmentesség, igazmondás, cölibátus, ezek
főképp etikai cselekvésekre vonatkoznak. Ezek önmagukban még nem
vezetnek felszabaduláshoz csupán megtisztulást adnak.
Amikor a jelölt megtisztult,és készenáll a guru megjelenik. A yoga uton
a legfontosabb a guru kegyelmének befogadása. Ha a guru
kegyelméből az egója eltűnik, akkor felszabadul. Mert amint az
egóérzék vagy az önközpontúság szétzilálódik, a tudatos erőfeszítések
által feleslegessé válik a sādhana.”

forrás Kapila Kumára

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *