Univerzális korszakok váltakozása. Milyen korban élünk?

A születésünk, a halálunk, az egész életünk az idő és térben történik. Ha egy emberi lény megérti az idő jelentőségét, Az idő szabályait, törvényeit, az idő dharmáját és ezzel összehangolva él, ő jaya és vijaya, azaz sikeres ebben az létben és sikeres a következő életében is. Ha valaki nem tudatos az idő működéséről, azt az élet összetöri.

Az élet csak az idő játéka. Az ősi indiai bölcsek, látók, tudósok nagy figyelemmel vizsgálták az időt. Ez a bolygó egy köztes közeg köztünk és a naprendszer között. Ahogy a bolygó forog, úgy változnak a napszakok. A bolygók forgása szoros kapcsolódásban van az emberi testtel, működéssel, energiával és sorssal. Ha valaki nem érti meg ennek a működését, az örökkévalóan forog ebben a rendszerben. Amint túl sokáig pörögsz egy rendszerben, egy idő után már nem tudod merre tartatsz.

Az ősi asztrológiai írások, hora-sasztrák, amiket nagyjából 15000-25000 évesnek tartanak, beszélnek a fény sebességéről.A fény sebessége 2202 Yojana egy fél nimeshában.1 yojana megközelítőleg 9 mérföldnek fele meg.1 nimesha 16/75 része egy másodpercnek.2202 yojana x 9 mérföld x 75/8 nimesha: 185.794 mérföld/ másodperc.15000 évvel ezelőtt erre jutottak a bölcsek Indiában, milyen érdekes, hogy napjaink tudósai 186.000 mérföld / másodpercet állapítottak szintén meg rengeteg kutatás eredményeképpen.

Az emberi szervezet és a naprendszer működésének megfigyelésével jutottak ide az ős-bölcsek. A távolság a bolygónk és a nap, a bolygónk és hold között, emellett ahogy a föld forog és amilyen hatása van ennek ránk, ezeket vizsgálták.

A nap belső átmérőjének 108-szorosa pontosan ugyanannyi mint a föld és nap távolsága. Ez is megegyezik a mai tudósok vizsgálati eredményével. A Hold átmérőjének 108 szorosa is azonos a föld és hold a távolságával. Sok hasonló példát lehetne még felsorolni, de ezeket vizsgálva oda jutunk, hogy az emberi test és a kozmosz működése milyen mélyen összekötött. Ahogy megfigyeljük, amint a föld forog, a tengelye kicsit megbillentett, emiatt a fogás tengelye egy kört rajzol le. Az az idő ami alatt a föld tengelye megrajzolja a teljes kört, az 25.920 év. Ami egy teljes köre a korszakoknak.

Ha a 25.920 évet elosztjuk 60-nal, azért hatvannal mert hatvan a száma a perceknek és hatvan a pulzus szám is egy perc alatt ha valaki egészséges.25.920 / 60 : 432. Ez a szám sok más ősi spirituális kultúrában is feljön, mint fontos szám. Miért is fontos ez a 432. szám?

A szívverésünk az 60 percenként.Szorozva 60-nal egyenlő 3600 / óra x 24 : 86400-at ver a szíved naponta ha egészséges vagy. Ezt ha elosztod kettővel, az ismét 43200.

Nézzük a lélegzetvételt. Egy átlag ember percenként vesz 15 levegőt nem megterhelt állapotban. Ha valaki intenzív spirituális sadhanát végez, akkor ez lehet percenként 12.Ha 15 lélegzetet veszel perceként az 900 óránként. Egy nap alatt az lesz 21.600.Egy tengeri mérföld ami 1852 méter, a földünk 360 fokos, egy fokot 60 percnek számítanak, Egy fokot 60 percnek számolnak ami egy tengeri mérföld. Ha a bolygó kerületének az pontosan 21.600 tengeri mérföld, ugyanannyi mint amennyi levegőt veszel egy nap. Ha összehangolt vagy az univerzum működésével, akkor minden a helyén lesz az életedben.

Az idő nem egy koncepció ami a fejünkben kifejlesztettünk, hanem egy univerzális tényező ami alapján létezünk. A yoga bölcsességében alapvetően tárgyalják az idő szubsztanciáját mint a korszakok váltakozásának behatásai az emberi társadalomra és az egyéni emberi életre, fizikális, mentális, spirituális fejlődésre. Tehát azért vizsgálják ezt a rendszert az ősi bölcsességek, mert ha ezzel nem vagyunk összhangban, nem jutunk messzire. Ha az emberiség képes összhangban élni az univerzális idővel, akkor beteljesítheti azokat a tökéletességeket amire teremtetett.

Ha megvizsgáljuk, hogyan kering a bolygónk, a jógikus csillagászat szerint a föld egy nap körüli körben járása, 27 részre, naksatrára bontható. Egy naksatra 4 részre, pada-ra, „lépés“-re bontható. Amit ha összeszorzunk az 27×4 egyenlő 108. Ez a 27 naksatra megegyező a hold teljes körének, arculatainak számával. Teljes holdciklus számával. Purnamitól amavasyáig és amavaysától purnamiig. Amíg a föld a nap körül forogva megtesz egy naksatrát, addig a hold megtesz a föld körül egy fél kört, ahogy megteszi a második naksatrát, a hold befejezi teljes körét a föld körül. Ez a mozgás teljes mértékben megegyezik az emberiest tervezettségével. Pl Női ciklus, 27.55 napos időtartama egészséges nő esetében. Ez a férfiak testében is történik de másképp, nem olyan láthatóan és egy nagyobb egységben. Itt látható, hogy a pinda, azaz mikrokozmoszunk, testünk, ugyanazon a rendszeren működik mint a makrokozmosz. Mindkettő ugyanazt a játékot játssza. Kérdés ilyenkor kinek kell játszani, kinek a játékát.

Amikor a Kuruksetrai csata után , Krisztus előtt 3102 ben ( 5124 évvel ezelőtt ), Krisna eltávozott, akkor kezdődött a Kali Yuga. A naprendszerünk szintén kering egy “szuper nap” körül, ami egy magasabb szféra része az univerzumban. A naprendszerünk egy ilyen teljes kört 25920 év alatt jár be. Ebben az epileptikus körben az univerzális „klíma-változás“ forrása, ami ez a „szuper-nap“, nem középen helyezkedik el, hanem valamelyik oldalán az ellipszisnek amit a naprendszerünk leír körülötte. Tehát ennek a „szuper-nap“-nak a naprendszerünktől mért távolsága befolyásolja a földi korok változását és az abból fakadó körülményváltozást. Amikor a naprendszerünk a „szuper-nap“ közelébe ér, az éteri energiák sűrűsége megnő a földi szférákban és az földi lehetőségek, körülmények, képességek jelentősen megemelkednek, ami a Satya yugát, aranykort idézi elő. Amikor a naprendszer eltávolodik ettől a szférától és elér a legtávolabbi pontba, ott kezdődik a Kali yuga, vaskor, amiben minden degradálódik

Ha egy teljes cirkuláció körbeér, annak ideje 15920 év. ennek a fele 12960 év ami lefedi a 4 korszak felét. A korszakok elosztása a fent megosztott képen látható, hogy elképzelhesd.A korszakok ideje egy fél időszakban a legközelebbi ponttól elérve a legtávolabbi pontig. 12960 év. Aztán ez indul vissza a Legközelebbi pontig. Ez összesen 25920 év.5184 év a Szatya yuga3888 év a Tréta yuga2592 év a Dvaparayuga1296 év a KaliyugaA Kali yuga kezdete volt Krisna eltávozása idején 5114 évvel ezelőtt.Most 2021 írunk. 2082-ban fejeződik be a Dvapara yuga és kezdődik egy Tréta yuga ami egy sokkal emelkedettebb tudatállapotú és körülményű emberiség léte lesz. természetesen a transzformáció a régi rendszerek bukásával, és nem fejlődni képes emberiség elhullásával fog járni. Ennek a jeleit már most látjuk, de emellett látjuk egy új csodás világ épülésének lehetőségét is.

Az emberi tudatosság ébredése létszükséglet!

Az emberi tudatosság ébredése létszükséglet!””Állatemberek” és “szellemi-emberek” harca. Sötétség és fény harca.”Az emberi ébredés folyamata elkerülhetetlen az univerzális rendben. Az egész teremtés erről az ébredésről, önfelmerésről szól.Az ösztönlény-ember, aki a létfenntartásán, fizikai jólétén kívül semmit nem tart fontosnak. Legyen mit enni, legyen kenyér és cirkusz, legyen kin uralkodni, legyen kit kizsákmányolni, és ezért harcol bárkivel aki ellene szegül. Az ösztönlény társadalomban mindig is ott lesz a háború, az igazságtalanság, az embertelenség, az elnyomás, az éhínség, a felesleges felhalmozás, a kizsákmányolás. Ösztönlények akik elnyomnak és ösztön lények az elnyomottak is. Mindenki szenved, mind az elnyomó, mind az elnyomott. Milliárdokon ülő, híres, előkelő, egoista “emberek” tetszelegnek a szerepükben, de ugyanolyan frusztráltak, drogosok, alkoholisták mint akiken uralkodnak.Az ösztönember mindig ugyanabban a túlélő-tudatban próbálja orvosolni a problémát. Materialista helyzetkorrekció alapján. Egy alapjaiban szar állapotot próbálnak variálni, amit nem azon a szinten lehetne gyógyítani.Egészen addig amíg egy ponton az emberek egy része el nem kezd ébredni és a megfelelő helyen gyógyítani a helyzetet. Ezek szellemi-emberek a problémák gyökerét nem kívül keresik, hanem az emberi szívekben, fejekben.A szenvedés sosem kívül van, sem az ösztönös elnyomó és az ösztönös elnyomott esetében sem. Minden szenvedés belül van. Minden szenvedést okozó állapotot az állatias tudat hoz létre, amit már a fentiekben leírtam. A Tudat emelése ez egyetlen megoldás a szenvedések megszüntetésére. Sok szellemi, spirituális tradíció folyamatát használták évezredeken keresztül azok akik fáklyavivőként tartanak számon a spirituális világban. És akik spirituális etalonokként megmutatták hogyan lehet emelkedett tudatállapotban élni, gyönyörben úszni külső feltételek nélkül is akár. Amit ők megvalósítottak a megvilágosodás folyamatai által, az mind az amire az ösztönlény is vágyik, csak ő épp rossz módszerrel kívánja elérni azt.Lehet itt az idő, hogy az emberek tömeges ébredése változást hozzon. Aki elindul az úton az ne álljon meg, legyen odaadása, elhatározása töretlen! Az ébredő emberiséget, mindig el akarja nyomni az “állatember”. Mert ők örökké félnek. A félelemkeltés és a rettegés az életük.Az önvalónk valódi felismerése az ami megszüntet minden félelmet. https://www.youtube.com/watch?v=pvdBm3kVRGA&t=283s

Meditációs technikák/ Adyanta-koti-nibhalana

Adyanta-koti-nibhalana – meditáció a légzések közötti pillanatban
Van egy olyan technika, amely két különleges momentumot alkalmaz a
légzési ciklusban annak érdekében, hogy felismerje a természetét. Ha a
felfelé mozgó áram ( prána ) polaritását pozitívnak, az ellenkező
áramot ( apána ) negatívnak tekintjük , akkor a belső energiaáramok
polaritása a belégzés és a kilégzés közötti pihenő pillanataiban eléri a
nullát – az egyensúlyt. Ezeket a pillanatokat az ajapa mantra so’ham
vagy ham-sah két szótagjának mentális szavalata célozza meg .
A lókuszt vagy a figyelmet a szív ( Anahata ) régiójára, és a fenti a
koronára ( dvādaśānta ) kell irányítani ,. A tudatosság folyamatos oda-vissza mozgása e két központ között, amelyek az üresség két
megnyilvánulásával járnak együtt – a szív ürességével és a legfelsőbb
ürességgel, a medián csatorna ( sushumna nadi ) és egy állapot
aktiválódását idézik elő. Így megjelenik a nem kettősség.

A Kailash hegy misztériuma

A Kailash hegy misztériuma spirituális tradíció: a buddhizmus, a hinduizmus, a dzsainizmus és a tibeti bon-chos, sámánikus , több spirituális utat egybeolvasztó tradíció követői számára is imádandó.

A Kailash hegy „az örök hó drága ékszere”. A misztikus Himalája hegyei közül az egyik legszentebb csúcs . Sok ősi, spirituális tradíció által imádott isteni hegy formájában megnyilvánuló szenthely, amit az Abszolúttal való kapcsolódás, meditáció és a tökéletesség elérésének kedvező helyszíne,

A Kailash hegy „az örök hó drága ékszere”. A misztikus Himalája hegyei közül az egyik legszentebb csúcs . Sok ősi, spirituális tradíció által imádott isteni hegy formájában megnyilvánuló szenthely, amit az Abszolúttal való kapcsolódás, meditáció és a tökéletesség elérésének kedvező helyszíne, kapujaként imádnak. A négy folyó öleli körbe: az Indus, a Brahmaputra, a Szatledzs és a Karnali. Négy spirituális tradíció: a buddhizmus, a hinduizmus, a dzsainizmus és a tibeti bon-chos, sámánikus , több spirituális utat egybeolvasztó tradíció követői számára is imádandó A spiritualisták úgy tartják a tiszteletteljes körbejárása, zarándoklata a hegynek ( parikrama) , ami 52 kilométeres, áldást ad. Ezért sadhuk ezrei vágnak a szent hegy körbejárásának minden évben, hogy elérjék a különböző szintű áldásokat. Aki egyszer körbe járja a hegyet, az megszabadul a bűneitől, aki tizenháromszor teszi ezt az következő életében felszabadul, aki 108- szor az pedig ebben az életében eléri a mokshát. A szent hegyhez a más és más tradíciók, más és más legendákat társítanak. A buddhista legenda misztikus főhősei Milarepa és Naro bön-chung volt Ezen két misztikus bölcs megküzdött egymással de hatalmuk azonossága miatt nem tudták legyőzni egymást. Végül úgy akarták eldönteni a harcot, hogy versenyt futottak a hegy tetejére, ami több mint 6000 méter magas. Egyikük mágikus dobját, a másik a nap erejét próbálta latba vetni a győzelemért. A tibetiek azt mondják Milarepa végül lelökte a bön mágust akinek teste földet éréskor óriási hasadékot vágott a hegybe. A hindu tradíciót követő bölcsek úgy tartják Siva és Párvati laknak a hegyen, természetesen ebben a formájukban csak az önmegvalósult látnokok Risik láthatják őket. Ők sem teszik lábukat a szent hegyre, csak a hegyet körbejárva, parikramával tisztelik.

Hó fedte csúcsai misztikusan merednek az ég felé. A sadhuk áhítattal járják körbe az áldásokért. De annak megfelelőn milyen szinten van a tudat, annak megfelelően látják a hegyet. Ahogy hegy tengelye mint fő energia csatorna, megnyitja a dimenziókat a határok átlépésére akár a manifesztumon belül.

Ez a hegy a misztikus látnokok szerint a kozmikus teremtés központi tengelye, sushumnája. A hegy szimbolizálja a manifesztumot is. Ezt a manifesztum kozmikus testének , Visvarúpájának hegyként anyagi szemünk elé táruló formája . A makrokozmosz az univerzum, a mikrokozmosz, az emberi testként nyilvánul meg az Én valódi misztériumának árnyékaként.

Akár az emberi test amelynek energia tengelye a sushumna amely mentén helyet foglalnak a chakrák. A testben helyet foglal a hét templom, a tudat megnyilvánulásának színtereként ami az önvalónak különbözőszintű tapasztalásainak szolgáltat terepet a dualitásban. Ezen csakrák képviselik a hetes rendszerű kozmikus dimenzionalitást. A hegy csúcsán van Siva és Sakti, az Eredeti Én és az Én Ereje ami az önvaló eredete és nyughelye. A hegycsúcs mint a test koronacsakrája képez egy összekapcsolódási pontot az Eredettel. Az Ádi lét kapujaként magaslik az ég felé. Amikor a tudatot fény tölti el és a tudás megvilágítja az ezer szirmú lótuszt, eléri ezt a pontot ott kapcsolódik az Abszolúttal és hagyja el a manifesztumot eggyé válva dicsőséges Önmagával.A Fiú amikor hazatér , itt kapcsolódik le róla teljesen a hamis azonosítás minden megnyilvánulása.

Ez a hely nyilvánítja a szűzies érinthetetlen tisztaságot is. Ahogy senki nem teheti a lábát a hegyre, így szentsége érinthetetlenné teszi, megközelíthetetlenné minden tisztátlan közeledéssel szemben. A valódi Lét kapuját csak érintetlenül szűziesen tiszta állapotban közelíthetjük meg. A misztérium kapuja látatlan azok számára akik a “hamis én” szemüvegén keresztül látják és zsákmányolják ki a teremtést, elfeledve a Fiú tiszta állapotát. Amikor az őszinte törekvés és tiszta vágy növénye virágba szökken, akkor a szív nyíló lótuszán megjelenik a fény és mélyből a kígyó ereje felébred és süvítő szélként hasít az éterben. Az Fiú tudatára ébred és a tűz fénye megtisztítja az utat a hegy teteje felé. Az úton indulva találkozol hét sárkánnyal akik mutatják az utat a csúcs felé. Tükrözve feléd önmagad valóságát. A felismerések gyönyörteljes áramlata lassan fellebbenti a négy fátylat a Valóságról és felfedezed hogy a hegy is Te vagy, az Út is te vagy, és a hegy Kincse is. Amikor ezt megérted akkor a hegy csúcsán találod magad a tudás beragyogja a tájat. Mindent látsz ami alattad van, amit útközben láttál a hegyre tartva.

A hegy tetején látod hogy a hegyre 64 ösvény vezetett és az ösvény bejáratánál 64 személy áll. Mindegyik a tükröződése Egynek. Annak az Egynek aki felért a csúcsra és aki valójában végig a csúcson ült, önmaga álmát álmodva mély meditációban. Amikor az álomból felébreszteti önmagát , önmaga által, felismeri saját dicsőségét, akkor a hegy tetején a kapu megnyílik és átlép önmaga örökké való, változatlan és gyönyörteli valóságába.

A Mahánirvána tantra leírja a megvilágosodás csupán az Én EREJE által elérhető. Sakti megismerés nélkül ez lehetetlen. A “Fény” létezésének felismerése csak a “Szem” felnyitásával érzékelhető. A szemet a Guru nyitja fel, aki Sakti megnyilávnulása és kegye. A beavatáskor a Guru parancsot ad Saktinak, hogy nyissa meg a Szemet hogy az Én tapasztalhassa önmagát és beleolvadhasson Önmagának tapasztalásában A Kegy állapotában a “Szem” kinyílik és meglátja az Önvalót. Amikor a Kegy állapota állandósul, akkor az Én eggyé válik a Keggyel magával. A Kegy nyilvánítja Önmaga Igazságát, hogy az visszatérjen Önmagába. Amikor az Arkhoni én felébred az az újjászületés pillanata. Dvija lesz mint kétszer született. Egyszer lehet születni a testből, egyszer pedig a szentlélekből. Aki a szentlélekből, Saktiból születik újjá, az él, életre kel.

Az isteni kegy kinyilatkoztatása folyik alá lelki síkról az anyagi manifesztumba mint ahogy Gangesz anya folyik végig az Univerzumon keresztül Brahmá lótuszától a Pataláig. A Kegy áramlása megkülönböztetés nélkül adja kegyét mindenkinek. Ahogy az univerzumba betör Gangesz anya, hogy adja kegyét, úgy áramlik a Kegy ereje a Brahmarandhrán, koronacsakrán keresztül milliónyi nap sugarának erejével, hogy világosságot teremtsen az egyéni tudat univerzumában is. A Kegy Ereje megvilágítja a muladharát, ahol az hamis én démonja behunyja a szemét a vakító sugárzástól és nagy robajjal pánikkal elmenekül. Akkor a Valódi Én köteléke lehull és felemelkedik a sötétségből a fény felé. A korona-csakra irányába ahol az ezerszirmú lótusz kapuján átlépve önmaga tökéletes gyönyörébe olvad.

Áju, az élet négy alappillére

1. lélek (atma)
2. elme (manasz)
3. érzékszervek (indrija)
4. test (sarira)
1. Az egyéni lélek (dzsivatma): igazi önvalónk, a szívben helyezkedik el, anyagon túli,
transzcendentális. Fő célja, hogy újra kapcsolatba kerüljön a Legfelsőbb Lélekkel
(paramatma), és megvalósítsa önmagát. A test működését ez biztosítja, nélküle a test
csak anyag. Jelenlétének bizonyítéka a tudat (csitta). A lelket körülveszi a finomfizikai
test, amelynek 3 része van: hamis egó (ahankára), intelligencia (buddhi) és elme
(manasz).
„A lélek célja az, hogy újra kapcsolatba kerüljön a forrásával, a Paramátmával, azaz
Istennel, és Vele, illetve az Általa teremtett világgal összhangban cselekedjen.”
2. Az elme (manasz): a finom fizikai test része. Az elme nevezhető az érzékszervek
meghosszabbításának is, hiszen az érzékszervek által gyűjtött információk alapján fogja
ellátni fő feladatait. Ezek: a gondolkodás, érzést és akarat. Az elme adja a testnek az
utasítást a cselekvésre.
3. Az intelligencia (buddhi): fő feladata a dolgok valódi természetének megítélése, a
kétkedés, a döntéshozás. Ha helyesen működik, akkor a lélek irányítása alatt áll, ha az
elme irányítja, és a test és a lélek az érzékek kiszolgálójává válik.
4. Hamis ego (ahankára): ez határozza meg az énképünket. Eredetileg a lélek azt gondolja,
hogy Isten szolgája. Ezt nevezzük egónak. A szennyezett állapotban azonosítja a lélek
önmagát az anyagi testtel, ezt nevezzük hamis egónak. Ebben az állapotban a lélek
ragaszkodik mindenhez, ami az anyagi testtel van kapcsolatban. (ház, autó, vagyon,
család)
Az élőlények felépítése: lélek, finom fizikai test és durva fizikai test.
3. 5 őselem: pancha mahabhuta.
Az ősi elemből épül fel a durva fizikai test.
Az anyag bizonyos tulajdonságait, minőségeit képviselik.
A 3 gúna hatásából alakul ki az öt elem:
 Éter (ákása)
 Levegő (váju)
 Tűz (agni)
 Víz (dzsala)
 Föld (prithivi)
Éter (ákása): hiányzó ellenállást szimbolizálja, teret biztosít. Hallással van kapcsolatban.
Levegő (váju): kiterjedés és mozgás jelképe. Bőrérzékelés, tapintás.
Tűz (agni): meleget szimbolizálja, átalakítás a feladata. Szemek, látás, nemi szervek.
Víz (dszala): ízlelést és folyékonyságot szimbolizálja, feladata az elemek összeköttetésének
biztosítása. Nyelv, garat, lábak.
Föld (prithvi): szilárdságot, nyersességet szimbolizálja. Szaglás, orr, kezek tartoznak hozzá.
Az 5 elem keveredéséből alakul ki a 3 dósa: váta, pitta, kapha.

Forrás: Tamaskó Anett https://pureyoga.hu/

Jala Neti, jógikus orrjárat tisztítás

Jala Neti

A gyakorlat menete:

 Egy kifejezetten erre a célra szolgáló edénybe (netikanna) töltsünk sós meleg vizet (1 liter 38–40 °C-os vízben kb. 1 kávéskanál só  [1]). Hajoljunk a mosdókagyló fölé, és helyezzük a kanna kiöntőjét a jobb orrlyukba úgy, hogy teljesen elzárjuk azt. Hajtsuk előre és egyben kicsit fordítsuk balra a fejünket, hogy a víz kifolyhasson a bal orrlyukunkon. A légzés a nyitott szájon át történik.

 Ha a kanna tartalmának nagyjából a fele átfolyt az orrunkon, rövid pihenő után dugjuk a kiöntőt a bal orrlyukba. Most jobbra döntsük a fejünket, hogy a víz kifolyhasson a jobb orrlyukon. A gyakorlat után fújjuk ki a bennmaradó vizet kapála bháti pránajámával (lásd: hatha jóga kriják 5).

 Az orrunk teljes megtisztítása érdekében végezzünk 3-5-ször erőteljes kilégzést mindkét orrlyukunkon át úgy, hogy a másik orrlyukunkat befogjuk (mint orrfújásnál). Fontos, hogy a szánk közben maradjon nyitva, különben fennáll a veszély, hogy a víz a fülünkbe kerül.

A dzsala netit naponta, a reggeli órákban ajánlott gyakorolni.

Jótékony hatásai: Kedvezően hat a fejérzékszerveire. Javítja a látást, csökkenti a szemfáradtságot (például számítógép előtt végzett tartós munkánál). Hatékony lehet bizonyos fejfájás ellen is. Fejleszti az emlékezetet és az összpontosító képességet. Orr- és homloküregi panaszok esetén is segít. Megelőzhető vele a nátha és a homloküreg- gyulladás, rendszeres gyakorlás esetén gyógyítja vagy legalábbis enyhíti a szénanáthát és a pollenallergiát.

Vigyázat! Megfázás, homloküreg- gyulladás és fülfájás esetén ne gyakoroljuk.

Ászanák jelentése és jótékony hatásai

A jóga gyakorlatokat különböző testtartások alkotják, ezeket ászanáknak (asana) nevezzük.

 Goraksha Szamhita – 84 létező ászanát említ, két ülő pózt név szerint (sziddhászana,
padmászana).
 Hatha Jóga Pradipika – 84 ászanát nevez meg, ebből négy ülőt tart fontosnak (sziddhászana,
padmászana, bhadrasana, szimhászana)
 Hatha Ratnavali – 52 ászana konkrét leírása nevekkel.
 Gheranda Szamhita – Shiva 8.400.000 ászanát tanított, amelyből 84-et említ mint
lényegeset
Krishnamacharya (1888-1989), aki a huszadik század legjelentősebb jógatanárait tanította, többek
között B.K.S. Iyengart, Indra Devit. A tradicionális hindu tanokban és az ájurvédában is magasan
képzett mester fogékony volt a modern idők elvárásaira. Kialakított az indiai fiatalság számára egy
dinamikus ászana gyakorlási rendszert, ami ötvözve a hatha jógát, birkózást, modern nyugati torna
elemeket, alapját képezi a mai vinyasa flow és power jógának.
Az ászanák fiziológiailag, energetikailag tökéletes testtartások. Gyakorlásuknak van tisztán
érzékelhető fizikai hatásuk is, de a cél egy olyan belső átéléssel összekötött gyakorlás, amely során
megismerjük a lélek az elme és a test kapcsolatát.
Az ászanák felkészítik a testet a magasabb rendű meditációra, lelki elmélyülésre. Az izom és
csontrendszer folyamatos, kitartott hajlításán és feszítésén, illetve nyújtásán alapulnak.
„ A test nem válaszható el az elmétől, ahogy az elme sem választható el a lélektől. Senki sem tudja
meghúzni közöttük a határvonalat.” /B.K.S. Iyengar/
„Az ászana testtartást jelent, az egész test helyes tartásának művészetét fizikai, mentális és spirituális
szempontból egyaránt.”
„Két aspektusa van, a póz felvétele, valamint az elmélyedés. Az elmélyedés során megvizsgáljuk, hogy
a testnek és az elmének mely része működik, továbbá, hogy a test mely részét nem hatja át az elme.
Arra törekszünk, hogy az elmét is egyenlő mértékben terjesszük ki mint a testet. Amiként a test
összehúzódik vagy kiterjed, az értelem is összehúzódik vagy kiterjed, hogy ez által a test minden
részét elérhesse. Amikor ez az érzékenység a testtel, az elmével és a lélekkel egyaránt kapcsolatban
van, akkor a szemlélődés vagy meditáció állapotában vagyunk, melyet ászanának nevezünk.”
Ne az ászanát igazítsd a test szerkezetéhez, hanem formáld a testet az ászana kívánalmaihoz. Akkor
az ászanában megjelenik a helyes fizikai, fiziológia, pszichológiai, intellektuális és spirituális tartalom.
Ha egy ászanát helyesen hajtunk végre akkor a test és elme közötti kettősségnek meg kell szűnnie,
ahogy az elme és lélek közötti kettősségnek is.
Ha így hajtjuk végre az ászanákat, akkor egészségesen tartjuk a test sejtjeit, a fiziológiás test
(pranajama-kósa) is egészséges lesz, és az elme a lélek felé fordul. Ez az ászanák hatása.
2
Minden szerzői jog fenntartva: Nemes-Csontos Rita
Úgy kell végre hajtani őket, hogy az elmét a testhez kötöttségtől a lélek fénye felé vezessék.”
Az ászanák gyakorlásakor csak akkor tudjuk teljes mértékben kiterjeszteni a testet, ha a légzésünket
összehangoljuk a mozgással.
A gyakorlás szabályai, feltételei:
 jama és nijama erkölcsi támasztékai nélkül pusztán tornagyakorlatok!
 gyakorlást mindig üres gyomorral kezdjük el, a gyakorlás előtt ne együnk legalább két órával
utána is inkább csak igyunk további 1 óráig
 legjobb időpont a gyakorlásra a kora reggel vagy a késő délután, este
 a gyakorlás helye legyen tiszta, jó levegőjű, csendes, nyugodt, kellemes
 az ászanák gyakorlása közben csak a testünk legyen aktív, agyunk legyen passzív, éber és
figyelő
 légzés kizárólag orron keresztül történjen, ne korlátozzuk a légzést ászanázás közben
 ászanák befejezése után mindig relaxáljunk (szattvikus energiák)
 mindegy melyik irányba kezdesz egy ászanát, de mindig csináld meg az ellenkező irányba is
Speciális előírások, amik előfordulhatnak:
 nincs gyakorlás betegség idején, gyulladásos, vagy lázas állapotban
 ne végezzenek fordított testhelyzeteket akik: menstruálnak, retinaleválásban, gennyes
fülfolyásban vagy kezeletlen magas vérnyomásban, nyaki porckorong sérvben, csigolya
elcsúszásban szenvednek
 terhesség esetén: csavarás, hasizom erősítést, erős hátrahajlításokat kerülni kell, – kismama
jóga
 nagyobb műtétek, szülés esetén a kezelő orvos javaslata alapján kezdjék el a gyakorlást

A betegség folyamata az ájurvéda szerint (sat-krija-kála)

1. Szancsaja (felhalmozódás): ama felhalmozódása, elsődlegesen az emésztőtraktusban.
Gyenge emésztő agni és valamelyik dósa kóros fokozódása indítja el. A kapha zavarának
hatására a gyomorban halmozódik fel az ama. Tünetei: nehéz érzés a gyomorban,
aluszékonyság evés után, levertség, hányinger. Pitta zavara esetén az ama a
vékonybélben gyűlik össze. Tünetei: gyomorégés, savasság, böfögés, savanykás szájíz. A
váta zavara: am a vastagbélben halmozódik fel. Tünetei: bélgáz, puffadás, nehéz székelés,
székrekedés, rossz szájszag. Ezek a betegségek kezdeti szakasza.
2. Prakópa (rosszabbodás): az ama tovább halmozódik fel, elkezd terjedni a testben.
pulzusdiagnózissal kimutatható.
3. Praszára (vándorlás): az ama bejut a dhátukba is. Mivel az ama ragadós, így miután
eljutott a dhátukba, nem tud onnan kiszabadulni.
4. Szthána szamsraja (lokalizáció, betegség súlyosbodása): az ama a károsodott, gyengén
működő dhátukba telepszik meg. Az szövet vagy a szerv szerkezeti romlásnak indul.
Immunrendszer is gyengül.
5. Vjakta (tünetek megnyilvánulása): megjelennek a konkrét betegség tünetei pl. láz,
fájdalmak. Itt még akár többféle betegségre is lehet következtetni.
6. Bhéda (kirobbanás): egyértelműen azonosíthatóak a betegség tünetei. Az egész
szervezetet elárasztotta a betegség. Az ama irreverzibilisen elpusztította a szövetet,
ahová lerakódott.
Az emésztés folyamata
Emésztés folyamata: minden anyag- és energiacsere folyamat
Az emésztésben mind 3 dósa tulajdonságai érvényesülnek: a kapha cseppfolyósító és
összekötő képessége, a pitta átalakító adottsága, váta elkülönítő és szállító minősége.
Agni tűz tulajdonsága itt a biológiai égésként van jelen.
Megkülönböztetünk dzsathara agnit, ami az emésztőszervekben lakozik és dhátu agnit, ami a
dhátukban lakozik és a sejtek anyagcseréjét végzi.
A pitta felelős a dzsathara agni irányításáért.
A pitta képes intelligensen viselkedni, ha van táplálék segíti az emésztés tüzét, ha nincs a
malákkal együtt kiürül. Az agni viszont folyamatosan és megállíthatatlanul működik, akkor is,
ha nincs táplálék. Így böjt esetén sem áll meg, így ilyenkor először a pitta és a kapha elemeit
kezdi emészteni, majd a dhátukra tér át.
Rendellenes emésztés= a szervezetbe került tápanyag nem megfelelő feldolgozása+az
emésztés és az anyagcsere során keletkező méreganyagok nem megfelelő kiürítése.
Ama: elégtelen emésztés során keletkező méreganyagok. Eredete többféle: mérgező
anyagok, vegyületek bevitele, nem megfelelően megemésztett táplálék (rothadó anyagok), a
malák nem megfelelő kiürítése során visszamaradó méreganyagok.

Forrás Tamaskó Anett https://pureyoga.hu/

“Démonizálhat” a spiritualizmus?

Igen!
Gondoltam írok egy kis jegyzetet arról, hogy én hogy látom a spirituális élet buktatóit. Ez egy személyes tapasztalás, megértés, azon a szinten ahol én tartok ezen az úton. Miért kell nekem ezt megosztani? Ki vagyok én, hogy azt gondolom, hogy a véleményem érdekel bárkit is?
Jogos. Se guru nem vagyok sem nagy tanító. Egy gyakorló vagyok aki őszintén keresi az “Igazságot” . Valamiért viszont úton útfélen megkérdezik a “véleményem”. A sors ebbe a helyzetbe rak mindig. Leírom azt, hogy látom, hogy esetleg valaki ezen tapasztalatokból tudjon kivenni hasznosat, vagy tud tanulni a hibáimból.
Tud e démonizálódni a spiritualizmus? A SPIRIT-ualizmus, ahogy a nevében is van, az az eredeti lelki “Énünk” felismerése. Visszatérés, (yoga-visszakapcsolódás) , (religia – visszakapcsolódás) eredeti lelki helyzetünkbe ami transzcendentális, örökké való, teljes tudással teli és végtelen boldog helyzetünk. Ez a folyamat tisztán, szűziesen száll alá korszakról korszakra az emberiség minden rétegének, népének, mindenhol.
yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion – at that time I descend Myself.
A kinyilatkoztatások az univerzumban folyamatosan történnek, hogy az ide ragadt, illúzióba került élőlények vissza tudjanak térni eredeti lelki helyzetükben. Sok kinyilatkoztatás ismeretes. Védák, Tantrák, Tóra, Kabbala, Sufi írások, Biblia, Yoga sutra Hermetikus írások, Upanisadok, Rúnák, Dzyan könyve és szinte végtelen a sor. Ezek az Írások nem materiális forrásból, hanem a Transzcendens szintjéről érkeznek, általában Önmegvalósított Szentektől, Jógiktól, Risiktől (Bölcs akinek megnyilvánul a Igazság). A Tudás tiszta , érintetlen. De amikor ebbe a világba érkezik, már az első szinten “torzul” A teljes Abszolútról szoló tudás végtelen, felfoghatatlan forrás, de valahogy betűkbe kell önteni, és a “feltételekhez kötött élőlény” elméje számára objektívvé tenni. Itt már veszít a teljességéből, de nem veszít erejéből. Így lesznek Szentírások. A Szentírások, sasztrák, még mindig érthetetlenek az illúzióba esett élőlénynek, ezért pl Krisna mondja is a Bhagavad gítában.
tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-darsinah
Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.
“ Keress egy hiteles lelki tanítómestert , aki már látta az Igazságot” Ez egy fontos pont. Csak azon megvilágosodott szinten lévő Risi vagy “látó” Guru tudja a tudásba beavatni a tanítványt aki maga is “látta” Az Igazságot. Ami nem azt jelenti olvasta valahol, hanem szó szerint “látta”. Akkor a tudás tisztán áramlik. Ha nem tiszta közvetítő eszközön jön le akkor bizonyos torzulásokon meggy keresztül és veszt erejéből, tisztaságából. Azaz a tanítvány aki kapja, nem kapja az elméleti tudás mellett a megvalósítás erejét.
Na ezen a szinten van a torzulásnak az a pontja amikor még lehet ártatlan a dolog de nem potens. Azaz mindegy mit próbál a tanítvány nem érez fejlődést. Kétségei vannak stb. A probléma ott kezdődik amikor a tanítványi láncban a “guruk” a lelki megvalósítás hiányában elkezdeni materialista célokra használni a kinyilatkoztatást. Lásd Jézus és a templomban kufárkodó farizeusok története. Mindenki tudja miről beszélek. Anyagi eredmények, követők, , hierarchikus szerveződés a lelki filozófia használatával. Akkor a folyamat igazából teljes mértékben elveszíti potenciáját és habár a betű formában van a Szentírás, de nincs megvalósító “közeg” a potenciálisan tiszta Guru. Meddő információ. Egy olyan dió amit nem tudsz feltörni, mert a Guru képes csak rá. Lehet van dió de csak a héja a tiéd.
Amikor a guruk, papok megsavósítás, lelki potencia nélkül helyezkednek a “kinyilatkoztató” szerepbe, akkor általában a külsőségeken, elméleti tudáson, mesterkélt lemondáson, esetleg misztikus képességekkel próbálják igazolni képesítettségüket. Sok ilyet láthattunk a régmúltban is, a modern korban is. Sőt egyre több ilyen üti fel a fejét. A kezdő keresőt megtévesztik a külsődleges jegyek, ruházkodás, anyagi karizma, befolyásoló potencia és még ha nyilvánvalóan már nem követik az eredeti kinyilatkoztatást, a követőik a beléjük fektetett hitén tudnak működni. A kezdő tanítványnak nincs nagy tudása a sasztráról, ezért nem ismeri fel a csaló gurut vagy papot.A kicsit már haladóbb, nagyobb tudású tanítvány is zavarba jön, mert kettősséget lát a a szásztra és a guru tevékenysége között és kétség ébred és az intuitív énje ordít. Ilyenkor ha mer lépni és leválni akkor van esélye, ha nem akkor marad a potenciát vesztett úton.
Hogyan lehet felismeri a nem hiteles lelki képviselőt. Erre van a sasztra, vagy szentírás. Minden Szentírásban le vannak írva az önmegvalósult tanító jellemzői. Ennek utána kell nézni. De lényeg a sasztra felsőbb rendű! A sasztra tudja biztonságban vezetni a tanítványt. A Hiteles guru pedig kifejti, kibontja a szasztra jelentését a tanítványnak és felhatalmazza a megértés energiájával.
Hogyan térnek át guruk a “sötét oldalra” Srila Bhaktivinoda Thakor a Krisna samhita című könyvében kielemzi a 64 démonként szimbolizált buktatókat az önmegvalósítás útján. ezek között vannak már a lelki úton magasabb szinten járókra vonatkozó tételek is. Pl Amikor a Guru nem gondolja magát alázatosan csak egy csatornának, hanem önmagát tartja imádandónak, és ezt az imádatot meg is követeli a tanítványaitól. A materialista egója befolyása alatt illúzióba kerül és leesik. Akkor “démonizálódik” . Ezeknek is meg vannak a szimptómái amibe nem mennék bele már, de a lényeg, hogy a külsőségeken van a hangsúly, követőket gyűjt, anyagi eredményt vár el a követőktől, imádatot. Eltűnik az alázat, arrogáns, lenéző a tanítványokkal. Általában az ilyen emberek később a spirituális visszaélések miatt súlyos karmát is kapnak, leesnek a lelki útról, erőszakos módon hagyják e a testüket, betegségeket kapnak.
Lényeg , hogy úgy gondolom figyelnünk kell az intuitív énünk vezetéséhez, amit le kell igazolni a Sasztrák, Szentírások alapján. Ha egy lelki folyamatot követünk vagy valakit aki vezet, akkor ne karizma, anyagi tudás , látszólagos lemondás, követők mennyisége alapján válassz Gurut. Ne felejtsük el Jézus is egy ács fia volt

AZ AKTÍV VISSUDDHA CSAKRA

AZ AKTÍV VISSUDDHA CSAKRA az híd a transzcendens és a materiális sík között! Azaz a bejárata a Transzcendentális állapotoknak
Mondhatjuk úgy is hogy ezen a tudatszinten ért el az ember, az emberi létéjhez képes fejlődést. Átlépve “emberi kondícióját, tudatát. Ez az állapot amikor valaki az Anahata szív csakrában felébredt spirituális intellektust megvalósításokban kezdi felfedezni.
Az összes csodálatos lehetőség, az ajándékok és a keleti hagyományban a siddhik-ben megnevezett hatalmak a Vishuddha csakra aktiválásával kapcsolatosak, és pontosabban az ötödik elemhez, az éterhez kapcsolódnak.
Az aktív Visudda csakra hatása a nyugodt, derűsség, tisztaság, dallamos hang, a művészi inspiráció felébresztése, a szent írások, szentírások értelmezési képessége, az álmok rejtett üzenetének megértése.
A Vishuddha Chakra befolyása alatt álló személy valódi tudást keres az időhatárokon túl, és az örökletes vagy kulturális feltételektől meghaladja. Az energiamezőbe való belépés megegyezik a világ örvényeitől való mentességgel és az önmagunk feletti ellenőrzéssel.
A kozmikus tudatosság gondolata kapcsolódik ehhez az erőközponthoz. Mind fiziológiai, mind pszichológiai szempontból a Vishuddha csakra megfelel a nevelés komplex folyamatának. A három erőközpont kiegyensúlyozott fejlődése kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség kialakulásához vezet.
Az erő negyedik központja, Anahata Csakra egy közbenső szakasz, egy központi pont, amely egyesíti az alsóbb szinteket a felső szintekkel, a túlélési szféra, a társadalmi élet és az egyéniség megerősítésének a megnyilvánulás finom, kifinomult szintjeivel.
Nem csupán véletlen, hogy Anahata Csakra a szív, a szeretet és a lélek felébresztésének központja. A következő szakasz ezután a magasabb szintű fogadóképesség megszerzése és az isteni inspirációk felé történő megnyitás.
Ebben a szakaszban a „belső felsőbb tudat” fogalma hozzáférhetővé válik, és az ember intuitív módon beléphet az isteni megnyilvánulás rejtélyeibe.
A felsőbb, magasabb szintű világok iránti érzékenység állapota lehetővé teszi néhány hozzáférési kapu megnyitását ezen univerzumokhoz. Ezek a tapasztalatok spontán módon jelennek meg a meditációkban, vagy az isteni kegyelem öntésével érhetők el. Abraham Maslow pszichológus „csúcsélményeknek” nevezte őket.
Azoknak az embereknek, akiknek ilyen tapasztalataik voltak, az extázis, az intuíció és a transzcendencia pillanataiban ezek a tapasztalatok jelentik az életük legfontosabb dolgát, és azokat az élet valóban legértékesebb aspektusainak tekintik, amelyek az élet értékét és mértékét adják.
„Nem vagyok egyetlen életkorban sem, és semmilyen térben nem vagyok. Állandóan úgy érzem, hogy kívül vagyok az időben és a térben. Lelki lényem, a lényegében az örök létezésben és néha hagyom, hogy belemerüljek a kozmikus gondolatba, és visszatekerjek a korok folyamán.
A mindenható szellememet egy magasabb szintű lét felé irányítom, amely különbözik attól, amely eddig volt ismeretes. Megtapasztalom a paradicsomszerű élményt, és olyan lettem, aki akarok lenni. Teljesen és tudatosan létezve a Legfelsőbb Lény valóságában, szinte minden tevékenységemet az isteni inspiráció vezetésével végzem el, amely segít és körülvesz. ”
Serge Hutins