A BHAKTI /önátadás/szó félre értelmezése és kizsákmányolása a jóga kultúrájában.

A BHAKTI /önátadás/szó félre értelmezése és kizsákmányolása a jóga kultúrájában. A bhakti és a yoga szó jelentése egyértelműen a Legfelsőbb Egységbe való integrálódásról szól. Az Univerzális tudatosságról leszeparálódott hamis “énként” megjelenő individuális átmanjai ( lekorlátozott isteni tudatosság szikrái) vissza rendeződéséről szól.A jóga , az Univerzális inkluzivitás folyamata. A Tudatosság Önmagától tapasztalás kedvéért elkülönült lekorlátozott formájának kedvtelésééről /kridá/ van szó. A dualitás tapasztalása után, az Univerzális Én leveti korlátozó erejét /ánava mala/ leszeparált individualitás szennyeződését.Jóga mint Egységbe rendeződés, Bhakti , mint az hamis “én” feladása, az önátadás jegyében.Természetesen az emberi tudatállapotok szintjei szerint vannak duális és non duális filozófiai megközelítések, jóga vonalak is. Ezekben a szubjektív és objektív tapasztalás aránya eltolódik erre, arra. A duális szinten lévő gyakorló még természetesen nem tud Egységben gondolkozni, pont korlátozott tudati felfogása miatt, azért jelennek meg a “kooperáció” felfogásai a jógában. Az örökké lekorlátolt helyzetben lévő élőlény kooperaljon Istennel. A “kooperáció” azt jelenti sosincs Egység. Azaz nincs integrálódás ami maga a Jóga. Egy egyszerű materiális példát használnék. Egy férfi női kapcsolatban, az egység milyen szinten nyilvánul meg a legmagasabb szinten? Amikor a két én minden szinten egybeolvad.De nem is ezt akartam boncolgatni mivel ennek mély filozófiai és metafizikai alátámasztásai vannak, hanem a bhakti szó „kizsákmányolásáról” akartam írni.Ha megvizsgáljuk, a jóga ősi kultúráját, akkor a duális „bhakti” mozgalmak csak később, az elmúlt 1000, 1500 éveben, jelentek meg dominánsan. Ez is mutatja a jóga Egység-filozófiáinak degradálódási vonalát, hogy ereszkedett alá a felfogás sztenderdje , hogy a mély nonduális metafizikai Egység tanítások, hogy válnak duális vallási rendszerekké.Amint a magas szintű ezoterikus spirituális tanítások exoterikus, duális, átlag elmék számára befogadható vallási dogmákká transz-mutálódott, egyre nagyobb is lett a visszaélés ezekkel a fogalmakkal.A non duális Egység folyamatok, mindig szöges ellentétben álltak a duális, materiális világ elveivel, ezért nem lehet őket kiforgatni, kizsákmányolni, ezért transz-mutálták őket duális „filozófiákká”, mert akkor könnyen belesimul a materiális világ dualizmusába,, ami pedig természetes tudatállapot a materialista embernek. Könnyen vallásítható és használtató akár politikára, pénzgyarapításra a spiritualizmus nevében. Persze van is egy ilyen tudati konstrukcióban létező embercsoport akik ebből ki is profitálnak amit lehet. Magyarul a spirituálisnak kinéző materializmus csodás folyamatát megszülik.Amint a spiritualizmus lezüllik erre a szintre, azonnal ki is használják „próféták” és el is kezdik kiaknázni a „lehetőségeit”. Általában megjelennek „nagy megvilágosodottak” akikről csodás történetek szólnak és akire lehet hivatkozni. A személyi kultusz alap. Kitalálnak egy olyan konklúziót, (ami amúgy semmilyen filozófiai tradícióban sem alátámasztott a múltban) amivel próbálják megalapozni a „legmagasabb ideológia” elvét. A legmagasabb szintű ideológiájuk persze szinte minden más ősi tradíció filozófiájával ellentétben van és tagadja is a többit. Az Egység látás elmélete ismeretlen számukra. Ebből kifolyólag az ő szemükben mindenki tévúton jár aki nem az ő „prófétájuk” elméletét vallja. Innen már természetes a világot megváltó térítő misszió elv, hogy azt hiszik nekik kell megmenteni a világot. Ez „kiválasztott vagyok elv csodásan megerősíti bennünk a hamis-egót, ezért magukon kívül mindenkit tévelygőknek látnak. Ami természetesen a spirituális úton a NUMBER 1 csapda. El se indultak, már el is buktak. Persze az egoista materialista mire másra nem vágyik, mint hogy mindenben kiválasztott legyen.Ezekre az ideákra csodásan lehet építeni egy „spirituális diktatúrát”. A BHAKTI szó pedig mint fanatizáló elv kerül prostituálásra. Mert ezekben az esetekben a Bhakti úgy van értelmezve, mint feltétlen, gondolkodásmentes „odaadás” a követésre kijelölt „prófétának”, aki természetesen ha a legnagyobb gazemberségéket is követi el, szent és megkérdőjelezhetetlen. Persze ha ezeknek a társaságoknak megnézzük a történelmét, nagyon sötét sztorik ezreire akadunk. Legfelsőbb farizeusi réteg mindig az egón keresztül manipulálja a követőket. Az van dicsőítve aki a fanatikusabban követ, neki van a legnagyobb „bhaktija”. Természetes sok metafizikai filozófiáról nincs szó már ezeken a helyeken. Egyszerű alapelveket sulykolnak és erősítik a „hódolj be” elvet.Ezek a legveszélyesebb társaságok amik léteznek a földön. Persze ezek nagy része jelentéktelen, mert, nem kapnak felhatalmazást, maréknyi a követőik száma ha megfeszülnek is, de a történelem folyamán kinőttek, nagy vallásokká vált körök is. Ezek veszélyei nagyobbak, mert ezek az elvek amiket képviselnek, ezek keltik az ellentét és a harcot a világban. A világ legnagyobb pusztításai ilyen elveken történtek a múltbanA spirituális utak mindig inklúzivitásról, egységről, sok nézőpontú toleranciáról szóltak,, szóval aki a valódi spiritualizmus útján akar járni, messziről kerülje az ilyen szagú elveket követő társaságokat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *