Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői

Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői:
-A legfontosabb tulajdonsága, hogy valamilyen Kegyállapot miatt feltárult előtte a Valóság. Az Abszolút Igazság, hogy az örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel teljes Önvalója túl van ezen az illuzórikus, ideiglenes világon. Ebben az állapotában STABILIZÁLT is. Ami azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem billen ki ebből és nem zavarodik meg a teszthelyzetekben.
-Mivel mindent az Isteni minőségben Egységben lát ezért nem diszkriminál.
-Nem lát ellenséget és barátot.
-Nem érdekli őket az átlag ember véleménye, nem érdekli őket, hogy néznek ki, van e elismertségük a világban.
-Nem keresik az anyagban elmerültek társaságát.
Nem vergődnek a vallási különbözőségek területén, bizonygatva a saját nézőpontjukat, mert ismerve az Abszolútat, a polidimenzionális látásuk miatt látják a szintézist minden út között.
Sosem árulják ki az Önvaló tudását és nem dobnak gyöngyöt sem disznók elé elismerésért.
-Általában a társadalom perifériáján élnek a saját maguk “világában” és “csodabogaraknak” vagy rosszabb esetben örülteknek tartják őket, az átlagtól eltérő gondolkozásuk miatt.
-Együttérző, mert a kozmikus teremtést tudja úgy látni mint Egy test. Azaz a sajátjaként lát mindent, kapcsolódásban önmagával.
-Semlegesen szemlél mindent maga körül minden történést, mert tudja, hogy az Önvalóhoz nincs semmi köze a mátrikus világ hullámainak.
-Nincs halálfélelme, nem retteg betegségektől, mert megtapasztalta a meditációs transz állapotaiban a test és Önvaló közötti különbséget. Minden valódi transzélmény egy fajta “kishalál” élmény, amikor teljesen megvalósított lesz a jógi arról, hogy a tudat létezése külön van a test működésétől, és hogy a test csak egy anyaghalmaz amibe a tudat be van zárva az azonosítás hamis illúziójában
-Mentes a hamis EGO képzeteitől, mint “én” és “enyém” Nem ragaszkodik titulusaihoz, vagyonához, kapcsolataihoz, érdemeihez, elismeréshez, imádathoz. követőket sem gyűjt.
-Egyenlő elismerésben és pocskondiázásban.
-Nem tartja fontosnak az anyagi eredményeket, mert tudatában, van annak, hogy az anyagi eredmény semmilyen körülményben nem mutatója a spirituális emelkedettségnek.
-Ezért nem is hajkurászik anyagi eredményeket! Nem a meditációjának és egyetlen tárgya az, hogy materiálisan nagyot alkosson. Akkor sem ha ez a vallási területen kreált “nagy eredmény”.
-Egyszerűen nem érdekli semmi, ami pénz, luxus, anyagi növekedés. mert annyira el van merülve a Valóság tapasztalásában, hogy nincs íze az anyagban gyarapodáshoz.
– Lemondása nem mesterkélt, hanem természetes, mert léte az Önvalóban gyökerezik és a gunák felett létezik.
-Minden élőlény kedves barátja, mert minden létezőben ugyanazt a transzcendentális létet látja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *