Nyilvánvaló őrültség jele!

Nyilvánvaló őrültség jele!
Amikor valaminek gondolod magad ami nem vagy, az maga alapvetően az nyilvánvaló őrültség jele a társadalomban nem?
Ha azt mondom itt a poharam, rámutatva a mellettem lévő pohárra, az mindenkinek oké. De ha azt mondom pohár én vagyok, akkor azt hiszem sokan furán néznének, hogy megőrültem. Ezek a dolgok mindenki életében nap mint naposak! Amikor reggel ülsz a reggelid előtt és megeszed a banánodat, ami a “te banánod”, rövid fél óra alatt “te” lesz. A testeddé transzformálódik. Mivel mindenki a testéve azonosítja magát, akkor ez e teljes őrület jele egy szempontból. Mindenki ebben a kondícióban van ebben a világban. Ha valaki azzal azonosítja magát amit maga körül összegyűjt, akkor akkor ebből a félreértésből, nyilvánul meg minden más “őrület”. Semmi nem lehet “te” ami a “tiéd”!
Az önvaló és a körülötte összegyúlt 24 tattvából, vagy anyagsűrűségből kreált energiahalmaz, a tett-érzékek-elme-intellektus, mind nem “Te” vagy. De akkor jön kérdés!
KI VAGYOK ÉN VALÓJÁBAN?

Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.

Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.
oṃ saha nāvavatu saha nau bhunaktu saha vīryaṃ karavāvahai tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
Most, ebben a pillanatban, menedéket veszek a Végső Abszolút Tiszta Állapotában, Ami a Vidjá által ismerhető meg, melynek neve Rudra Hridaya Upanisad.
Miután Srí Mahádéva-Rudra dicsőített formája előtt leborult szívében, a szent Bhaszmát és Rudraksát imádván és a nagy Mahávakja-Mantrát recitálván, Táraszára, Srí Szuka ezt kérdezte atyjától, Srí Vjásza Mahárisitől:
Ki az istenek valódi Istene? Kiben megalapozott mindegyikük léte? Kit imádván szerezhetek örömet a dévák összességének?
E szavak hallatán Srí Véda Vjásza imígyen válaszolt:
Rudra az összes déva megtestesülése. Minden déva pusztán csak Magának Srí Rudrának a különféle manifesztációi(t) (testesíti meg). Rudra jobb oldalán a nap áll, aztán a négy-fejű Brahmá, majd a három Agni (tüzek). Balján Srí Umádéví, valamint Visnu és Szóma (a Hold). Ő, Umá, Visnu formája. Maga Visnu a holdnak formája. Így aztán azok, akik az Úr Visnut imádják, Magát Sivát imádják. És kik Sivát imádják, valójában Visnut imádják. Azok, kik irigylik és gyűlölik Srí Sivát, voltaképpen Visnut gyűlölik (ezzel). Akik becsmérlik az Úr Sivát, Magát Visnut becsmérlik. Rudra generálja a magot. Visnu a mag embriója. Siva Maga Brahmá és Brahmá Maga Agni. Rudra telve van Brahmával és Visnuval. Az egész világ telve van Agnival és Szómával. A hímnem az Úr Siva. A nőnem Srí Bhavaní Déví. Minden mozgó és mozdulatlan teremtmény ebben az univerzumban telve van Umával és Rudrával. A Vjakta Srí Umá, és az Avjakta pedig az Úr Siva. Umá és Sankara egyesülése Visnu. Ezért Srí Mahá Visnu előtt mindenkinek nagy odaadással kell leborulnia. Ő az Átman. Ő a Paramátman. Ő az Antarátman. Brahmá az Antarátman. Siva a Paramátman. Visnu ennek az egész univerzumnak az Örökkévaló Átmanja. A Szvarga, Martja és Patala lóka teljes teremtett világa egy nagy fa. Visnu a felső része (ágai) e fának. Brahmá a törzse. A gyökere az Úr Siva. Az okozat Visnu. A hatás Brahmá. Az ok Siva. A világok jótéteményéül szolgálva Rudra e három formát öltötte. Rudra a Dharma. Visnu a Világ. Brahma a Tudás. Így aztán dicsőítsd az Ő nevét (Kírtan); „Rudra”, „Rudra”! E Nagy Úrnak szent nevét ekképpen zengve az összes bűnöd megsemmisül. Rudra a férfi. Umá a nő. Arcra borulok Mindkettőjük előtt. Rudra (nem más, mint) Brahmá. Umá (nem más, mint) Szaraszvatí. Földig meghajlok Előttetek. Rudra (maga) Visnu. Umá (nem más, mint) Laksmí. Leborulok hát Előttük. Rudra a Nap. Umá az árnyék. Földre borulok Nékik. Rudra a hold. Umá a csillagok. Dicsőség, örök dicsőség Néktek! Rudra a nappal. Umá az éjjel. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Néktek. Rudra a Jagnya. Umá a Védí. Hódolatom Mindkettőnek! Rudra Agni, Umá Szvaha. Tiszteletem ajánlom fel Nékik. Rudra a Véda. Umá a Sásztra. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Nékik. Rudra egy fa. Umá egy kúszónövény. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Néktek. Rudra az illat. Umá a virág. Hódolatom ezen Isteni Párnak! Rudra a Jelentés. Umá a Szó. Dicsőség és ezerszer dicsőség Tinéktek! Rudra a Linga. Umá a Pitha. Tisztelettel hódolok Mindkettőjük előtt újra és újra. Az odaadó hívek e mantrák által kell, hogy imádják Srí Rudrát és Umát.
Ó fiam, Szuka! E himnuszok által meditálj az Örökkévaló Para-Brahman-on, melyet az érzékek fel nem érnek, mely maga a tiszta Lét, Tudás és Gyönyör, és ami sem a beszéd, sem az elme által fel nem fogható. Azt ismervén nincs más, mi megtudható (lenne), mert minden Annak a formája, és semmi sem különálló Attól.
Kétféle (elérhető) Tudás (Vidjá) létezik. E kettő a Pará és az Apará (síkok ébersége). Az Apará Vidjá a négy Védában és azok hat Angájában ölt testet. Ezek nem foglalkoznak az Átman Természetével. De a Pará Vidját Móksa-Sásztrának (a felszabadulás fegyvere, a felszabadulás útjaival foglalkozó Szentírás) hívják. Ez az Abszolút Igazság legfelső filozófiájával foglalkozik, mely felfoghatatlan, személytelen, Nirguna (tulajdonságok nélküli), Nirákára (formátlan, megnyilvánulatlan), fül nélküli, szem nélküli, kéz nélküli, láb nélküli, örökkévaló, mindenható, elpusztíthatatlan és az értelmes, merész bölcsek által megismerhető.
Ebből teremti meg az Úr Siva- ki egy rettenetes vezeklést hajt végre a Legfelsőbb Gjána-Márga formájában- az egész világot, mely a halandók étke. Ez a világ Májá. Olyannak tűnik, mint egy álom. Úgy helyeződik az Úr fölé, mint egy kötél egy kígyó fölé. Ez az örök Igazság. Valójában nincs teremtés. Minden abszolút. A végső Igazságban minden benne nyugszik. Azonnal felszabadul, ki tudja ezt. Csak a Tudás (Gjána) által szabadulhatsz meg ettől a Szamszárától (Létforgatag). Csak a Gjána által értheted meg ezt a létezést, és sosem a Karma (Cselekvés) által. Mindez egy Brahmanistha-Srótrija Guru útmutatásai révén válhat érthetővé számodra. A Guru megadja majd a tanítványnak a Brahmanról, az Abszolútról való összes szükséges tudást. Elvágván az Agjána vagy Avidjá (tudatlanság) kötelékét, az Úr Szadásivában vegyél menedéket. Ezt a valódi bölcsességet kell annak az aspiránsnak megértenie, aki az Igazság felől tudakozódik. A Pranava az íj. Az Átman a nyílvessző. A Para-Brahman a cél. Ahogyan a nyíl is egyszer célba ér, úgy az Átman is eggyé fog válni a Brahmannal. De ezek közül mindhárom, az íj, a nyíl és a cél, nem különbözik Szadásivától. Nem ragyog a napnak, holdnak vagy csillagoknak teste. Nem fúj a szél, nincs többféle isten. Ő, az Egy Úr létezik kizárólag. Csakis Ő, a tisztaságok Tisztasága, ragyog mindörökkön örökké.
Két madár lakozik e testben, a Jiva és a Paramátman. A Jiva megeszi Karmájának gyümölcsét, de a Paramátmant nem érinti semmi. A Paramátman csak tanú (Szaksi). Ő nem tesz semmit. Csupán az Ő Májá erején keresztül ölti magára Jiva formáját, miképp az Ákása (tér) egy edény belsejében különbözőnek tűnik az edényen kívüli Ákásától és felveszi az edény formáját. A valóságban minden Siva, Advaita (Nem-Kettős), az Egy Abszolút. Nincs különbség sehol.
Amikor megérted, hogy minden az Egy Azonosság, Omkara, az Abszolút, nincs többé bánat, nincs Májá. Ekkor az Advaita-Paramánanda elérése rendkívül könnyű. Te vagy ennek az egész univerzumnak az alapja, te vagy az Egy, Kévala, Szat-Csit-Ghana. Ezt az Igazságot nem értheti meg mindenki. (De) Azok, akik mentesek Májától, megtudhatják e titkot. Ezt megtudván az Átman nem megy sehová semmikor. Eggyé válik az Abszolúttal, mint a Ghatákása (Levegőég) a Paramákásával (Űrrel, térrel). Ahogy az Ákása sem megy sehová, úgy ez az Átman sem rendelkezik semmilyen mozgással. Eggyé válik az OM-mal.
A valódi bölcs az, ki e nagy Titok tudója. Ő Magával a Para-Brahmannal válik azonossá. Szat-Csit-Ánanda lesz az Ő természete; az örök békét ekképpen eléri.
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
A Rudra-Hridayopanishad, mely a Fekete Jazsurvéda része, itt véget ér.

A samádhi állapota

“A szamádhi az az állapot, amelyben az ego-érzéket teljesen legyőzik.
Ha az Ok minden funkciója leáll, az Ok önmagában marad. De az ész
tudatos, és tudata a Kozmikus Transzperszonalitás tükröződésének
köszönhető.
A visszaverődés, amelynek tárgya nem ismert, eredeti jellegében
marad. A racionális tudatosságnak ez a bennmaradása a Samādhi. Ez a
jóga célja. Amikor ez a racionális tudat nem marad meg önmagában, a
benne lévő tudó azonosítja magát az Ok funkcióival és felveszi annak
formáit.
A Samādhi állapotok – az első és a végső – nem valósíthatók meg
csupán fizikai és mentális gyakorlatokkal. A legfontosabb az ember
belső megtisztítása, ami a „vagyok”-ot illeti. Amíg az ‘én-vagyok’ -ot
gondolati és érzelmi funkciók aktiválják, addig nem lehet tiszta és
stabil. Stabilizálható gyakorlással és elszakadással. A gyakorlat
megismétlődő erőfeszítés. Az egyik az önkontroll gyakorlása, például
erőszakmentesség, lopásmentesség, igazmondás, cölibátus, ezek
főképp etikai cselekvésekre vonatkoznak. Ezek önmagukban még nem
vezetnek felszabaduláshoz csupán megtisztulást adnak.
Amikor a jelölt megtisztult,és készenáll a guru megjelenik. A yoga uton
a legfontosabb a guru kegyelmének befogadása. Ha a guru
kegyelméből az egója eltűnik, akkor felszabadul. Mert amint az
egóérzék vagy az önközpontúság szétzilálódik, a tudatos erőfeszítések
által feleslegessé válik a sādhana.”

forrás Kapila Kumára

Vishnu eredete

“A Tantra Szüzessége a nondualitást jelenti ezért az Emanátum Térként
van megjelölve ahol a Kumārák tartózkodnak. Ez a Vaikuntha. De Viṣṇu
nem különbözik a Tértől amiben van, mert a nondualitás ezt nem
engedi meg. Ezért elmondható, hogy Viṣṇu -Nārāyana tulajdonképpen
maga az Emanátum, vagy Múlaprakriti. Belőle áradnak ki az avatar
formák az Úr Śiva Arculatainak sajátosságait bemutatva.
Viṣṇu a „mindent átható” Szűz absztrakt Tér vagy Objektív
Tudatosság, amelynek 24 transzcendens formája van.
Lak ṣ mī az Úr Viṣṇu nőies sakti-formáját jelenti. Ebből látható hogy az
Emanátum Szűz Tudatosság-területe androgün.
A Tudatosság Térben sok sok dimenzió lehetséges. Minden
dimenzióban jelen van Viṣṇu és Lakṣmī.
De kicsoda Viṣṇu mélyebb ezoterikus szinten? Viṣṇu egy szanszkrit
szoláris név, amely Cahai nyolc megnyilvánulásának egyikére utal, aki
Bhairava egyik formája. A Rudrayāmala-tantra szerint Bhairavának
(Paramasivának) nyolc fő formája van, akik ezen univerzum nyolc
irányát irányítják. Mindegyik forma (pl. Caṇḍa) további nyolc almegnyilvánulással rendelkezik (pl. Viṣṇu), így összesen 64 bhairava
létezik.
Ezenkívül Viṣṇu az univerzum kohéziós vagy centripetális
tendenciájának neve – a Sattva Guṇa.
Áthat minden létezést, és ezért Viṣṇu néven ismert. A név származhat
a viṣ – viṣṇāti gyökerekből, hogy elterjedjenek.
belépni körülhatolni= ezek mindegyike a behatolás kifejezései.
A tudatosság szempontjából Viṣṇu azonosul az álomállapottal
(svapna), ahol a dolgokat archetípusoknak vagy prototípusoknak
tekintik azok megnyilvánulása előtt. Minden dolog elvont fogalma, míg
Brahmā a romlandó anyagokban való megvalósításuk.
A Viṣṇu a belső ok, a láthatatlan erő, az Ős-Idea amely által minden
létezik. Brahmā mindazon dolgok külső anyagi megnyilvánulásával
foglalkozik, de a Viṣṇu a belső lényegük. A Viṣṇu az az erő, amely
egyben tartja a kozmoszt. Ezért minden spirituális és vallási út célja
Viṣṇu megismerése, és imádása.”

Forrás Kapila Kumára

A Felébredés okozója az a fajta Kegyállapot ami kibillent az eddigi elképzelésedből….

A Felébredés okozója az a fajta Kegyállapot ami kibillent az eddigi elképzelésedből, akinek, aminek gondolod magad. Önmagad dicsőségének álmában, hamis gondolataid, elképzeléseid hullámain hajózol. Álmodban Te vagy a főszereplő. A rivaldafényben csodálod önmagad dicsőségét! Szemléled magad a Valóság szemével, mégsem a Valóságot látod, hanem egy torzszülöttet, aki az elméd félreértéseinek gyermeke. Imádod az elméd “bálványát”. Imádod a testet, amit magadénak tudsz de magabiztosságod illúziójaként az elemek nem tisztelik az integritásod. A testednek gondolt anyaghalmaz folyamatosan áramlik cserélődik a tudatosságod körül. Egyetlen atomját nem vagy képes megtartani, mégis a hamis birtoklás illúziójában ringatod magad. Imádod az gondolataid önmagad mint gondolatok, élmények, információ örvénylő halmazát, mint “én” Nem vagy ennek a testnek egy atomja sem. Az 24 elem örvényének központjában álmodod a behatárolt léted folyamatos transzformációját. Amikor azt gondold vannak szeretteid és ellenségeid, vannak elveid, dogmáid, filozófiád, követőid, tudásod, örömöd és fájdalmad, társaságod és magányod, érzelmeid, intellektusod, addig álmodsz . Ha egy pillanatra megkapod a valóság szikráját, még ha nem is maradsz abban az állapotban, utána már sosem hiszel a ego boszorkányának illúziójában. Játszod tovább a színdarabot, még lehet néha megérint is a jelenet, de már tudod mi mögötte a Valóság.

“Honnan tudod te, hogy én milyen spirituális szinten vagyok?”

“Honnan tudod te, hogy én milyen spirituális szinten vagyok?”
Nyugalom! Tudható!
Valaki tette már fel nektek ezt a kérdést?
Ha megismered a 7 csakra működésének szimptómáit, akkor számodra nincs több “bullshit”
Sokan akik akarnak eladni “spirituális árucikkeket”, vallásokat az őszinte keresőknek, azok általában magukat nagyon emelkedett spirituális szintűnek titulálják. De ezeket csak olyan embereknek lehet eladni, akinek semmilyen tudásuk nincs a valódi spirituális területen. (Nem nehéz eladni egy roncs kocsit olyannak aki még sosem látott jó autót.)
Ezek a tudatosan vagy nem tudatosan csalók általában mindig a külsőségekre alapoznak. karizmájuk biztosan van mert amúgy nem gyűlnének emberek köréjük ( ez a visuddha csakra részleges aktivitásának is a szimptómája amúgy). De álltában ügyelnek arra, hogy öltöznek, beszélnek, “spiri milliőt” varázsolnak maguk köré. A tanítványokat szinte vadásszák, mert a tömeghipnózis alapja a nagyszámú elismertség. Sokszor valamiben kiemelkedőek, mint lemondás vagy intellektuális tudás. Ami pedig a legfontosabb, hogy követőiket csodás ígéretekkel halmozzák el, amik persze legtöbbször évtizedek alatt sem teljesülnek.
EZEK VISZONT NEM FELTÉTLEN JELENTENEK LELI FEJLETTSÉGET!
A csakrák működésének és aktivitásuk szimptómáival tisztában lévő embereket viszont ilyen “bullshittel” már nem etetnek meg. Azonnal látszik, ha “meztelen a király”.
A tudatosság isteni energiája lent alszik a gyökér csakrában általában minden materializmusba ragadt embernek. A hét csakrán keresztül felemelkedő tudatosság, minden egyes csakra aktivizálásokat szimptómákat nyilvánít. Azt is lehet tudni, ha valaki a spirituális gyakorlatai ellenére még mindig be van ragadva a gyökér csakrába és semmit nem tapasztal, hiába gyakorol, és azt is hogy ha a tudatosság el kezd emelkedni, és a gyakorló milyen élményeket kap a különböző szintek elérésével. Ha ez a tudatosság-energia szépen lassan emelkedik és ezeket az energia központokat aktívvá teszi, akkor ennek testi, érzelmi, mentális , kauzális és spirituális szimptómái vannak. Teljes mértékben téveszthetetlen tulajdonságokat fognak kreálni a gyakorlók. Minél feljebb emelkedik valaki a tudatosság energiájának szintjein, annál jobba jártas lesz mások beavatkozásában. Így egyértelműen felismerhető az aki a szinteden vagy az alattad lévő szinteken van, de nagyjából bemérhető egy emelkedettebb személy is ezen tudás alapján.
Az elkövetkező napokban ki fogom elemezni ezeket csakránként, hogy el tudjatok igazodni másokon. Mielőtt bárkit elfogadnátok mint spirituális tanácsadó.

A spirituális utak szövevényében, hogyan ne tévedjünk el?

A spirituális utak szövevényében, hogyan ne tévedjünk el vagy hogy ne ragadjunk le.és hogyan érjünk el sikert?

Amikor az emberben felébred a vágy, hogy megcsömörlik a limitált materialista életben és elkezdi keresni az élete értelmét, szenvedésének okát, és halál után jövőjét, akkor általában vonzódást fejlesz ki egy folyamat iránt. Milyen folyamatot fog keresni? Hát ami a materiális karakterével, kötőerő kombinációjával kompatibilis. Amikor egy kezdő spiritualista “érzi a lelki szférát”, az csupán az elméjéből származó elképzelés rávetítése egy folyamatra, mert érzi a kompatibilitást. De ez a kompatibilitás materiális kompatibilitás. Mivel a kezdő lelki gyakorlónak nincs érzékelés a lelki energiákra, ezért általában az elméje által félre van vezetve. A külsőséges dolgok miatt, a mentális hasonlóság, a vonzó intellektuális gondolatok miatt azt érzi “ez az én utam”. ezért van az szinte minden lelki gyakorlónál, hogy egy idő után kirühesedik neki a folyamat és azt érzi megrekedt. Sok spirituális, vallási folyamat alkalmas arra, hogy az embert kivezesse a materiális tudatállapotból az Önvaló keresésének útjára, de tudnunk kell azt, hogy a spirituális életben való fejlődés, olyan mint amikor egy kisgyermek felnőtté cseperedik. Minden életszakasznak megvannak a sajátos jellemzői, gondolatai és különböző szinteken természetesen más oktatási folyamatra is van szükségünk. A spiritualizmusban is így van. Minden tudati fejlődési szintnek meg van a kompatibilitása a egyénnel az adott állapotában. Az egyetlen probléma az amikor egy spirituális folyamatokba kerülünk, minden folyamat a saját útját nevezi ki “egyetlen útnak” Természetesen amikor egy tudati szinten gyakorol valaki, akkor csak azt látja be, amit eddig ő bejárt, szóval az ő nézőpontjából igaz az, hogy nincs magasabb (Neki).
Ezzel még nincs is baj, ha az illető teljesen elégedett az úttal amin jár, de ha úgymond “kinőtte már a cipőt” , ha nem ad a folyamat neki válaszokat, nem ad megvalósításokat, akkor ne féljen tovább lépni, mert itt beragad és ez oda is elvezhet, hogy teljesen kiábrándul minden spirituális útból. Ne féljen szembenézni azokkal a szemrehányásokkal amik fogják érni őt abból a folyamatból amit nagy tisztelettel maga mögött hagy.
Nincs “egyetlen út”! Ahogy a Bhagavad gíta mondja “minden út hozzám vezet” Minden út egy bizonyos szintig vezet el. A végső Igazság felismerésének pillanatáig nincs megállás.Ami nem csak elméleti gondolatokat és reményeket fogalja magában, hanem a Teljes önmegvaósítottság örökké való tudással és gyönyörteljes állapotának állandó tapasztalásáig.
Minél magasabb szintre jut egy spirituális gyakorló, annál jobban kinyílnak az “érzékei” és képes lesz megállapítani egy folyamat tartalmát, erejét, lehetőségeit. Egy haladó, fejlettebb jógi azonnal felismeri a folyamatokat és a gyakorlóit az energetikájukról. Ez nem egy ezoterikus maszlag, hanem valóságos folyamat. Csak az tudja akinek ez a képessége kinyílt. Ezek a felismerések a filozófiai vitákon is túlmutatnak. De a kezdőnek fontos tudnia, hogy spiritualitás területén van egy nagy flexibilitás.Senki ne ragadjon be olyan helyekre, folyamatokba , ahol szenved, ahol mindennap túl él és engedi presszionálni magát dogmák által, vagy közösségi elismerés által egora ható nyomása által. A spirituális folyamatok vezetőinek is kellene érteni ezt, hogy a lelki élet, nem tud működni erőltetve, “megerőszakolva”. Az önmegvalósításnak egy gyönyörteljes folyamatnak kell lennie a lelki élet minden szintjén. Önmagát gyönyör által generáló expanzív folyamatnak kell lennie. Ha valaki így képes fejlődni lépcsőről lépcsőre, ha az egyetlen motivációja a lelki életben, hogy csak tisztán akarja tudni az Igazságot.

Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői

Az önmegvalósult, vagy megvilágosodott lélek jellemzői:
-A legfontosabb tulajdonsága, hogy valamilyen Kegyállapot miatt feltárult előtte a Valóság. Az Abszolút Igazság, hogy az örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel teljes Önvalója túl van ezen az illuzórikus, ideiglenes világon. Ebben az állapotában STABILIZÁLT is. Ami azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem billen ki ebből és nem zavarodik meg a teszthelyzetekben.
-Mivel mindent az Isteni minőségben Egységben lát ezért nem diszkriminál.
-Nem lát ellenséget és barátot.
-Nem érdekli őket az átlag ember véleménye, nem érdekli őket, hogy néznek ki, van e elismertségük a világban.
-Nem keresik az anyagban elmerültek társaságát.
Nem vergődnek a vallási különbözőségek területén, bizonygatva a saját nézőpontjukat, mert ismerve az Abszolútat, a polidimenzionális látásuk miatt látják a szintézist minden út között.
Sosem árulják ki az Önvaló tudását és nem dobnak gyöngyöt sem disznók elé elismerésért.
-Általában a társadalom perifériáján élnek a saját maguk “világában” és “csodabogaraknak” vagy rosszabb esetben örülteknek tartják őket, az átlagtól eltérő gondolkozásuk miatt.
-Együttérző, mert a kozmikus teremtést tudja úgy látni mint Egy test. Azaz a sajátjaként lát mindent, kapcsolódásban önmagával.
-Semlegesen szemlél mindent maga körül minden történést, mert tudja, hogy az Önvalóhoz nincs semmi köze a mátrikus világ hullámainak.
-Nincs halálfélelme, nem retteg betegségektől, mert megtapasztalta a meditációs transz állapotaiban a test és Önvaló közötti különbséget. Minden valódi transzélmény egy fajta “kishalál” élmény, amikor teljesen megvalósított lesz a jógi arról, hogy a tudat létezése külön van a test működésétől, és hogy a test csak egy anyaghalmaz amibe a tudat be van zárva az azonosítás hamis illúziójában
-Mentes a hamis EGO képzeteitől, mint “én” és “enyém” Nem ragaszkodik titulusaihoz, vagyonához, kapcsolataihoz, érdemeihez, elismeréshez, imádathoz. követőket sem gyűjt.
-Egyenlő elismerésben és pocskondiázásban.
-Nem tartja fontosnak az anyagi eredményeket, mert tudatában, van annak, hogy az anyagi eredmény semmilyen körülményben nem mutatója a spirituális emelkedettségnek.
-Ezért nem is hajkurászik anyagi eredményeket! Nem a meditációjának és egyetlen tárgya az, hogy materiálisan nagyot alkosson. Akkor sem ha ez a vallási területen kreált “nagy eredmény”.
-Egyszerűen nem érdekli semmi, ami pénz, luxus, anyagi növekedés. mert annyira el van merülve a Valóság tapasztalásában, hogy nincs íze az anyagban gyarapodáshoz.
– Lemondása nem mesterkélt, hanem természetes, mert léte az Önvalóban gyökerezik és a gunák felett létezik.
-Minden élőlény kedves barátja, mert minden létezőben ugyanazt a transzcendentális létet látja.

A jóga tudásának misztériuma miért nem elérhető bárkinek?

A Bhagavad gíta eképpen szól a titkos tudásról.

manusyanam sahasresu kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam kascin mam vetti tattvatah Bg. 7.3

“Sok ezer ember közül talán egy törekszik tökéletességre, s a
tökéletességet elértek közül igazán alig ismer Engem egy is.”

A jóga misztériuma sosem azért volt titkos mert esetleg nem volt elérhető ha valaki meg akarta szerezni, hanem mert még ha valaki meg is szerezte ezen szentírásokat, nem értette, mert egy Önmegvalósított Gurunak kell feltárni a “mantra “, tanítás titkát. A tanításokba feltárása jelentette igazából a “beavatást”. A szentírások általában misztikus és szimbolikus nyelven voltak írva, hogy csak azok előtt táruljon fel a valódi tudás, akiknek megfelelő az attitűdje. Ahogy Jézus mondta: “Ne vess gyöngyöt disznók elé, mert megtapossák, és ellened fordulnak!”
A materiális világban az emberek a születés és halál körforgásában szenvedve életről életre keringenek megkötve a háromféle tudatlanság fátylával, ami az illúzióba köti őket. Az egó, a “hamis én” azonosság ami megköti őket. Az testi azonosítás, az érzelmi, mentális, és az ideiglenes intellektus által vannak félrevezetve, ami leköti őket ebbe a szenvedésekkel teli ideiglenes létbe. A jóga misztériuma felfedi a Valóságot, ami az Önvaló eredeti, transzcendentális természete. Mindannyian örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel rendelkezünk. De erről ebben a létben nem vagyunk tudatosak. A felfedés folyamata pedig az, hogy a hamis én-azonosítást be kell áldoznunk. Azaz az EGO-t.

Rāja-vidya rāja-guhyaṁ pavitram idam uttamam Bg. 9.2

“Ez minden tudás királya, a legnagyobb titok minden titok közül.”

A fenti vers azt mondja, hogy a “tökéletességet” elértek közül is csak kevesen ismerik az Igazságot úgy ahogy van.
Sokan érnek el részleges tökéletességet a vallások útjain. De ezek még mindig nem a valódi ismeret szintjei.
Csak az ego mentes, tiszta, motiválatlan közelítés fog eredményhez vezetni. Sok vallás visszaél az emberek Igazság iránti keresésével. Igaz a”tanításokra” hivatkoznak, de a motivációik nem tiszták, mert valójában csak a nagy számokban, “zsíros” követőkben látják a “célt”. Onnan lehet meglátni egy folyamat tisztaságát, mennyire játszik szerepet a pénz, a hatalom és a követők száma a tudás átadásának folyamatában. Egyetlen tiszta tanítást kinyilatkoztató Gurunak nem volt sok “valódi” tanítványa. Nézd Jézus, Buddha, stb. Erre vonatkozik a fenti vers utalása is. A tiszta megközelítés, ego-mentes hozzáállás és eltökéltség egy tanítványban olyan ritka mint a fehér holló. Sokan elindulnak az úton de kevesen érnek célba, vagy addig, hogy mély kinyilatkoztatást kapjanak a Gurutól.
A Sikert pedig csak azok érik el, akik kitartóan, őszintén keresik az Igazságot. Csak azok előtt tárul fel az Önvaló misztériuma, az Abszolút Igazság, és szabadulnak meg minden illúzióból fakadó szenvedéstől.
Om Tat Sat

A univerzum 8400000 létformáinak tudat szerinti keveredései

A ősi spirituális kinyilatkoztatások és jóga szentírások említenek az univerzumban 8400000 létformát vagy élőlény típust, természetesen nem fajok szerint, inkább a létformák gyűjtő csoportosulásaiban szereplő fajok és ezen csoportok tudatsűrűségeinek variációit. Ami a hétszer hét, azaz 49 dimenziós fraktál rendszerben megjelenő manifesztum szférákban jelennek meg. A különböző spirituális tradíciók egyértelműen beszámolnak az univerzumunk dimenzionális rétegződéseiről, amik igazából nem egymás felett alatt léteznek, hanem egy térben de más dimenzióban, amely világok érzékelésének a a benne élő entitások tudatsűrűségei szabják a határokat . Hétköznapi nyelven az univerzumunk minden “bolygóján”, van élet, max. nem érzékelhető. Azaz az univerzum mint egy nagy tojás ( Hiranyagarbha) önmagában hordozza a hétszer hét dimenziós egymásban elhelyezkedő, egyre kisebb és egy nagyobb anyagsűrűségű létsíkokat. Ezt majd egy másik jegyzetben kifejtem.

A téma most a létformák és a tudatdenzitások alapján variálódó élőlények verziói amik természetesen tudatszintjüknek megfelelő foglalnak helyet a különböző univerzális létsíkokban. A tudati denzitások tanulmánya megértéséhez természetesen ismernünk kell picit csakrák testben elhelyezkedő sorrendjét is, amiknek megfelelően be is azonosíthatjuk a tudatsűrűség verzióit. A spirituális tanítások az emberi testet, mikrokozmoszt, teljes mértékben a makrokozmosz pici replikájaként említik. Ezen helyek behelyettesítésével a tudatdenzitásnak megfelelően beazonosíthatjuk az élőlény fraktál univerzumban való lokációját is.

Leegyszerűsítve, létezik hét fő létforma csoport, amik rengeteg fajt rejtenek magukban, és ezek a fajok variálódnak hét tudatdenzitás verziói szerint.

Létformák 7 fő csoportja az univerzumon belül:

 • Ásványi , amikhez a föld elem kapcsolható
 • Növényi, amikhez a víz elem kapcsolható
 • Állati létformák, amikhez a tűz elem kapcsolható
 • Emberi , amikhez a levegő elem
 • Félisteni, mennyei, éteri lények, akikhez természetesen az éter elem kapcsolható
 • Spirituális, Arhkoni entitások, Istenek akik már nem az anyagi síkon ( se finom, se durva fizikai sík) léteznek.
 • Az Eredeti Léttudatosság síkja

Ezeknek a létforma csoportokban természetesen van rengeteg faj, alfaj. Ezek a fajok tudati denzitása pedig meghatározza a fajokban megjelenő létsíkokat Ezek veriói adják ki az univerzum dimenzióiban, lokációiban megjelenő entitások 8400 000 verzióját

Nézzünk egy szemléletes példát például az emberi fajok és tudatsíkok verziójának. Egy ember létformában létező élőlény birtokolhat hét tudati minőséget, azaz tudati sűrűséget.

 • 4/ 1 Azaz ásvány tudatú ember, akinek a tudata a gyökér csakrában létezik. Teljes mértékben az egó által megtévesztett materialista tudatú, fizikális létfenntartáson túl nem gondolkodó “emberkezdeményről” van szó.
 • 4/2 A növényi tudat sűrűségű ember , akinek tudata a víz elemet képviselő második csakrában van. Az érzelmi szinten funkcionáló tudatszintről beszélünk, szintén nem sok tudatossággal.
 • 4/3 Az állati “ösztön-ember” tudata a napfonat, tűz elemet képviselő csakrában helyezkedik el. A tudatossága az ösztöneinek megélésében kimerül.
 • 4/4 Az EMBER az emberben tudat szintje. Amikor a tudat a szív csakrájában, a levegő elemet képviselő helyben van. Ezen a tudat denzitáson jön elő az ember számára méltó tudati működés ami a létével kapcsolatos filozófiai kérdések és válaszok kutatása, az egyéni önmegvalósítás útjára való lépés ideje.
 • 4/5 Az emberben a félisteni tudat megnyilvánulása, amikor komoly intellektuális tudásra tesz szert a szent kinyilatkoztatások létről szóló kérdéseiről, és azokról megvalósításokkal is rendelkezik. Ezeken a szinteken már természetesen belép a finomabb szintek dimenziók érzékelése is.
 • 4/6 Az emberi formában a tudat itt eléri a spirituális szférák entitásainak megvilágosodott helyzetét még életében.
 • 4 /7 A az emberi eléri a teljes lelki felszabadulás állapotát, az Isteni entitás eredeti helyzetét.

Ezen a módszeren keverednek a különböző létformák denzitás szerinti keveredései univerzum területén.