A mai „ember” és „emberi társadalom” pusztulásának egyik fő oka

A mai „ember” és „emberi társadalom” pusztulásának egyik fő oka az egoista KIZSÁKMÁNYOLÁSA mindennek, akivel, amivel kapcsolatba kerül, és ez minden balszerencséjét fogja okozni!Az univerzumban két erő dolgozik. Az egyik egy Isteni Erő ami fenntartja az Isteni Akaratot, Igazságot / Dharmát /, ezek az Entitások megjelennek az univerzumban mindenhol, az emberi társadalomban is. Megvédik, fenntartják a dharmát és ezzel az energiával haladva az ember jólétben, biztonságban, lelki fejlődésben halad az útján. De van ennek az erőnek egy másik pólusa, ami az Univerzum erőinek negatív oldala, egy démoni oldala, amely erők illúzióba, rabságba, pusztulásba akarják tolni az őnáluk menedéket vevőket. Természetesen ezen univerzális erők be vannak csatlakoztatva a mi kis mikrokozmoszunkba , ami a testünket, elménket, energiáinkat jelentik. Tehát csatát nyerni nem kint hanem bent lehet!A két irányú impulzus folyamatosan dolgozik az egyén irányításának megszerzéséért. A Dharma segítői az Igazság útját általában lelkiismeretet, az univerzális törvény tiszteltét / mint karma /, tudást és önzetlenséget inspirálják, ami minden lelki és jólét forrása és természetesen ez egy hosszútávú projekt. Az adharma, vagy sötét oldal az Én árnyékát az egot használja eszköznek, ami minden rossz tulajdonság totemje. Az ego imádatát sugallják ezek az erők az elmédben és megtöltik a szíved olyan érzésekkel mint irigység, önzés, gyűlölet, félelem, kizsákmányolás, csalási hajlam, harácsolás hajlama, elismerés. Ezekkel az eszközökkel hamar eredményt lehet elérni ezért nagyon vonzó a materialistánk. A pünkösdi királyság viszont rövid életű lesz mert a visszahatása ezeknek a cselekedeteknek mérhetetlen szenvedés lesz ebben és következő életben. Az ostoba materialista nem hisz ezekben az univerzális erőkben, ezért az anyagi nyereségéért eladja lelkét a „démonnak”. Ezzel elbukja felszabadulását, megtisztulását.Akik a spirituális utat akarják járni, nagyon sok tesztbe fognak akadni, amik az ego minden árnyalatát meg fogja kísérteni. Hogy maradsz e a dharma útján!Az ember sorsát természetes tényezőkön kívül objektív szellemi erők is alakítják, meghatározzák. A materialista életszemlélet anyagi, szubjektív és társadalmi erők összhatásának eredményét látja az emberi sorsban. A görög–római kultúrában a felsőbb világhoz tartozó szellemi lényeknek tulajdonították a legnagyobb hatalmat az ember földi pályája fölött.„Az ókori görög világfelfogás szerint az embernek fontos a felsőbb istenek (theoszok) kedvét, támogatását elnyernie ahhoz, hogy sorsa kedvező irányba haladjon. E nézet szerint az istenek daimónok által vezetik az embereket a boldogsághoz, bölcsességhez. A felsőbb istenekkel való szembefordulásból, támogatásuk elveszítéséből, valamint ostoba döntések, cselekedetek által kivívott haragjukból származott az ember tragikus sorsa, végzete.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *